Nový školní rok byl zahájen

  2.9.2019
Nový školní rok byl zahájen

ZLÍN – Do několika škol dnes zavítali radní Zlínského kraje, aby žákům i učitelům a zaměstnancům popřáli šťastný a úspěšný nový školní rok 2019-2020. Hejtman Jiří Čunek navštívil Základní školu v Polešovicích, jeho statutární náměstek Jiří Sukop Základní školu Zlín, Mikoláše Alše, radní pro školství Petr Gazdík navštívil školy hned dvě – Základní školu v Suché Lozi a Gymnázium Uherské Hradiště, a stejně tak radní pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová, která zavítala na Církevní základní školu a mateřskou školu ve Zlíně a Střední pedagogickou školu sociální Zlín.

Ve školním roce 2019/2020 bude podle kvalifikovaných údajů ve Zlínském kraji přibližně 19 900 dětí navštěvovat mateřské školy, 50 900 žáků základní školy a denní studium středních škol bude navštěvovat 23 500 – 23 600 žáků. Vyplývá to z informací, které poskytl Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

„V současné době je kapacita mateřských škol v kraji dostatečná a některé mateřské školy mají volná místa. Pokud se týká letošních prvňáků, tak na základě vyhodnocení zápisů k povinné školní docházce podle stavu k 31. 5. 2019 lze odhadovat, že ve školním roce 2019/2020 nastoupí do prvních ročníků základních škol kolem 5300 žáků, což by bylo zhruba o 100 méně, než v předchozím roce," sdělil radní Zlínského kraje Petr Gazdík, zodpovědný za školství. „Předběžně odhadujeme, že do prvních ročníků denního studia středních škol všech zřizovatelů nastoupí letos v kraji obdobný počet žáků jako v loňském roce, tedy kolem 6300 žáků," uvedl Petr Gazdík.

Trend vývoje počtu žáků v jednotlivých stupních vzdělávání je následující:

Počet dětí v mateřských školách všech zřizovatelů se od školního roku 2013/2014, kdy byl nejvyšší (20 351 dětí), mírně snižoval. Ve školním roce 2018/2019 se tento mírný pokles dětí v mateřských školách zastavil (bylo 19 886 dětí).

Celkový počet žáků v základních školách znovu mírně vzroste oproti minulému školnímu roku přibližně o 670 žáků, tedy na 50 900 žáků.

Celkový počet žáků v denním studiu středních škol je několik let bez větších změn a také letos by se v porovnání s minulým školním rokem neměl zásadně měnit, měl by se tedy pohybovat kolem 23 500 – 23 600 žáků.

„Nadále platí, že oborová nabídka středních škol je ve Zlínském kraji ustálená, meziročně nedošlo ke změnám v oborové skladbě. Pouze z důvodu legislativní změny je s účinností od 1. 9. 2019 čtyřletý maturitní obor Zdravotnický asistent nahrazen oborem Praktická sestra," konstatoval Petr Gazdík.

Podle informacíOdboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlínském kraji existují také alternativní výchovně vzdělávací programy:

˗ dvě soukromé Montessori školy ve Zlíně, které sdružují MŠ a ZŠ,

˗ v některých MŠ jsou zařazovány prvky Montessori

˗ podobně některé ZŠ mají třídy Montessori jako alternativu k běžným třídám (Zlín, Uherské Hradiště) nebo využívají ve výuce některé prvky alternativní pedagogiky (Montessori, Dalton, Waldorf)

˗ od 1. 9. 2019 začne ve Zlíně vzdělávat Scioškola Zlín – soukromá základní škola

Všechny alternativní výchovně vzdělávací programy musí být vždy v souladu s republikovým rámcovým vzdělávacím programem (RVP).

2. 9. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

20190902-084457.jpg
20190902-085133-0-.jpg
20190902-085642.jpg
20190902-090206.jpg
20190902-090506.jpg
20190902-091359.jpg
img-1873.jpg
img-1879.jpg
img-20190902-074652.jpg
img-20190902-081717.jpg
img-1529.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap