Obyvatelé Zlínského kraje vedou v třídění vysloužilého elektra

  28.1.2019
Obyvatelé Zlínského kraje vedou v třídění vysloužilého elektra

ZLÍNSKÝ KRAJ – Obyvatelé Zlínského kraje jsou v třídění elektroodpadu nejlepší v celé České republice. Vyplývá to z výsledků soutěže Aktivní kraj, v níž Zlínský kraj obsadil první místo v kategorii hodnotící největší množství vytříděného elektra na osobu v letech 2008–2018. Soutěž vyhlašuje společnost ASEKOL a. s.

„Právě se společností ASEKOL již od roku 2006 spolupracujeme na zajištění separace a sběru vyřazených elektrospotřebičů, stejně jako na osvětě a informovanosti občanů v této oblasti. Jak je vidět, tato spolupráce přináší své ovoce a hodláme v ní proto určitě pokračovat. Využijeme při tom i finanční dar ve výši 100 tisíc korun, který jsme za vítězství v soutěži obdrželi,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

V rámci spolupráce Zlínského kraje a společnosti ASEKOL se například v roce 2017 podařilo vysbírat 2,05 kg vyřazených elektrospotřebičů na 1 obyvatele za rok, přičemž průměr České republiky je 1,85 kg. Za celý Zlínský kraj tak bylo do systému ASEKOL předáno 1 195 tun elektra. O velkém rozvoji spolupráce svědčí i to, že v roce 2018 bylo na území kraje umístěno již 245 červených kontejnerů na tříděný drobný elektroodpad, ke kterým mají občané neomezený přístup. Jejich počet se tak významně navýšil (v roce 2016 bylo na území kraje umístěno pouhých 65 těchto kontejnerů).

Co se týká informační kampaně, tak se například na loňském Dni Zlínského kraje uskutečnila akce s názvem „Dobrý skutek za mobil“. U stánku ASEKOL se návštěvníci dozvěděli, proč je důležité odevzdat vyřazený elektrospotřebič na správné místo. Navíc každý, kdo s sebou přinesl starý telefon a odevzdal jej k recyklaci, byl zařazen do slosování a mohl se tak stát výhercem nového mobilu. Současně společnost ASEKOL za každý odevzdaný mobil přispěla částkou 20 korun na nákup polohovacího geriatrického křesla pro Domov pro seniory Luhačovice. Akce byla velmi úspěšná, v jejím průběhu se podařilo shromáždit celkem 112 starých telefonů.   

Ve Zlínském kraji mohou lidé vysloužilá elektrozařízení odevzdávat na celkem 851 sběrných místech, a to do nejen červených kontejnerů, ale i na sběrných dvorech, do sběrných boxů na školách či úřadech (jeden je i na krajském úřadě v 11. etáži) nebo i přímo v některých prodejnách s elektrem. Mapa sběrných míst je k dispozici na https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/.

Zpracoval: Jan Vandík

28. 1. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz                                    

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap