Obecné informace o památkovém fondu Zlínského kraje

O lidové architektuře

Lidová architektura je svébytnou součástí našeho kulturního dědictví. Zlínský kraj představuje jakousi „pokladnici“ lidové architektury, jejíž různorodost je pro toto území zcela specifická. Nalezneme zde příklady skromných valašských roubenic i rozlehlých hanáckých statků, typické slovácké vinohradnické stavby i doklady kvalitních novodobých architektur, inspirovaných tvary lidové architektury. více »

Kulturní dědictví ve Zlínském kraji

Kulturní dědictví chápeme v nejširším smyslu jako duchovní a materiální kulturu na území státu, na kterém proběhly různé vývojové civilizační formace od prehistorie do současnosti. Tvoří potenciál, jehož část je chráněna zákonem, a který vytváří základnu pro kulturní hodnoty aktualizované budoucí společnosti. Památkový fond není jen statickým fenoménem, ale dynamickým základem kulturních hodnot, který je proměnný v dialektickém vztahu společnosti k hodnotám minulosti v průběhu času. Odráží kulturní identitu národa a tvoří spojovací článek mezi minulostí, přítomností a budoucností. Péči o památkový fond nelze ponechat jen na libovůli či snahách jednotlivců, skupin a institucí, ale stává se součástí kulturní politiky státu a musí být začleněna do plánu ekonomického a hospodářského rozvoje. Na druhé straně bez zájmu a účasti občanů a široké veřejnosti nelze hlavní cíle uchování kulturního dědictví naplnit. více »

Ohrožené, nevyužívané a zapomenuté památky Zlínského kraje

Množství dochovaných stavebních památek z jednotlivých historických období se neustále, byť nenápadně, snižuje. I v dnešní době, kdy je péče o památky již dlouhodobě uzákoněna a seznamy památkově chráněných objektů čítají tisíce objektů, a kdy existuje velké množství teoretických předpokladů pro účinnou ochranu našich stavebních památek, dochází k jejich poškozování, devastaci, či zániku. více »

Projekt Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství

Grantový úkol MK ČR byl zahájen roku 2007 - Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. I. Uherskohradišťsko (garantem Slovácké muzeum v Uh. Hradišti). Výzkum, vzhledem ke své náročnosti, byl předložen jako dlouholetý projekt, který předpokládá zpracování podle jednotlivých okresů Zlínského kraje – v každém roce jeden okres. Po předchozím zdokumentování stavitelství obcí na Uherskohradišťsku se v roce 2008 řešitelé zaměřili na stavitelství okresu Zlín. Pro rok 2009 je plánováno Vsetínsko. více »

aktualizováno: 16.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky