Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje 2017

  12.4.2017
Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje 2017

 

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se rozhodly již popáté ocenit práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny. Ocenění se bude konat pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury, památkové péče, církve, mládež a sport.

Komise složená ze zástupců kraje, krajské knihovny a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí vybere každý rok čtyři veřejné knihovny, jednu knihovnu z každého okresu, které získají finanční dar, květinu a diplom a čtyři osoby – knihovníky, které obdrží „zvláštní uznání“ spojené s předáním daru, květiny a diplomu.

1.  Nejlepší knihovny roku ve Zlínském kraji

 Kritéria:

  • statistické ukazatele – % uživatelů z počtu obyvatel, počet návštěv celkem na 1 obyvatele, počet výpůjček na 1 čtenáře, kulturní a vzdělávací akce na 1 000 obyvatel,

  • plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb[1],

  • mimořádné aktivity, ediční a publikační činnost, zapojení do celostátních a mezinárodních projektů, spolupráce v rámci regionálních funkcí knihoven a další nadstandardní činnosti knihovny,

  • péče o knihovní fond a vzhled knihovny.

 

2.   Zvláštní uznání pro jednotlivce (pracovníka nebo bývalého pracovníka knihovny)

 Kritéria pro zvláštní uznání:

  • nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven,

  • realizace mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví,

  • dlouhodobý přínos v oboru.

Podmínkou udělení zvláštního uznání je, aby oceněný byl pracovníkem, případně bývalým pracovníkem, veřejné knihovny.

 • Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění budou moci nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven či odborná veřejnost. Oficiálně bylo Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje 2017 vyhlášeno 5. dubna 2017 a nominace lze podat do 31. května 2017.

 • Nominační formulář je zveřejněn na stránkách knihovny: http://www.kfbz.cz/aktuality-pro-knihovny v sekci pro knihovny, bližší informace poskytne: Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, e-mail: tomancova@kfbz.cz, telefon: 573 032 509, 731 519 226.[1]Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (2011)

 

 

 

Dokumenty ke stažení

.rtf nominace_zvlastni_uznani_2017 59,61 kB
.rtf nominace_nejlepsi_knihovna_2017 60,79 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky