O TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTUŘE NA HANÉ

4.11.2021 - 4.11.2021
Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž
Mgr. Markéta Hnilicová - tel. 734 396 187
https://www.muzeum-km.cz/pripravujeme/10-xvi-odborna-konference-o-tradicni-lidove-kulture-na-hane

Muzeum Kroměřížska, Hanácký folklorní spolek, Olomoucký kraj a Zlínský kraj Vás zvou na

 

XVI. odbornou konferenci O TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTUŘE NA HANÉ

 

pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše a 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínka

 

 

OBSAH KONFERENCE A TÉMATA PŘÍSPĚVKŮ

Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví je neustále se vyvíjejícím a živým systémem. Poukazuje na kulturní rozmanitosti, hmotné a duchovní bohatství regionu a je základem naší identity. Odborná konference si klade za cíl formou referátů a následné odborné diskuze připomínat kulturní hodnoty a tradice v největším moravském národopisném regionu (včetně Horní Hané, Malé Hané, Drahanska, Záhoří a Vyškovska). Pravidelné setkání odborníků a  zájemců o hanácký region se zaměří na všechny oblasti materiální a nemateriální tradiční lidové kultury,  tj. na lidový dům, formu zaměstnání a  obživy, lidový oděv, lidové zvyky a obyčeje, folklor, lidový tanec a píseň, folklorismus, nářečí atd.

 

KONFERENČNÍ POPLATEK

Pro posluchače 200 Kč, pro členy Hanáckého folklorního spolku 150 Kč, pro přednášející zdarma. Poplatek bude hrazen při prezenci. V  ceně poplatku je zahrnuto občerstvení během konference, propagační materiály a jeden výtisk sborníku z konference (bude účastníkům zaslán zhruba šest měsíců po skončení konference).

 

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE

• do 4. 10. 2021 (přednášející)

• do 29. 10. 2021 (posluchači)

• elektronicky na e-mail: hnilicova@muzeum-km.cz

• nebo poštou na adresu: Muzeum Kroměřížska, Mgr. Markéta Hnilicová, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž

 

Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout z časových důvodů některé příspěvky, případně vyřadit ty, které nebudou korespondovat s tématem konference. Přednášející budou do 15. 10. 2021 informováni o  přijetí příspěvku a budou jim doručeny další informace k organizaci a průběhu konference. Ostatní účastnící (posluchači) obdrží organizační pokyny, včetně programu konference, nejpozději dva týdny před zahájením konference.

V případě vydání vládního nařízení z důvodu špatné epidemické situace proběhne konference online. 

Konání konference finančně podpořil Olomoucký kraj.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap