Oceněná Hana Davidová: Je potřeba ptát se, proč lidé selhávají a nenahlížet na ně s předsudky

  7.10.2021
Oceněná Hana Davidová: Je potřeba ptát se, proč lidé selhávají a nenahlížet na ně s předsudky

Ve dnech 4. až 10. října probíhá 13. ročník celonárodní akce Týden sociálních služeb, k níž se připojil také Zlínský kraj tím, že postupně představuje konkrétní oceněné Pracovníky sociálních služeb pro rok 2021.

Jednou z oceněných osobností je Bc. Hana Davidová, která pracuje v Domově se zvláštním režimem Pržno, spadajícím pod krajskou příspěvkovou Sociální služby Vsetín.

V nominaci na vyznamenání paní Davidové je psáno: „Hledá, zpracovává a nastavuje vhodné přístupy ke klientům, kteří trpí chronickým duševním onemocněním. Z pozice manažera transformace se zaměřuje na práva klientů a individuální péči.“

Domov se zvláštním režimem v Pržně je určen dospělým mužům a ženám, starším 40 let, jejichž duševní stav je kvůli předchozí závislosti na alkoholu do té míry poznamenán, že potřebují sociální i psychoterapeutickou pomoc a určitou míru podpory, aby se mohli alespoň částečně vrátit k běžnému fungování ve společnosti.

„Máme u nás 64 klientů, mezi nimiž převažují muži. Jsou to lidé, kteří svůj život zpravidla prožívali buď v psychiatrické léčebně, nebo na ulici a nemají kam jít,“ přibližuje účel domova Hana Davidová. Je si vědoma toho, že služba, kterou poskytují, není veřejnosti dostatečně známá a navíc pohled na ni bývá často zastíněn předsudky. „Na člověka závislého na alkoholu se bohužel stále pohlíží jako na někoho, kdo si za všechny své problémy může sám. Ale i na tyto lidi bychom se vždy měli dívat s pochopením a lidskostí, protože vždy existují důvody, proč selhávají. Víme, čím si prošli a proč se dostali na sociální dno. O to víc nás potom těší každý jejich úspěšný krůček na cestě do ´normálního´ života,“ říká Hana Davidová.

S muži a ženami v domově pracují individuálně a podporují je v tom, aby se nejen dokázali postarat o běžné denní povinnosti, ale aby se také mohli uplatnit na chráněném trhu práce. „Mnozí naši klienti jsou velmi šikovní a možnost jakkoliv pracovat, případně tvořit umělecká díla v rámci arteterapie je velmi naplňuje,“ konstatuje paní Davidová. Nesmírně si váží vstřícného přístupu ze strany obce Pržno – například při pořádání výstav, kde mohou klienti prezentovat to, co v domově vytvořili. „Chci poděkovat paní starostce za to, jak nám obec pomáhá začleňovat se do života místní komunity. Myslím, že to není úplně běžné, ale je to pro nás a pro naše klienty hodně důležité,“ říká Hana Davidová, která se své specializaci věnuje již od roku 2002 a stále ji baví. Potvrzují to její slova: „Nejvíc mě těší změny a pokrok nejen v možnostech samotné sociální služby, kdy se pořád učíme něco nového, ale hlavně mě těší i změny k lepšímu, které vidíme u řady klientů. To dává naší práci smysl.“    

 

Sociální služby Vsetín

Domov se zvláštním režimem Pržno je součástí krajské příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, která poskytuje služby v 12 zařízeních, a to jednak seniorům, dále pak osobám s mentálním a zdravotním postižením a již zmíněné skupině klientů s duševním onemocněním vzniklým v důsledku alkoholu.

„Ke všem našim klientům přistupujeme tak, aby nikdo nepochyboval o své hodnotě a důstojnosti. Práci v sociálních službách stavíme na principu důvěry, respektu, zodpovědnosti, lidskosti a partnerství,“ sdělila ředitelka organizace Michaela Pavlůsková.

Více o organizaci na: https://sluzbyvsetin.cz/

 

 

Zpracovala: Helena Mráčková

helena.mrackova@kr-zlinsky.cz

 

7. 10. 2021

 

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

 

20130801-dhfoto-socialni-sluzby-vsetin---przno-01u.jpg
20130801-dhfoto-socialni-sluzby-vsetin---przno-02.jpg
20130801-dhfoto-socialni-sluzby-vsetin---przno-32.jpg
20130801-dhfoto-socialni-sluzby-vsetin---przno-38--002-.jpg
chlapec-s-psikem.jpg
img-3730--002-.jpg
pani-s-psickem.jpg
davidova-upr.jpg
img-0369-foto-jiri-balat.jpg
img-0359-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap