Archiv tiskových zpráv

Zimní údržba silnic je nejnákladnější za posledních šest let

23. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Po několika mírnějších zimách přišla opět zima s větším počtem zásahových dnů a s větší potřebou pluhování i posypu silnic. Náklady na zimní údržbu krajských silnic do konce prosince 2016 byly nejvyšší za posledních šest let. Dosáhly částky 28,5 milionu korun....

Rada podpořila vznik alternativní střední školy, první v republice

23. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Vznik nové školy umožňující vzdělávání přes internet podpořilo vedení Zlínského kraje. Jde o jedinečnou záležitost v rámci České republiky, kdy má být středoškolské vzdělání umožněno především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, například žákům se zdravotním postižením. Informoval o tom radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík....

Kraj vyzývá veřejnost k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců

23. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyhlášení výzvy k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za výsledky dosažené v roce 2016 schválila Rada Zlínského kraje, která zároveň jmenovala komisi pro zhodnocení a výběr návrhů. Ty je nutné zasílat na Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu nejpozději do 6. března. Informoval o tom krajský radní Miroslav Kašný, zodpovědný za mládež a sport....

Zlínský kraj spouští analýzu inovačního prostředí v regionu

23. 1. 2017 / Zlínský kraj odstartoval rozsáhlou analýzu potřeb subjektů tvořících regionální inovační prostředí. Terénní šetření bude probíhat od prosince 2016 do února 2017 u vybraného vzorku firem ze Zlínského kraje, který byl vytipován jako vysoce inovační, společně se subjekty, které se zabývají vědou a výzkumem či podporou těchto aktivit....

Investiční akce zvýšily pohodlí seniorů

23. 1. 2017 / NAPAJEDLA – Dvě investiční akce pro zvýšení komfortu klientů dokončil Zlínský kraj v závěru roku 2016 ve své příspěvkové organizaci - Domově pro seniory Napajedla. Konktrétně se jedná o přístavbu druhého výtahu a rekonstrukci stávající plynové kotelny, která znamená i výrazné energetické úspory....

Na sociální služby ve Zlínském kraji půjde letos 630 milionů

20. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje doporučuje Zastupitelstvu ke schválení poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 629 230 000 korun na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Celkem bude díky této dotaci podpořeno 85 poskytovatelů zajišťujících na území celého regionu 273 služeb. Informovala o tom radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku....

Rada schválila převedení 60 milionů z loňského do letošního rozpočtu

20. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 prostřednictvím rozpočtového opatření schválila na svém jednání krajská rada. Jedná se o tzv. „vyzávazkované“ finanční prostředky, tj. výdaje plánované v loňském roce, které však zatím nebyly proplaceny. Z loňska tak bude do letošního krajského rozpočtu převedeno téměř 60 milionů korun....

V Brně začal veletrh cestovního ruchu Regiontour, hned první den s rekordní návštěvností

20. 1. 2017 / BRNO - První den brněnského veletrhu cestovního ruchu Regiontour pokořil dosavadní rekord - branami brněnského výstaviště prošlo více než 7.000 lidí. Svou expozici zde prezentoval také Zlínský kraj prostřednictvím své organizace Centrála cestovního ruchu Východní Morava....

Rozšíření podnikatelského inkubátoru v Kunovicích podporuje také Zlínský kraj

19. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Snahu města Kunovice o rozšíření podnikatelského inkubátoru sídlícího v revitalizovaném objektu tzv. Panského dvora podpoří také Zlínský kraj, a to tím, že městu poskytne dotaci 378 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace k tomuto záměru....

Stavaři kritizovali legislativní složitost stavebního řízení

19. 1. 2017 / ZLÍN – Především na nutnosti zjednodušit legislativu potřebnou k přípravě i realizaci staveb se shodli účastníci Valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – oblast Zlín, které se zúčastnil také náměstek hejtmana Josef Zicha zodpovědný za strategický rozvoj a územní plánování ve Zlínském kraji....

Starostové odsouhlasili vznik nové územní studie krajiny pro Valašskokloboucko

18. 1. 2017 / VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Setkání starostů obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností (ORP) Valašské Klobouky se dnes uskutečnilo v prostorách Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Hlavním tématem setkání, iniciovaného místní radnicí, bylo plánované zpracování územní studie krajiny, která se svým obsahovým rámcem dotkne všech obcí v rámci ORP Valašské Klobouky. Akce se zúčastnil také náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za strategický rozvoj kraje a územní plánování....

Na brněnském veletrhu cestovního ruchu bude Zlínský kraj prezentovat baroko, cykloturistiku a zdravý životní styl

17. 1. 2017 / VÝCHODNÍ MORAVA – Zlínský kraj na veletrhu Regiontour 2017, který proběhne od 19. do 22. ledna 2017, představí turistickou nabídku pod značkou Východní Morava. Rozmanité spektrum zážitků a příležitostí k aktivní dovolené bude prezentovat v tématech zaměřených na baroko, cykloturistiku a zdravý životní styl....

Kraj podpoří dva mezinárodní energetické projekty

17. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Dotaci ve výši 4,877 milionu korun poskytne letos zlínské hejtmanství Energetické agentuře Zlínského kraje, jejímž je zřizovatelem, na její hlavní činnost a také na realizaci dvou mezinárodních projektů v rámci programu „Inteligentní energie – Evropa“....

Zlínský kraj přispěje na činnost domovníků v romských lokalitách

16. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Částkou 800 tisíc korun podpoří v letošním roce Zlínský kraj činnost domovníků ve vybraných romských lokalitách ve Zlínském kraji. Peníze pro tento účel od kraje obdrží nezisková organizace ARGO, Společnost dobré vůle Zlín. Ta realizuje terénní program v romské menšině žijící ve Zlínském kraji a před 7 lety k této aktivitě přidala koordinaci činnosti domovníků v romských lokalitách....

Kraj radil zájemcům o dotace na obnovu památek, jak správně vyplnit žádost

16. 1. 2017 / ZLÍN – Praktické informace, jak správně postupovat při podávání žádostí o poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu, mohli dnes získat ti, kdo přišli na bezplatný metodický seminář pořádaný Odborem kultury a památkové péče Zlínského kraje. Všichni, kdo se aktivně zajímají o dotace v této oblasti, měli možnost získat informace o aktuálně vyhlášených výzvách, v jejichž rámci mohou žádat o finanční podporu na obnovu památek (tedy včetně ministerských dotačních progra...

Možností, kde se schovat před zimou, je pro lidi bez domova ve Zlínském kraji dostatek

13. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Ani silné mrazy, které s sebou přineslo lednové počasí, zcela nenaplnily kapacity nocleháren a sedáren pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve Zlínském kraji....

Kraj letos finančně podpoří rozvoj Baťova kanálu i údržbu turistických tras

13. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Částkou 1 milion korun podpoří v letošním roce Zlínský kraj další rozvoj Baťova kanálu. Konkrétně tuto dotaci obdrží Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Hejtmanství přispěje také na údržbu a obnovu turistického značení ve Zlínském kraji, pro tento účel od něj dotaci 400 tisíc korun získá Klub českých turistů pro oblast Valašsko-Chřiby....

Zlínský kraj ocení pracovníky ve školství

12. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj v letošním roce opět, již po šestnácté za dobu své historie, ocení pracovníky ve školství, a to za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci. Informoval o tom radní Petr Gazdík, který ve Zlínském kraji zodpovídá za školství....

Rada navrhuje ministerstvu školství dva pedagogy na ocenění

12. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje vyjádřila souhlas s podáním návrhu na udělení medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dvěma pedagogům, a to Petru Hajnému, řediteli Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, a Emilii Šimordové, ředitelce Základní umělecké školy Hulín....

V Otrokovicích a Uherském Brodě nabízejí atraktivní formu moderního technického vzdělávání

12. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Hned dvě moderní zařízení, která atraktivní a populárně-naučnou formou poskytují technické vzdělávání, fungují úspěšně na středních školách zřizovaných Zlínským krajem. V prvním případě jde o Experimentárium na Střední průmyslové škole Otrokovice, v druhém o Centrum pro výuku a prezentaci Hi-technologií, jež působí při Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod....

Krajští radní podpořili vytvoření datové platformy zaměstnanosti v regionu

11. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní vyjádřili podporu realizaci projektu Krajské hospodářské komory „Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje“....

Zlínský kraj dotací podpořil rozvoj sklářství v regionu

10. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 80 000 korun pobočnému spolku „České umění skla – Český a moravský sklářský klastr“, a to na zlepšení spolupráce, rozvoj aktivit v oblasti sdílení znalostí i důležitých kontaktů, marketingu a vědeckotechnických inovací schválila Rada Zlínského kraje. Informoval o tom náměstek hejtmana Josef Zicha....

Kraj se chystá rozdělovat další kotlíkové dotace, pravděpodobně v březnu

10. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyhlášení druhého kola tzv. kotlíkových dotací plánuje na první čtvrtletí tohoto roku Zlínský kraj. Mezi žadatele se chystá rozdělit 30 milionů korun, které se mu podařilo jednak dodatečně získat od Ministerstva životního prostředí a také úsporami dosaženými při první vlně kotlíkových dotací v loňském roce....

Zlínský kraj již po osmé ocení pracovníky sociálních služeb

9. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyhlášení osmého ročníku ankety „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje za významný a podstatný přínos, aktivní a dlouhodobou činnost a propagaci sociálních služeb a sociální péče ve Zlínském kraji“ schválili krajští radní....

Výtěžek z Novoročního koncertu Zlínského kraje a města Zlína pomůže pěti neziskovým organizacím

9. 1. 2017 / ZLÍN – Celkovou částku 448 795 korun vynesl Charitativní novoroční koncert pořádaný Zlínským krajem a statutárním městem Zlín, který se uskutečnil v pátek 6. ledna ve Zlíně pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a primátora města Zlína Miroslava Adámka....

Rada schválila vyhlášení zakázky na dodání nových sanitek

9. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Zahájení veřejné zakázky na dodání 13 nových sanitních vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje schválila krajská rada. Předpokládaná hodnota zakázky dosáhne téměř 45 milionů korun včetně DPH....

Kraj poprvé vyhlásil program na podporu zmírnění následků sucha v lesích

9. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyrovnávat se s následky sucha v lesích pomůže jejich vlastníkům Zlínský kraj. Konkrétně je podpoří při zvyšování rozmanitosti a odolnosti lesních porostů, eliminaci výskytu škůdců (především kůrovce) v porostech oslabených nedostatkem srážek a při usměrňování odtoku srážkové vody tak, aby v lesních porostech zůstávala....

Dvě investiční akce Zlínského kraje se přesouvají na jaro 2017

9. 1. 2017 / ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila rozpočtové opatření, kterým se přesouvají nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 do rozpočtu na letošní rok, a to konkrétně na realizaci dvou investičních akcí: na statické zajištění hradu ve Zlíně Malenovicích a opravu střechy Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Velehradě – Buchlovské....

Kraj zrekonstruoval prostory valašskomeziříčského Domova mládeže

6. 1. 2017 / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor Domova mládeže při Integrované Střední škole – Centru odborné přípravy a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí se v pátek 6. ledna uskutečnilo za účasti představitelů Zlínského kraje a dalších hostů. Investorem stavebních úprav za více než 20 milionů korun byl Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy....

Sídlo Zlínského kraje navštívili tříkráloví koledníci

6. 1. 2017 / ZLÍN – Přátelským setkáním s členy Rady Zlínského kraje Michaelou Blahovou, Miroslavem Kašným a Janem Pijáčkem a především pak přijetím u hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka byla ve Zlínském kraji symbolicky zahájena letošní Tříkrálová sbírka, významná dobročinná akce pořádaná Charitou České republiky s cílem získat od dobrovolných dárců finanční příspěvky na přímou pomoc sociálně potřebným v konkrétních regionech....

Dluh gamblera před léčbou dosahuje průměrně 750 tisíc korun

6. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Zlínský kraj již více než deset let podporuje aktivity zaměřené na prevenci rizikových typů chování, respektive „sociálně patologických jevů“, mezi něž patří i stále ožehavější téma gamblerství. Problematikou se zabývá oddělení neziskového sektoru Kanceláře hejtmana a Odbor sociálních služeb Krajského úřadu Zlínského kraje....

Města a obce mohou opět přihlásit své weby do soutěže Zlatý erb

4. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Také v letošním roce se mohou města a obce ze Zlínského kraje zapojit do tradiční soutěže Zlatý erb, ve které se hodnotí nejlepší webové stránky měst a obcí i jejich elektronické služby. Soutěž ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími partnery organizuje spolek Český zavináč....

Hejtman přivítal prvního letošního občánka Zlínského kraje, Aleše Jurku z Újezdu u Valašských Klobouk

3. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – První letošní dítě Zlínského kraje, kterým je Aleš Jurek z Újezdu u Valašských Klobouk, navštívil dnes v porodnici Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), hejtman kraje Jiří Čunek. Chlapečkovi přinesl plyšové hračky a jeho rodičům Lence a Lukášovi 10 tisíc korun. Od ředitele KNTB Pavla Calábka dostal Aleš plyšového psa a rodičům předal finanční obnos. Od obou dárců dostala maminka květiny....

Krajští hasiči slavnostně zahájili rok 2017

3. 1. 2017 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští hasiči spolu s hejtmanem Zlínského kraje, primátorem města Zlína a starostou Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska slavnostně zahájili rok 2017....

Hejtman Jiří Čunek a ředitel Vladimír Kutý popřáli zaměstnancům úřadu

2. 1. 2017 / ZLÍN – Zaměstnancům Krajského úřadu Zlínského kraje popřál v první pracovní den nového kalendářního roku 2017 hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s ředitelem Krajského úřadu Vladimírem Kutým....

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.