Obsah díla

1. Tištěný katalog rozvojových ploch po jednotlivých okresech a po jednotlivých obcích v abecedním třídění obsahující zákres rozvojových ploch obsažených v územním plánu příslušné obce nad mapovým pozadím s využitím vrstev ZABAGED, zákres rozvojových ploch nad kolmým leteckým snímkem příslušné obce, pasport rozvojové plochy,fotodokumentace u vybraných rozvojových ploch, popis práce s katalogovými listy
Tištěná podoba katalogu obsahuje celkem tři svazky (části) za každý okres, celkem tedy jeden výtisk obsahuje 12 svazků (částí) dokumentace.
2. Digitální podoba tištěného katalogu s využitím WEB technologií, popisem instalace a potřebnými vysvětlivkami pro práci s digitálním katalogem
3. Soutisk lokalit a referenčního mapového podkladu v měřítku 1:100 000 
4. Digitální výstup
-data ve formátu SHAPEFILE včetně atributových údajů z popisné části a propojení na doplňující soubory (fotoarchiv)
-data ve formátu DGN, obsahující MSLINK s odkazem na databázi s atributovými údaji
-XML soubor – výstup z registrace v systému MIDAS LIGHT.
5. Dokladová část, obsahující doklady o jednáních, uskutečněných v průběhu zpracování
6. Textová zpráva
 
 
 
pozn.:
Dokument odráží stav ke konci roku 2007. Aktuální přehled těchto ploch najdete v prostředí portálu JUAPaktualizováno: 30.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap