Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se rozhodly každoročně ocenit práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny. Komise složená ze zástupců kraje, krajské knihovny a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí vybere každý rok čtyři veřejné knihovny, jednu knihovnu z každého okresu, které získají finanční dar a čtyři osoby – knihovníky, které obdrží zvláštní uznání. K udělení ocenění se pojí následující kritéria:

A. Nejlepší knihovny roku ve Zlínském kraji

 • statistické ukazatele – % uživatelů z počtu obyvatel, počet návštěv celkem na 1 obyvatele, počet výpůjček na 1 čtenáře, kulturní a vzdělávací akce na 1000 obyvatel,
 • plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb [1],
 • mimořádné aktivity, ediční a publikační činnost, zapojení do celostátních a mezinárodních projektů, spolupráce v rámci regionálních funkcí knihoven a další nadstandardní činnosti knihovny,
 • péče o knihovní fond a vzhled knihovny.

B. Zvláštní uznání pro jednotlivce (pracovníka nebo bývalého pracovníka knihovny)

 • nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven,
 • realizace mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví,
 • dlouhodobý přínos v oboru.

Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohou nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven či odborná veřejnost.

Nominační formulář bývá zveřejněn na stránkách knihovny: www.kfbz.cz v sekci pro knihovny, bližší informace a nominace poskytne: Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, e-mail: tomancova@kfbz.cz, telefon: 573 032 509, 731 519 226.

 


[1] Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (2011)

 

dokumenty ke stažení

.rtf nominace_zvlastni_uznani_2017 59,61 kB
.rtf nominace_nejlepsi_knihovna_2017 60,79 kB
.pdf Nositelé ocenění knihovna a knihovník roku 205,2 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky