Obědy do škol ve Zlínském kraji

Název projektu:

Obědy do škol ve Zlínském kraji

Registrační číslo žádosti:

CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000017

Operační program:

Operační program potravinové a materiální pomoci

Oblast intervence:

Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi

Období realizace:

1. 2. 2018 – 30. 6. 2018

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

361.098,15,- Kč

Financování:

OP potravinové a materiální pomoci - 100 %

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je přispět k zdravému osobnostnímu a tělesnému vývoji dětí společně posuzovaných jako v hmotné nouzi, a k jejich integraci primárně do školního kolektivu, sekundárně do společnosti jako takové a vyrovnat jejich šance na prahu vzdělávací kariéry

Specifický cíl:

- do potravinové pomoci dětem v hmotné nouzi se zapojí 16 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji,

- celkem bude v zařízeních školního stravování v druhé polovině školního roku 2017/2018 poskytována kvalitní zdravá strava bezúplatně max. 136 dětem v hmotné nouzi,

- školní absence dětí z rodin v hmotné nouzi se sníží v meziročním srovnání školních roků.

Stručný obsah:

Předmětem projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji je zajistit ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 stravování pro 136 dětí v hmotné nouzi z 16 základních a mateřských škol. Kromě primárního cíle poskytnout těmto dětem stravu je sledován sekundární cíl zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách, a celkově integraci do společnosti. Celkem předpokládáme vydat 13 231 jídel v zařízeních školního stravování.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou děti/žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní/mateřskou), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 3 kalendářních měsíců (ve všech po sobě jdoucích měsících 7-9/2017).

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Monika Špačková, manažer projektu, odbor řízení dotačních programů, tel: 577 043 780, e-mail: monika.spackova@kr-zlinsky.cz
  • Iva Křížková, projektový manažer, odbor školství, mládeže a sportu, tel: 577 043 713, e-mail: iva.krizkova@kr.zlinsky.cz

 

 

aktualizováno: 6.2.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap