Obědy do škol ve Zlínském kraji IV

 

 

Registrační číslo žádosti: 

CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000044 

Operační program: 

Operační program potravinové a materiální pomoci 

Oblast intervence:  

Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi 

Období realizace: 

1. 9. 2020 – 30. 6. 2021 

Příjemce dotace: 

Zlínský kraj 

Celkový rozpočet: 

2 071 788,60 Kč 

Financování:

OP potravinové a materiální pomoci -100 %  

Všeobecný cíl: 

Hlavním cílem projektu je přispět k zdravému osobnostnímu a tělesnému vývoji dětí společně posuzovaných jako v hmotné nouzi, a k jejich integraci primárně do školního kolektivu, sekundárně do společnosti jako takové a vyrovnat jejich šance na prahu vzdělávací kariéry  

Specifický cíl: 

-do potravinové pomoci dětem v hmotné nouzi se zapojí 30 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji, 

-celkem bude v zařízeních školního stravování během školního roku 2020/2021 poskytována kvalitní zdravá strava bezúplatně max. 331 dětem v hmotné nouzi, 

-školní absence dětí z rodin v hmotné nouzi se sníží v meziročním srovnání školních roků.  

Stručný obsah: 

Předmětem projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III je zajistit během školního roku 2020/2021 stravování pro 331 dětí v hmotné nouzi z 30 základních a mateřských škol. Kromě primárního cíle poskytnout těmto dětem stravu je sledován sekundární cíl zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách, a celkově integraci do společnosti.   

Cílové skupiny projektu: 

Cílovou skupinou projektu jsou děti/žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní/mateřskou), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí 

nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 1. 6. 2020 až 30. 9. 2020 a 1.1.2021 - 29.1.2021.  

Kontaktní osoby:   

• Bc. Marcela Zárubová, projektový manažer projektu, odbor projektového řízení, tel: 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz 

• Ing. Zuzana Říhová, finanční manažer projektu, odbor projektového řízení, tel: 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz 

• Iva Křížková, odborný garant, odbor školství, mládeže a sportu, tel: 577 043 713, e-mail: iva.krizkova@kr.zlinsky.cz 

aktualizováno: 22.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap