Ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“

VÝZVA PRO ROK 2022 - uzávěrka nominací 20. května 2022!
Tisková zpráva zde.

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně se rozhodly každoročně ocenit práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny. Vybraní knihovníci budou oceněni za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné nebo výjimečné činnosti v oblasti knihovnictví, přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven.

Rada Zlínského kraje uděluje dvě ocenění:

  • „Knihovna Zlínského kraje“ za přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a nadstandartní aktivity knihovny. Knihovny budou hodnoceny nejen podle počtu svých uživatelů, výpůjček, kulturních a vzdělávacích akcí, ale pro ocenění je důležitý i vzhled a vybavení knihoven, péče o literární dědictví, zapojení do projektů, komunitní činnost knihovny apod.

  • „Knihovník Zlínského kraje“ za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné činnosti v oblasti knihovnictví, přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven.

Ocenění je udělováno každoročně zpravidla čtyřem veřejným knihovnám a čtyřem knihovníkům.

Návrh na ocenění mohou podávat občané ČR starší 18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven.

Nominační formuláře vč. Pravidel pro ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“ jsou zveřejněny na stránkách knihovny www.kfbz.cz v sekci Pro knihovny https://www.kfbz.cz/oceneni-knihovna-knihovnik-zlinskeho-kraje a na stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz v sekci Kultura – Uznání a ocenění Zlínského kraje.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, e-mail: tomancova@kfbz.cz, telefon: 573 032 509, 731 519 226.

 

Tiskovou zprávu o slavnostním předání ocenění, které proběhlo dne 12. října 2022, naleznete zde.

Ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ roku 2022 získaly:

Místní knihovna v Nítkovicích

Místní knihovna Slavkov

Základní knihovna Jablůnka

Knihovna Štítná nad Vláří

 

Z nominovaných osob ocenění „Knihovník Zlínského kraje“ roku 2022 obdržely:

Ing. Veronika Koudelníčková, Obecní knihovna v Kyselovicích

Věra Synčáková, Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod

Mgr. Jana Vaculíková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Drahomíra Bílková, Základní knihovna Velký Ořechov