Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2019

  15.1.2019

Výzva k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2019 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace

Toto ocenění je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality a školním metodikům prevence za jejich kvalitní a přínosnou práci v oblasti prevence.

Vyzýváme tímto pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace, aby své návrhy na ocenění zasílali na adresu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

Podaný návrh musí obsahovat:

  • Vyplněný nominační formulář
  • Profesní životopis navrhovaného kandidáta
  • Zdůvodnění podávaného návrhu v rozsahu jednoho listu A4

Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu. Žádáme o uvedení konkrétních údajů o pedagogické nebo nepedagogické činnosti navrženého kandidáta na ocenění dle oblasti jeho působení, o jeho dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické i nepedagogické práce na veřejnosti, přínosu k prezentaci města či regionu apod. Doporučujeme, aby navržený kandidát měl alespoň 10 let praxe v oblasti školství, v případě školních metodiků prevence alespoň 5 let praxe v oblasti prevence.

Každý navrhovatel může k ocenění navrhnout pouze jednoho kandidáta.

Adresa pro zasílání návrhů:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku

Uzávěrka návrhů je v pondělí 11. února 2019 do 12.00 hod.

Kontaktní osoby pro případné dotazy:

Mgr. Jana Kapalková – tel. 577 043 709, e-mail jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz
Ing. Marcela Došlová - tel. 577 043 729, e-mail
marcela.doslova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Bc. Šárka Kostková – tel. 577 043 746, e-mail
sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz

Dokumenty ke stažení

.pdf Výzva Ocenění pracovníků ve školství ZK 2019 78,99 kB
.docx Nominační formulář Ocenění pracovníků ve školství ZK 2019 43,3 kB
.pdf INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ_OCEŇOVÁNÍ OSOBNOSTÍ ŠK 97,83 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.