Obědy do škol ve Zlínském kraji V

 

OBĚDY DO ŠKOL VE ZLÍNSKÉM KRAJI V

 

Registrační číslo žádosti:

CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000056

Operační program:

Operační program potravinové a materiální pomoci

Oblast intervence:

Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi

Období realizace:

1. 9. 2021 – 30. 6. 2022

1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

1.785.745 Kč

Financování:

OP potravinové a materiální pomoci - 100 %

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je přispět k zdravému osobnostnímu a tělesnému vývoji dětí společně posuzovaných jako v hmotné nouzi, a k jejich integraci primárně do školního kolektivu, sekundárně do společnosti jako takové a vyrovnat jejich šance na prahu vzdělávací kariéry.

Specifický cíl:

- do potravinové pomoci dětem v hmotné nouzi se zapojí 31 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji, do pokračujícího projektu pak 33 základních a mateřských škol;

- celkem bude v zařízeních školního stravování během školního roku 2021/2022 poskytována kvalitní zdravá strava bezúplatně max. 176 dětem v hmotné nouzi, ve školním roce 2022/2023 bude strava poskytována max. 291 dětem;

- školní absence dětí z rodin v hmotné nouzi se sníží v meziročním srovnání školních roků.

Stručný obsah:

Předmětem projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III je zajistit během školního roku 2021/2022 stravování pro 176 dětí v hmotné nouzi z 31 základních a mateřských škol. Kromě primárního cíle poskytnout těmto dětem stravu je sledován sekundární cíl zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách, a celkově integraci do společnosti.

Projekt je prodloužen i pro školní rok 2022/2023. Pokračuje v něm 29 původně zapojených škol a přihlásily se 4 nové školy. Počet dětí byl předběžně stanoven na 291.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou děti/žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní/mateřskou), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 1. 5. 2021 až 31. 8. 2021, pro druhé pololetí 1. 1. 2022 až 31. 1. 2022 a pro školní rok 2022/2023 je rozhodným obdobím 1. 6. 2022 – 30. 9. 2022.

Kontaktní osoby:

 

aktualizováno: 12.9.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap