O evropské peníze je ve Zlínském kraji stále zájem, ale rozhodují o nich už ministerstva

  4.2.2016

ZLÍN – O tom, jaké projekty mohou být v budoucnu financovány z evropských peněz ve Zlínském kraji, již po sedmé jednala Regionální stálá konference Zlínského kraje v budově krajského úřadu. Podkladem pro jednání bylo šetření u vytipovaných subjektů, které plánují své investice realizovat s pomocí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), o který se stará Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Jsem rád, že dle závěrů z provedeného šetření je ve Zlínském kraji dostatečná poptávka a možnosti podpory z evropských fondů tak budou využity,“ uvedl Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, který je zároveň i předsedou Regionální stálé konference.

Podle předložené situační zprávy je v regionu největší zájem o investice do silnic II. a III. třídy, přepravní terminály, cyklostezky a opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy a projekty z oblasti středního školství. Dalším velkým tématem je zdravotnictví a kultura. Podle aktuálních informací je v regionu prozatím připraveno 70 projektových záměrů, které lze financovat z IROP. „Situace se ale může kdykoliv změnit. Záleží na tom, jaké výzvy vyhlásí ministerstvo pro místní rozvoj,“ doplnil hejtman.

Tématem bylo také vytvoření pracovní skupiny pro oblast cestovního ruchu, jejímž hlavním úkolem bude koordinace rozvoje cestovního ruchu a destinačních managementů na regionální úrovni. Právě to je důležitým východiskem pro přenos informací z území na národní úroveň. „V letech 2007 až 2013 přišlo na rozvoj cestovního ruchu do Zlínského kraje více jak 2,5 miliardy korun z Regionálního operačního programu Střední Morava. V novém období s žádnými evropskými penězi na cestovní ruch nemůžeme počítat,“ upřesnil hejtman. Peníze na rozvoj cestovního ruchu mohou do regionu přijít až z nově plánovaného národního dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj.

V kraji je plánován i vznik 13 místních akčních plánů, které pokryjí celé území kraje se všemi mateřskými a základními školami. Rozvoj těchto zařízení bude projednán s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, místními akčními skupinami a mikroregiony. Výsledkem bude definování potřeb školských zařízení na území obcí s rozšířenou působností, které budou využity pro nastavení výzev Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Další možnosti podpory z IROP byly prezentovány ze strany Centra pro regionální rozvoj ve Zlínském kraji a také Ministerstva pro místní rozvoj. Právě Ministerstvo pro místní rozvoj od roku 2014 rozděluje evropské peníze programu IROP v regionech.

Úkolem Regionální stálé konference je koordinovat přípravu významných projektů v území. O jejich finanční podpoře však rozhoduje ministerstvo pro místní rozvoj. Činnost Regionální stálé konference a jejích pracovních skupin zajišťuje Sekretariát Regionální stálé konference Zlínského kraje, který spadá pod Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje.

4. 2. 2016

Další informace:
Renata Janečková                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                   

                                              

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.