Oblast sociální

Podporujeme bezpříspěvkové darování krve

Od roku 2014 mohou zaměstnanci Zlínského kraje pod „hlavičkou“ svého zaměstnavatele darovat krev. Akce se každoročně zúčastní na 20 zaměstnanců kraje, včetně několika prvodárců. Mezi zaměstnanci se najdou i dlouholetí dárci krve.

Organizujeme akce podpory různých charitativních projektů

 • Benefiční akce Kabelkový veletrh

  Ve spolupráci se spolkem Naděje a Zlínským deníkem se každoročně na jaře koná na krajském úřadě benefiční akce s názvem „Kabelkový veletrh“. Ve vyčleněné místnosti úřadu jsou shromažďovány kabelky, které jsou poté nabídnuty k prodeji na benefičním veletrhu, jehož výtěžek je věnován na dobročinné účely. Budova Krajského úřadu Zlínského kraje je jedno z oficiálních sběrných míst.

 • Pomoc rodinám v nouzi – sbírka věcí denní potřeby pro charitu

  Již několik let pomáháme rodinám v nouzi – v budově krajského úřadu jsou shromažďovány věci denní potřeby, které sem zaměstnanci nosí v průběhu celého roku a které posléze slouží rodinám v nouzi. Na akci spolupracuje Zlínský kraj se společností ARGO Zlín. Tato služba již pomohla při řešení řady problémů a životních situací několika stovek rodin ze Zlínského kraje.

 • Osvětlení budovy krajského úřadu č. 21:

 • Světový den porozumění autismu (modré osvětlení)

  Na znamení podpory lidí trpících autismem je každoročně v noci z 1. na 2. dubna, kdy se koná Světový den porozumění autismu, sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje osvětleno modrým světlem. Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Zlínský kraj tak vyjadřuje solidaritu s lidmi postiženými touto nemocí.

 • Mamma help (růžové osvětlení) –  v zájmu prevence rakoviny prsu

  Tímto symbolickým způsobem se připojujeme k iniciativám zaměřeným na prevenci rakoviny prsu i na kvalitu života žen, které toto onemocnění postihlo. Zároveň chceme podpořit sdružení Mamma HELP, které významně pomáhá těm, jimž a prsu vstoupila do životarakovina prsu vstoupila do života. Symbolem kampaně je růžová barva, a proto se různé veřejné budovy po celém světě nasvěcují růžově, včetně Baťova mrakodrapu - sídla Zlínského kraje.

 • Charitativní prodej výrobků

  Zlínský kraj každoročně propůjčuje své prostory organizacím, které prodejem svých výrobků podporují různé charitativní činnosti. Již podeváté proběhla v minulém roce například akce „Vánoční hvězda“, kterou pořádá Sdružení Šance. V roce 2015 se v prostorách úřadu uskutečnil také prodej výrobků Sociálně terapeutické dílny u Šikovných oveček a Chráněné dílny LIDUMILA s. r. o. Prodejní akce jsou směřovány na dobu předvánoční, takže i v letošním roce můžete potěšit své blízké zakoupením některých výrobků a přispět tak například na léčbu dětí hospitalizovaných na onko-hematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

 • Jedu na dřeň

  Zlínský kraj podporuje příležitost zapsat se do registru dárců kostní dřeně a pomoci tak pacientům, kteří trpí poruchou krvetvorných buněk.

Jsme bezbariérový a bezpečný úřad – prostory Krajského úřadu jsou vhodné i pro občany s tělesným postižením a z důvodu většího bezpečí zaměstnanců a návštěvníků jsou monitorovány

Máme zřízen dětský koutek - pro rodiče vyřizující záležitosti na úřadě jsme v 9. patře krajského úřadu umístili dětský koutek

Spolupracujeme se studenty a se školami

Studentské stáže probíhají v průběhu celého roku na všech úsecích úřadu.

Zaměstnáváme osoby se zhoršenou pozicí na trhu práce

Jedná se zejména o zdravotně postižené osoby, studenty a osoby starší

Dbáme na dodržování rovných příležitostí – bránění diskriminaci na pracovišti i při výběru nových zaměstnanců

Striktnědodržujeme lidská práva a pravidla bezpečnosti práce

Podporujeme slaďování pracovního a osobního života

Pro zaměstnance nabízíme možnost úpravy pracovní doby, její pružnost, dálkový přístup k pracovnímu počítači

Podporujeme nové zaměstnance formou mentoring

V rámci adaptačního procesu je každému novému zaměstnanci přiřazen tzv. mentor, který novému zaměstnanci poskytuje průběžnou pomoc a podporu, která spočívá především v poradenské a konzultační činnosti.

Podporujeme školení a rozvoj zaměstnanců

Pro zaměstnance organizujeme mj. i školení na téma Komunikace s osobami se zdravotním postižením a Kurzy první pomoci

Podporujeme kariérní postup zaměstnanců – rozvoj talentů

Talent management je nástroj, který identifikuje pracovníky s dlouhodobou perspektivou pro organizaci, rozvíjí je, pečuje o ně a zároveň posiluje jejich retenci.

Talent management se používá pro identifikaci a udržení klíčových pracovníků v organizaci. Je vhodné ho též využít v situaci, když si společnost chce a potřebuje vychovat manažery z řad vlastních pracovníků.

Poskytujeme zaměstnanecké benefity

Organizujeme mimopracovní akce pro zaměstnance:

 • Mikuláš pro děti zaměstnanců

 • Vánoční večírek

 • Sportovní den

Pro zaměstnance nabízíme možnost využití interního koučinku

Koučování spočívá v pomoci lidem k rozvoji jejich potenciálu, ke zlepšení jejich výkonnosti a přínosu firmě. Koučink je jedna z metod rozvoje potenciálu zaměstnanců obdobně jako různé vzdělávací programy, tréninky, školení, mentoring, expertní poradenství apod.

aktualizováno: 13.10.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap