O dotace kraje na podporu audiovizuální tvorby je mezi filmaři velký zájem

  1.2.2018
O dotace kraje na podporu audiovizuální tvorby je mezi filmaři velký zájem

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pomoci rozvíjet filmový průmysl ve Zlínském kraji a přilákat filmaře do regionu je cílem nového dotačního programu na podporu audiovizuální tvorby, který vloni v září poprvé vyhlásil Zlínský kraj. Podpoří z něj vznik audiovizuálních děl realizovaných alespoň z části na území kraje. Včera byl ukončen příjem žádostí o podporu. Svoji žádost podalo celkem 20 uchazečů. Kraj má na podporu filmařů připraveno celkem 10 milionů korun.

„Chceme tak přispět k vytvoření optimálních podmínek pro zachování a především další rozvoj filmového průmyslu v našem kraji, který zde má dlouholetou tradici. Filmování přináší Zlínskému kraji řadu výhod. Produkční týmy využívají při natáčení služby a dodávky zdejších firem, nabízejí pracovní příležitosti místním filmařům, technikům, hercům i studentům a zapomenout nelze ani na významný marketingový efekt spočívající v propagaci kraje a zviditelnění zdejších lokací. To má pozitivní vliv nejen na rozvoj filmové turistiky, ale i cestovního ruchu obecně," vysvětlil radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, jenž má ve své gesci oblast kultury.

„Spektrum audiovizuálních děl, o jejichž podporu nás uchazeči žádají, je velmi pestré. Od filmů, dokumentů, seriálů, až po pohádky a detektivky," přiblížila Andrea Šumberová, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Zlínského kraje.

Žádosti nyní projdou formální i věcnou kontrolou, poté je vyhodnotí odborná komise a o přidělení podpory konkrétním žadatelům by mělo po předchozím projednání Radou Zlínského kraje rozhodnout krajské zastupitelstvo v dubnu letošního roku. Všechny podpořené projekty musejí být dokončeny do konce roku 2019.

Podpora z programu je konkrétně zaměřena na produkci audiovizuálních děl, jejich přípravu i vlastní natáčení v exteriérech, interiérech nebo ateliéru. Za audiovizuální dílo je přitom považován hraný, animovaný nebo dokumentární film v délce minimálně 70 minut, určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, případně epizodní díl hraného nebo animovaného televizního seriálu v délce minimálně 25 minut. Podmínkou je, že projekt musí být realizován minimálně zčásti na území Zlínského kraje.

Tvůrci mohou získat finanční příspěvek až ve výši 2 miliony korun, vždy však maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů. Při hodnocení předložených žádostí o podporu bude odborná komise brát v potaz kvalitu a význam projektu, jeho organizační a finanční zabezpečení i marketingové efekty a přínosy pro kraj.

„Ode dne vyhlášení dotačního programu až po termín uzávěrky jsme evidovali ze strany filmařů vysoký zájem. Tematických workshopů, kde jsme nabídku Zlínského kraje představovali, se zúčastnilo více než 80 filmových odborníků. S řadou producentů jsme pak dotační program konzultovali telefonicky, ale také osobně. Vážný zájem o získání podpory Zlínského kraje projevilo více než 20 z nich. U několika z přihlášených projektů jsme rovnou poskytli i tipy na lokace nebo místní dodavatele. Už nyní se filmaři dotazují, zda bude výzva otevřena také v následujícím roce," doplnila Magdaléna Hladká, výkonná ředitelka filmové kanceláře ZLÍN FILM OFFICE, která z pověření Zlínského kraje zajišťuje mezi filmaři propagaci dotačního programu i celého zlínského regionu.

O tom, zda kraj tento dotační program otevře také pro následující rok, by mělo být jasněji letos v létě, kdy začne být sestavován rozpočet kraje pro rok 2019.

Zpracoval: Jan Vandík

1. 2. 2018

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap