Obědy do škol ve Zlínském kraji II

Registrační číslo žádosti:

CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000025

Operační program:

Operační program potravinové a materiální pomoci

Oblast intervence:

Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi

Období realizace:

1. 9. 2018 – 31. 7. 2019

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

1 467 577,65 Kč

Financování:

OP potravinové a materiální pomoci - 100 %

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je přispět k zdravému osobnostnímu a tělesnému vývoji dětí společně posuzovaných jako v hmotné nouzi, a k jejich integraci primárně do školního kolektivu, sekundárně do společnosti jako takové a vyrovnat jejich šance na prahu vzdělávací kariéry

Specifický cíl:

 • do potravinové pomoci dětem v hmotné nouzi se zapojí 30 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji,
 • celkem bude v zařízeních školního stravování během školního roku 2018/2019 poskytována kvalitní zdravá strava bezúplatně max. 260 dětem v hmotné nouzi,
 • školní absence dětí z rodin v hmotné nouzi se sníží v meziročním srovnání školních roků.

Stručný obsah:

Předmětem projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III je zajistit během školního roku 2018/2019 stravování pro 260 dětí v hmotné nouzi z 30 základních a mateřských škol. Kromě primárního cíle poskytnout těmto dětem stravu je sledován sekundární cíl zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách, a celkově integraci do společnosti.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou děti/žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní/mateřskou), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období
1. 5. 2018 až 30. 6. 2018.

Kontaktní osoby:

 • Bc. Marcela Zárubová, manažer projektu, odbor řízení dotačních programů,
  tel: 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz
 • Ing. Zuzana Říhová, finanční manažer projektu, odbor řízení dotačních programů,
  tel: 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz
 • Iva Křížková, odborný garant, odbor školství, mládeže a sportu, tel: 577 043 713,
  e-mail: iva.krizkova@kr.zlinsky.cz
aktualizováno: 20.2.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap