Archiv tiskových zpráv

Ve Vsetíně se konalo krajské kolo soutěže Nad oblaky

22. 6. 2017 / VSETÍN – Osmý ročník krajského kola soutěže pro osoby se zdravotním handicapem „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“ se uskutečnil v prostorách vsetínského zámku ve středu 21. června pod záštitou a za účasti radní Michaely Blahové zodpovědné za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor....

Ve Vizovicích byly předvedeny mobilní pracoviště krizových štábů

22. 6. 2017 / VIZOVICE, ZLÍN – Výjezdní poradu pracovníků krizového řízení obcí s rozšířenou působností spojenou s rozvinutím pojízdných pracovišť krizových štábů obcí s rozšířenou působností Otrokovice, Vsetín, Zlín, Valašské Klobouky a pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje zorganizovalo oddělení pro zvláštní úkoly Kanceláře hejtmana Zlínského kraje....

Kraj zakoupí záchranářům nové přístroje za více než 16 milionů

22. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 28 nových přístrojů pro nepřímou srdeční masáž a 4 nové přístroje pro umělou plicní ventilaci zakoupí zlínské hejtmanství pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, jejímž je zřizovatelem. Cena za pořízení přístrojů činí celkem 16,205 milionu korun. Jejich dodavatelé vzešli z veřejné zakázky, kterou kraj vyhlásil v březnu letošního roku....

Kraj dnes spustil Mapu dotací, každý občan může vidět, kam jdou peníze z krajského rozpočtu

22. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Každý občan Zlínského kraje si může ode dnešního dne rozkliknout mapu, ve které dohledá každou korunu, kterou kraj poslal městům, obcím, zájmovým spolkům či podnikajícím fyzickým osobám. Do mapy nejsou zahrnuty peníze, které kraj posílá svým příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem, dále peníze z Evropské unie a státního rozpočtu, které jsou účelově označeny....

Až do začátku prosince bude omezen průjezd obcí Bohuslavice u Zlína

21. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Důležitou křižovatku v Bohuslavicích u Zlína, přes kterou jezdí vozidla z krajského města do Uherského Hradiště, Luhačovic, Uherského Brodu i místní části Salaš, čeká rekonstrukce. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde hodlá proinvestovat přes 8 milionů korun....

Zlínský kraj je druhý nejlepší v republice ve sběru elektra na obyvatele

21. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Obyvatelé Zlínského kraje v loňském roce vylepšili svou pozici a postoupili ze třetí na druhou příčku v množství elektroodpadu, které během roku každý odevzdal k recyklaci. Zatímco v roce 2015 připadlo na každého 4,17 kg, loni už to bylo 5,73 kg....

Kraj pomůže vzniku strojírensko-plastikářských dílen na SPŠ polytechnické Zlín

21. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Unikátní spojení strojírenského a plastikářského oboru je plánováno na Střední průmyslové škole polytechnické ve Zlíně. Rozhodl o tom výbor pro Regionální inovační strategii Zlínského kraje. Kraj škole pomůže prostřednictvím tzv. voucheru asistence na zpracování projektové dokumentace. Škola plánuje obor vybudovat s pomocí evropských peněz....

Vsetín navrhl prezidentu republiky udělit Jarmile Šulákové státní vyznamenání in memoriam

Vsetín navrhl prezidentu republiky udělit Jarmile Šulákové státní vyznamenání in memoriam

21. 6. 2017 / Zároveň se na konec října chystá slavnostní odhalení náhrobku Jarmily Šulákové na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm, jeho autorem bude akademický sochař Miroslav Machala...

Dva nové lasery v Baťově nemocnici maximálně šetří zdraví pacientů

Dva nové lasery v Baťově nemocnici maximálně šetří zdraví pacientů

21. 6. 2017 / Přístroje přitom patří k nejmodernější a nejvýkonnější technice, jakou mohou mít odborníci na kožních odděleních k dispozici. Umožňují daleko šetrněji provádět mnoho pro pacienty dříve nepříjemných zákroků...

Zlínští filharmonici a F-dur Jazzband vystoupili společně pro dobrou věc

Zlínští filharmonici a F-dur Jazzband vystoupili společně pro dobrou věc

21. 6. 2017 / Výtěžek z dobročinného koncertu využije spolek Handicap Zlín, poskytující osobní asistenci postiženým lidem...

Audit odhalil nesystémové řízení Baťovy nemocnice za bývalého vedení

Audit odhalil nesystémové řízení Baťovy nemocnice za bývalého vedení

21. 6. 2017 / Na jeho základě byla přijata opatření k nápravě situace, cílem je vyrovnaný výsledek hospodaření nemocnice do konce letošního roku...

Kraj nechá prověřit nastavení linek autobusové dopravy v kraji externí firmou

20. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – S vypracováním podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období let 2018 – 2027 pomůže kraji odborná firma. Krajská rada schválila uzavření smlouvy se společností Transport Advisory s. r. o., která kraji poskytne komplexní řešení pro zadání veřejné zakázky, vycházející ze zkušeností jejího řešitelského týmu v jiných krajích České republiky....

Kraj opraví budovu č. 1 v bývalém továrním areálu SVIT a přesune sem část svých prostor

20. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Ke stavebním úpravám budovy č. 1 v bývalém továrním areálu ve Zlíně, která je v jeho vlastnictví, přistoupí Zlínský kraj. Do prvního patra zrekonstruované budovy hodlá přesunout některá z pracovišť krajského úřadu, která v současné době sídlí v pronajatých prostorách budovy č. 22, přízemí chce pronajímat komerčním subjektům. Náklady na rekonstrukci budovy jsou vyčísleny na 28,040 milionu korun. S pracemi se má začít na jaře 2018, hotovo má být v polovině roku 2019....

Rada schválila záměr na revitalizaci hospodářského dvora v Rymicích i další investiční akce

20. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Investiční záměr řešící revitalizaci stávajícího objektu hospodářského dvora v Rymicích, který je nemovitou kulturní památkou, schválila Rada Zlínského kraje. Vzniknout zde má archeologický a etnografický depozitář Muzea Kroměřížska i etnografická expozice včetně zázemí pro návštěvníky s pokladnou a sociálním zařízením. Kromě toho radní schválili také další investiční akce ve školství, sociální oblasti a dopravě....

Kraj bude žádat o evropské peníze na zajištění kybernetické bezpečnosti

20. 6. 2017 / ZLÍN – Předložení dvou projektových záměrů zaměřených na počítačovou bezpečnost do výzvy o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) schválila Rada Zlínského kraje....

Kraj vymění zastaralé hlasovací zařízení za nové

20. 6. 2017 / ZLÍN – Výměnu stávajícího hlasovacího zařízení pro zastupitele Zlínského kraje schválila krajská rada, která zařadila tuto akci do střednědobého plánu reprodukce krajského majetku....

Jiří Čunek: 28 uspořených hlav za úřad i krajské společnosti

20. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Zrušení dvou oddělení ve struktuře Krajského úřadu Zlínského kraje a snížení maximálního počtu zaměstnanců úřadu schválila krajská rada. Z dosavadního maximálního počtu míst 483 je strop 476. Celkově bylo na úřadě i v krajských společnostech uspořeno 28 pracovních pozic. ...

Do chráněného bydlení v Luhačovicích se stěhuje 11 klientů

20. 6. 2017 / ZLÍN - Rada Zlínského kraje pověřila krajskou příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště poskytováním nové pobytové sociální služby – chráněného bydlení v Luhačovicích pro 11 klientů, kteří dosud žili v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Rada kraje zároveň schválila příspěvek na zajištění provozu této služby na půl roku: od června do prosince letošního roku ve výši téměř dva miliony korun. Je to pokračování procesu transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním po...

Kraj proplatí škodu způsobenou bobrem na ovocných stromech i lesním porostu

20. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Náhrada škod způsobených bobrem evropským, který je zvláště chráněným živočichem, bude krajským úřadem vyplacena dvěma žadatelům. V prvním případě jde o žadatelku z Uherskohradišťska, které bobr způsobil škody na ovocných stromech ve výši 7 396 korun, v druhém případě jde o škodu na lesních porostech za 22 762 korun, kterou má na svědomí bobr na Kroměřížsku. Tyto peníze byly do rozpočtu Zlínského kraje poukázány ze státního rozpočtu a rozpočtovým opatřením, které na svém jednání s...

Kraj vyřešil provozní problém ve Vsetínské nemocnici, týkající se jedné z nájezdových ramp

20. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - V areálu Vsetínské nemocnice v současnosti probíhá výstavba nového interního pavilonu. Během stavebních prací muselo být zdemolováno levé rameno přístupové rampy k sousednímu pavilonu K, protože bylo v kolizi s nově vznikající budovou. Rampa slouží jako bezbariérový přístup pěších pacientů a sanitek a částečně i pro zásobování. Provoz zde tak v současnosti probíhá pouze po jednom rameni, to znamená, že sanitky musejí jedním směrem couvat, není zde možné otáčení....

Zastupitelé odvolali Zdeňka Vacka z pozice předsedy i člena Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj

19. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 26 zastupitelů Zlínského kraje ze 40 přítomných hlasovalo pro odvolání Zdeňka Vacka z pozice předsedy i řadového člena Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje. Odvolání nabývá účinnosti 20. června 2017....

Olympiáda dětí a mládeže je za dveřmi, kraj zajistil pro svoji výpravu sportovní ošacení

19. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Již za necelý týden budou v Jihomoravském kraji slavnostně zahájeny Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se zde uskuteční ve dnech 24. až 29. června. Zlínský kraj na akci vyšle výpravu čítající celkem 314 členů, tvořenou 259 sportovci, 53 trenéry a 2 vedoucími výpravy....

Jiří Sukop: Když se daří, mají se splácet dluhy a také investovat

19. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Poslední tečkou za rokem 2016 z ekonomického hlediska je schválení závěrečného účtu za rok 2016. A bilance není vůbec špatná. Podařilo se dosáhnout přebytku hospodaření ve výši 905 milionů korun, což je rozhodně dobrá zpráva....

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet kraje za rok 2016, přebytek hospodaření je 905 milionů

19. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Příjmy kraje dosáhly částky 10,130 a výdaje 9,225 miliardy korun. Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje tak vykázalo k 31. prosinci 2016 přebytek ve výši 905 milionu korun, který pokryl plánované splátky úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 100,2 milionů korun a je zdrojem finančních prostředků pro plánované výdaje v dalších letech. Příznivý rozpočtový výsledek roku 2016 ovlivnilo především vyšší plnění příjmů ze sdílených daní, přesuny výdajů do dalších období a úspory vý...

Již několik měsíců se jezdí z Luhačovic do Uherského Brodu po kvalitní silnici

19. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Již několik měsíců si motoristé užívají nově rekonstruovaného úseku silnice mezi Polichnem a Újezdcem. V těchto dnech byla stavba Ředitelství silnic Zlínského kraje za téměř 70 milionů korun řádně zkolaudována....

Krajský úřad uspořádal seminář věnovaný sociálnímu podnikání

19. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Seminář nazvaný „Sociálním podnikáním k lokálnímu rozvoji“ uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje společně s agenturou CzechInvest s cílem předat důležité informace a aktuality zástupcům sociálních podniků i těm, kdo o založení takového podniku teprve uvažují. Akce se osobně zúčastnila také krajská radní pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová....

Charitativní koncert zlínské filharmonie přilákal sedmnáct stovek návštěvníků

Charitativní koncert zlínské filharmonie přilákal sedmnáct stovek návštěvníků

19. 6. 2017 / Kromě filharmonie vystoupil na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU také mladý zpěvák a kytarista Thom Artway. Výtěžek ze vstupného ve výši 79 850 Kč bude předán společnosti Handicap, z. s., která mj. zajišťuje volnočasové aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením....

Valašské ekocentrum pořádá atraktivní výukové programy pro školy

Valašské ekocentrum pořádá atraktivní výukové programy pro školy

19. 6. 2017 / Snaží se tak dostat děti ven z lavic do přírody, aby zde na vlastní oči viděly živočichy, které často znají jen z knížek...

Zlínský kraj ocenil školní preventisty i mimořádně úspěšné žáky

Zlínský kraj ocenil školní preventisty i mimořádně úspěšné žáky

19. 6. 2017 / Uznání se dočkali také studenti Radim Voňka a Marek Dostálek, a to za záchranu lidského života...

Světový den dárců krve podpořila odběrem také radní Zlínského kraje Michaela Blahová

Světový den dárců krve podpořila odběrem také radní Zlínského kraje Michaela Blahová

19. 6. 2017 / Společně s dalšími dobrovolníky darovala krev na transfuzní stanici v Kroměříži...

Hejtman představí zastupitelům aplikaci, která mapuje desetiletou historii poskytování dotací

14. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Období od roku 2007 je zmapováno v aplikaci, která sleduje poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje do měst a obcí na území kraje. Aplikace bude představena v pondělí 19. června zastupitelům Zlínského kraje. V přípravě je i zviditelnění dat pro veřejnost....

Audit v Baťově nemocnici odhalil nesystémovost řízení a doporučil kroky k nápravě

14. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Výsledky auditu, který měl za úkol zmapovat hospodaření a procesy v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) zejména v roce 2016, představil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s předsedou představenstva a ředitelem KNTB, MUDr. Radomírem Maráčkem, který řídí krajské nemocnice od jara letošního roku. Audit ukázal, že největším problémem nemocnice byla nesystémovost řízení, která se prolínala všemi procesy. Výsledkem bylo například nedostatečné vykazování poskytnuté zdravotní péče u...

Radní Michaela Blahová darovala krev při příležitosti Mezinárodního dne dárců krve

14. 6. 2017 / KROMĚŔÍŽ – Mezi prvodárce kroměřížské transfúzní stanice se dnes, v rámci Mezinárodního dne dárců krve, zařadila radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor. ...

Kraj posiluje opatření i dotace na zajištění bezpečnosti silničního provozu

14. 6. 2017 / ZLÍN – Jak ve Zlínském kraji zvýšit bezpečnost silničního provozu, aby region nezaujímal v mezikrajském srovnání nelichotivé předposlední místo v počtu tragických dopravních nehod, bylo hlavním cílem semináře, který v sídle kraje pod záštitou náměstka pro dopravu Pavla Botka zorganizoval Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu. Části programu se zúčastnil také hejtman Jiří Čunek, který řekl, že bezpečnost silničního provozu představuje závažné téma, jemuž hodlá současné vedení kr...

Hejtman Jiří Čunek přivítal účastníky cyklo-běhu za republiku bez drog

13. 6. 2017 / ZLÍN – Účastníky jubilejního 15. ročníku Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2017 přijal dnes hejtman Jiří Čunek, který zároveň podepsal prohlášení o postoji k řešení problematiky drog (viz příloha)....

Nepotřebné mobily ještě mohou posloužit jiným, kraj pomáhá při jejich sběru

13. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Sběr vysloužilých mobilních telefonů, jejich repase a následné věnování potřebným, například do domovů důchodců, dětských domovů či dalších obdobných zařízení, je smyslem projektu „Věnuj mobil“, realizovaný společností ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení. Do projektu je již několik let zapojen také Zlínský kraj....

Silnice mezi Slušovicemi a Liptálem bude bezpečnější

13. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Po silnici, která spojuje město Slušovice s Liptálem, budou jezdit motoristé brzy bezpečněji a s větší jistotou. Napomohou tomu některá technická opatření, která se budou na této trase realizovat podle doporučení vzešlých z tzv. Dopravní snídaně s BESIPem....

Muzikanti sklidili obrovský potlesk na charitativním koncertě pod širým nebem

13. 6. 2017 / Tisíc sedm set lidí si užilo v pondělí 12. června charitativní koncert zlínské filharmonie na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Před hlavním koncertem vystoupil Thom Artway se svou Acoustic show. Následně zahrála Filharmonie Bohuslava Martinů Symfonii č. 5 c mol, op. 67 od Ludwiga van Beethovena známou jako „Osudová“. Celý večer, kterým provedl Ondřej Carda, vyvrcholil videomappingem....

Skaštice vybudovaly na svém hřišti nové zázemí pro sportovce

Skaštice vybudovaly na svém hřišti nové zázemí pro sportovce

13. 6. 2017 / V obci vznikl také zbrusu nový rybník, který slouží jak rybářům, tak i obyvatelům jako místo odpočinku a rekreace...

Žlutava žije bohatým společenským životem

Žlutava žije bohatým společenským životem

13. 6. 2017 / Aktivní jsou zde sokolky, myslivci, zahrádkáři, včelaři, ale také například milovníci automobilových veteránů...

V Machové mají plně vybavenou kompostárnu

V Machové mají plně vybavenou kompostárnu

13. 6. 2017 / Díky tomu dokáže obec zpracovat téměř veškerý biologický odpad...

Vesnicí roku Zlínského kraje pro rok 2017 byl vyhlášen Slavkov

Vesnicí roku Zlínského kraje pro rok 2017 byl vyhlášen Slavkov

13. 6. 2017 / V soutěži uspěly dále také Žlutava, Korytná nebo Vítonice...

Vsetínem projel peloton na podporu onkologicky nemocných dětí

Vsetínem projel peloton na podporu onkologicky nemocných dětí

13. 6. 2017 / V jeho čele byl mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák...

Slavkov byl vyhlášen Vesnicí roku 2017 ve Zlínském kraji

12. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 se dnes uskutečnilo v sídle Zlínského kraje za přítomnosti hejtmana Jiřího Čunka i dalších představitelů kraje. Z celkového vítězství v letošním ročníku a zisku zlaté stuhy se raduje obec Slavkov, ležící poblíž Uherského Brodu. Gratulaci od hejtmana přijal starosta obce Libor Švardala. Ocenění však získali také zástupci dalších obcí....

Kraj ocenil školní preventisty, úspěšné žáky i dva studenty, kteří uhasili mladíka v plamenech

12. 6. 2017 / ZLÍN – Slavnostní setkání při příležitosti ocenění školních metodiků prevence a žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy a výjimečné činy se dnes uskutečnilo v sídle Zlínského kraje za účasti hejtmana Jiřího Čunka, radního pro školství Petra Gazdíka, statutárního náměstka hejtmana Jiřího Sukopa, náměstka Pavla Botka, radní Michaely Blahové a dalších představitelů kraje, města a školských organizací....

Vinaři mohou přihlašovat své vzorky do 10. ročníku soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA“

12. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Jubilejní desátý ročník soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA“ vyhlašují Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti. Jedná se o regionální ocenění vína ve Zlínském kraji. Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a krajské radní pro životní prostředí a zemědělství Margity Balaštíkové....

Ve Valašském Meziříčí uspořádali přehlídku vojenské techniky

Ve Valašském Meziříčí uspořádali přehlídku vojenské techniky

12. 6. 2017 / Návštěvníci si prohlédli bojová vozidla či ruční zbraně, k vidění byly i ukázky boje z blízka...

V Korytné vyroste nová přístavba v areálu mateřské školy

V Korytné vyroste nová přístavba v areálu mateřské školy

12. 6. 2017 / V posledních letech se v obci podařilo revitalizovat její centrum, včetně rekonstrukce prostor kostela, a také zateplit hasičskou zbrojnici....

Nivnice návštěvníkům nabízí národopisnou expozici v Sedlcké chalupě i oblíbený kemp

Nivnice návštěvníkům nabízí národopisnou expozici v Sedlcké chalupě i oblíbený kemp

12. 6. 2017 / Obec však myslí i na místní obyvatele: připravuje například komunitní bydlení pro seniory...

Ve Slavkově u Uherského Brodu mají aktivní knihovnu i několik sportovišť

Ve Slavkově u Uherského Brodu mají aktivní knihovnu i několik sportovišť

12. 6. 2017 / Občanům obce slouží také zrekonstruovaný charitní dům se zahradou nebo dětské hřiště s hmyzištěm...

Lidé si v Bystřici pod Lopeníkem sami vybudovali dřevěný přístřešek u hřiště

Lidé si v Bystřici pod Lopeníkem sami vybudovali dřevěný přístřešek u hřiště

12. 6. 2017 / V obci jsou aktivní také myslivci, dobrovolní hasiči, stolní tenisté nebo fotbalisté...

Kraj podpoří 16 miliony stovku sociálních služeb na svém území

9. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkovou částkou 16,094 milionu korun ze svého rozpočtu podpoří Zlínský kraj 101 sociálních služeb na svém území. Peníze rozdělí mezi jejich poskytovatele, kteří je použijí k financování těchto služeb v letošním roce....

Krajský úřad uspořádal pro městské úřady školení o kybernetické bezpečnosti

9. 6. 2017 / ZLÍN – Především otázky související s ochranou osobních údajů, s posílením kybernetické bezpečnosti úřadů veřejné správy, ale také problematika energetické náročnosti budov a energetických auditů byly hlavními tématy semináře, který pro tajemníky městských úřadů zorganizoval Krajský úřad Zlínského kraje....

Kraj pomáhá umisťovat ohrožené děti do náhradních rodin

9. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Setkání žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče uspořádalo ve středu 7. června oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Zlínského kraje. Cílem bylo seznámit evidované zájemce o osvojení dítěte s tím, co je v této oblasti nového, a seznámit je také s konkrétními příklady z praxe, aby byli na svoji budoucí roli lépe připraveni....

Nové konzultační pracoviště přispěje k efektivní spolupráci v cestovním ruchu

8. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Konzultační pracoviště zavádí nově ve svých prostorách Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, společnost založená Zlínským krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu v regionu. Určené je pro zástupce všech čtyř oblastních destinačních managementů ze Zlínského kraje (Vsetínsko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko, Slovácko), kteří zde budou moci konzultovat své záměry a představy a také získat odborné rady a doporučení od pracovníků Centrály....

Ještě letos bude možné žádat o evropské peníze na česko-slovenskou přeshraniční spolupráci

8. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – První várka projektů, financovaných z evropských peněz v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika byla schválena. Na projekty česko-slovenské spolupráce byla v první výzvě pro obě strany vyčleněna přibližně jedna miliarda korun. Subjekty ze Zlínského kraje budou se svými slovenskými partnery realizovat projekty ve výši přibližně 337 milionů korun....

Den pro přírodu, konaný s podporou kraje, nabídne ve Starém Městě pestrý program pro školy i veřejnost

8. 6. 2017 / STARÉ MĚSTO - Tradiční Krajský veletrh environmentálního vzdělávání a výchovy, který se koná pod záštitou radní Zlínského kraje Margity Balaštíkové, zodpovědné za životní prostředí a zemědělství, a je spolufinancován z krajského rozpočtu, proběhne v pátek 9. června ve Starém Městě....

Červen přináší dvě nové výstavy v Baťově mrakodrapu

8. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Dvě nové výstavy je možno až do konce měsíce června zhlédnout v Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje. První z nich představuje výtvarné práce dětí, na kterých zachytily svůj pohled na to, co si představují pod pojmem dětská práva. Druhá, nazvaná Steel wool in Zlín, přibližuje méně obvyklou uměleckou techniku – kresbu světlem....

Kraj podpoří provoz nové terapeutické dílny pro duševně nemocné

8. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Částkou 631 880 korun přispěje Zlínský kraj na provoz nové sociální služby – sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením, kterou začne od července 2017 nově zajišťovat středisko CESTA působící při Diakonii Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti. Rozhodla o tom Rada Zlínského kraje, jak informovala Michaela Blahová, radní pro sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor....

Kraj vyzývá občany k zasílání návrhů na ocenění za kulturu

7. 6. 2017 / ZLÍN - Od začátku června až do konce srpna 2017 mohou občané zasílat nominace na ocenění PRO AMICIS MUSAE za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Ve Zlínském kraji je cena udělována od roku 2005 na základě Pravidel schválených Radou Zlínského kraje, zpravidla jednomu kandidátovi, jenž je vázán ke Zlínskému kraji. Informoval o tom radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport. ...

K Otevřeným branám přistoupili také františkáni v Uherském Hradišti

7. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Kostel Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti, který je součástí tamního františkánského kláštera, se v letošní sezoně nově připojil do projektu Otevřené brány ve Zlínském kraji....

Hejtman Čunek a radní Blahová společně poblahopřáli stoleté paní Gerychové

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Navštívit paní Alžbětu Gerychovou, která se 3. června dožila úctyhodných 100 let, přišli dnes do Domova pro seniory v Lukově hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a krajská radní pro sociální věci, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová. Představitelé kraje jubilantce poblahopřáli, popřáli jí hodně zdraví a elánu do dalších let, předali jí kytici a krátce s ní pobesedovali....

Zlínský kraj bude spolu s dalšími kraji pokračovat v propagaci Moravy

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Tištěnou publikaci s názvem „Zažij Moravu!" i související komunikační aktivity bude letos společně s dalšími třemi moravskými kraji realizovat Zlínský kraj. Půjde o pokračování vzájemné spolupráce v oblasti cestovního ruchu, která byla navázána již před 12 lety....

Zlínská filharmonie se za podpory Zlínského kraje představí publiku v Jižní Koreji

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem pět koncertů v Jižní Koreji odehraje v letošním listopadu zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů, jejímž zakladatelem je Zlínský kraj společně se statutárním městem Zlín. Na základě žádosti filharmonie doporučila Rada Zlínského kraje krajským zastupitelům schválit poskytnutí dotace 400 tisíc korun, kterou filharmonici použijí na nákup letenek....

Ve Zlínském kraji letos přibydou další kontejnery na tříděný odpad

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – I letos bude Zlínský kraj ve spolupráci s partnery pokračovat v projektech podporujících třídění a zajištění dalšího využití komunálního odpadu v obcích a také zpětný sběr vyřazených elektrospotřebičů a přístrojů. Ty by měly přispět k tomu, aby se ve Zlínském kraji i nadále zvyšoval podíl vytříděného odpadu...

Rada podpořila obnovu dopravních hřišť v Uherském Brodě a Valašském Meziříčí

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnutí dotací na obnovu dětských dopravních hřišť, které letos chtějí realizovat města Uherský Brod a Valašské Meziříčí, projednala Rada Zlínského kraje a doporučila krajskému zastupitelstvu jejich schválení. V případě Uherského Brodu jde o částku 1,728 milionu korun, v případě Valašského Meziříčí o 1,4 miliony korun....

Obce mohou žádat kraj o dotace na dobrovolné hasiče

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Částku 6,7 milionu korun hodlá formou dotací přidělit Zlínský kraj obcím pro jejich jednotky sborů dobrovolných hasičů. Tyto prostředky pomohou ke zvýšení akceschopnosti jednotek v příštím roce při zabezpečování plošného pokrytí území kraje. Rámec tohoto dotačního programu již odsouhlasila krajská rada a doporučila krajským zastupitelům jeho schválení. Předpokládané zveřejnění programu včetně formuláře žádosti na úřední desce a webu Zlínského kraje je 1. srpna 2017, příjem žádostí...

Nově zřízené chráněné bydlení v Luhačovicích bude sloužit 11 klientům

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Zřízení nové služby chráněného bydlení schválila Rada Zlínského kraje. Nové chráněné bydlení bude fungovat v pronajatých prostorách v Luhačovicích. Organizačně bude začleněno do Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, jenž spadá pod krajskou příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště. Sloužit bude 11 stávajícím klientům z 5 domovů pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, kterým nabídne vhodné podmínky pro plnohodnotný život....

Krajská rada schválila investiční záměry v dopravě za 440 milionů korun i další akce

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Hned několik investičních záměrů z oblasti školství, dopravy a sociální oblasti schválili na svém pondělním zasedání krajští radní. Největší objem akcí byl schválen v dopravě – v celkové hodnotě téměř 440 milionů korun....

Kraj bude i nadále motivovat mladé lékaře a sestry, aby zůstávali v regionu

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Dlouhodobý nedostatek lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků je důvodem, proč bude Zlínský kraj pokračovat ve spolupráci s krajskými nemocnicemi v poskytování stipendií studentům předposledních a posledních ročníků vysokých či vyšších odborných škol, kteří se rozhodnou začít po úspěšném ukončení studia pracovat v některé z těchto nemocnic. Pro tento účel má kraj ve svém rozpočtu na příští školní rok připraveno 1,5 milionu korun....

Hejtmanství pomůže Uherskému Hradišti a Starému Městu při modernizaci ZUŠek

6. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Dotaci 8 milionů korun městu Uherské Hradiště na rekonstrukci budovy základní umělecké školy a 3 miliony korun Starému Městu na výstavbu budovy nové odsouhlasila Rada Zlínského kraje, který je zřizovatelem obou škol. Přidělení dotaci však musí ještě schválit také krajští zastupitelé na svém červnovém zasedání....

Studenti ze Zlínského kraje u státní části maturit předčili celorepublikový průměr

5. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – V písemných testech, které byly povinnou státní, tedy společnou částí letošních maturit, dosáhli v porovnání s celorepublikovými čísly studenti škol ze Zlínského kraje lepších výsledků. Vyplývá to z údajů společnosti CERMAT. Studenti ze Zlínského kraje přitom byli úspěšnější ve všech předmětech, v nichž se písemné testy konaly (český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk)....

Kompletní přestavbou projdou letos v kraji čtyři menší mosty

5. 6. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Smlouvy o dílo na výstavu tří menších mostů uzavřelo v jarním období Ředitelství silnic Zlínského kraje s vysoutěženými zhotoviteli. Nové mosty se budou stavět v Brusném, Růžďce a ve Vlčnově, později k nim přibude ještě most v Prostřední Bečvě-Bácově....

Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí nabízí nový návštěvnický okruh

Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí nabízí nový návštěvnický okruh

5. 6. 2017 / Jeho těžištěm je expozice věnovaná rodu Žerotínů, k vidění je také tvorba barokního malíře Josefa Ignáce Sadlera a obnovená zámecká kaple...

Obce se letos opět utkají o titul Vesnice roku

Obce se letos opět utkají o titul Vesnice roku

5. 6. 2017 / Ve Zlínském kraji se tentokrát do soutěže přihlásilo celkem 14 obcí...

V Neubuzi udržují řadu lidových tradic a řemesel

V Neubuzi udržují řadu lidových tradic a řemesel

5. 6. 2017 / Patří mezi ně zdobení májky i vánočního stromku, Tři králové, vánoční zpívání, májové pobožnosti ve zdejší kapličce, zpracování vlny nebo výroba došků...

Ratiboř se může pochlubit „živou“ zvonkohrou

Ratiboř se může pochlubit „živou“ zvonkohrou

5. 6. 2017 / Dívčí seskupení nazvané Zvonky dobré zprávy dokáže pomocí zvonků různých velikostí zahrát jakoukoliv skladbu...

Obec Rudimov má sušírnu ovoce s tradiční pecí

Obec Rudimov má sušírnu ovoce s tradiční pecí

5. 6. 2017 / Zpracovává se zde ovoce z místních rozsáhlých sadů...

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.