Archiv tiskových zpráv

Digitální mapa kraje pomáhá už třináct let

21. 10. 2016 / ZLÍNSKY KRAJ – Už téměř třináct let slouží odborné veřejnosti Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje, kterou vytvořili informatici krajského úřadu jako moderní nástroj pro projekční a koncepční činnost v investiční výstavbě. Protože se jednalo o v té době unikátní projekt, Zlínský kraj byl za něj i několikrát oceněn v celonárodním měřítku....

Krajská výprava se již začíná chystat na olympiádu dětí a mládeže 2017

20. 10. 2016 / ZLÍN – Porada pracovníků odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu se zástupci příslušných krajských sportovních svazů a klubů, kteří budou mít ve své gesci zabezpečení nominace mladých reprezentantů Zlínského kraje na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, se dnes uskutečnila v sídle Zlínského kraje. Letní olympiádu bude v příštím roce hostit Jihomoravský kraj, a to v termínu od 24. do 29. června 2017. V Jihomoravském kraji se tato akce bude konat již podruhé, přičemž...

Další krajské střední školy získaly statut tzv. fakultní školy

19. 10. 2016 / ZLÍN – Slavnostní jmenování šesti středních škol zřizovaných Zlínským krajem tzv. fakultními školami Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati bylo mimo jiné součástí dnešního slavnostního shromáždění, které se při příležitosti 10. výročí založení této fakulty uskutečnilo ve Zlíně. Díky tomu tak budou moci tyto střední školy s fakultou dále rozvíjet započatou spolupráci....

Hejtmanův pohár si odnesla základní škola ze Slušovic

18. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Slavnostní ocenění škol ze Zlínského kraje, které se letos nejvýše umístily v soutěži Hejtmanův pohár, se dnes uskutečnilo na krajském úřadě. Přítomným žákům i jejich pedagogům poblahopřál a ceny předal radní Zlínského kraje pro školství, mládež a sport Petr Navrátil. Do druhého ročníku soutěže, která je založena na překonávání dráhy sportovních dovedností, se ve Zlínském kraji zapojilo více než 6 000 žáků ze 22 škol....

Projekt e-Badatelna Zlínského kraje pomáhá objevovat nové skutečnosti

18. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Už osm měsíců funguje unikátní projekt Zlínského kraje e-Badatelna (https://ebadatelna.zlkraj.cz/), který umožňuje vstoupit do cenných sbírkových fondů sedmi paměťových organizací Zlínského kraje: čtyř muzeí, galerie výtvarného umění, hvězdárny i krajské knihovny. Projekt eBadatelna je ojedinělý svého druhu v celé České republice. Obdobná řešení dnes existují pouze na národní a nadnárodní úrovni....

Obce mohou žádat ministerstvo o dotaci na pořízení územních plánů

18. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí 17. října vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno 20 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 17. října do 30. prosince 2016....

Konference v Nitře se zabývala rozvojem Cyrilometodějské stezky

17. 10. 2016 / ZLÍN, NITRA – Konference s názvem „Úloha místních aktérů v rozvoji Cyrilometodějské stezky“ se konala 11. října v Župním domě v Nitře. Uspořádalo ji zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM), jehož členem je i Zlínský kraj, ve spolupráci s Nitranským samosprávným krajem. Cílem konference bylo informovat o celkovém záměru rozvíjet mezinárodní partnerskou síť na podporu budování poutních tras s centrem ve Velehradě a také o specifických možnostech pro...

Firmy zabezpečují sesuvy půdy u Luhačovic a Ludkovic

17. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Sesuvy půdy, které ohrožovaly silniční těleso mezi Luhačovicemi a Biskupicemi a mezi Ludkovicemi a Provodovem, budou do zimy zabezpečeny. Na obou stavbách již nyní pracují stavební firmy. Ředitelství silnic Zlínského kraje na ně prostřednictvím rozpočtu Zlínského kraje vynaloží bezmála osm milionů korun....

Ve Zlínském kraji bylo s příspěním evropských peněz modernizováno 133 kilometrů silnic

14. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Spolufinancování silničních staveb z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava v letech 2007–2015 je uzavřeno a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) může bilancovat. S pomocí Evropské unie bylo modernizováno 133 kilometrů silnic II. a III. třídy, region pro tento účel čerpal téměř 2,5 miliardy korun evropských dotací....

Rada schválila akční plán v oblasti inovací na příští dva roky

13. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Akční plán Regionální inovační strategie Zlínského kraje na období 2017–2018 schválila krajská rada. Jeho obsahem jsou konkrétní připravované projekty či aktivity v oblasti inovací pro příští dva kalendářní roky, které budou naplňovat strategické cíle definované v Regionální inovační strategii Zlínského kraje....

Ve Zlíně jednali ředitelé zdravotnických škol z celé země

12. 10. 2016 / ZLÍN – Konferenci ředitelů zdravotnických škol z celé České republiky hostila ve dnech 10. až 12. října 2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín. Akce, jejímž pořadatelem je Asociace zdravotnických škol České republiky, se konala pod záštitou radního Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Petra Navrátila....

Titul Lidová stavba roku Zlínského kraje získala obec Vlachovice

11. 10. 2016 / ZLÍN – V sídle Zlínského kraje byli dnes slavnostně oceněni vlastníci staveb, kterým se podařilo uskutečnit příkladnou obnovu památek lidové architektury. Titul „Lidová stavba roku Zlínského kraje“ a s ním spojenou finanční odměnu 50 tisíc korun získala obec Vlachovice za obnovu usedlosti č. p. 115. Druhou nominovanou obnovou bylo přenesení sloupkové stodoly z obce Břestek do Muzea v přírodě – Parku Rochus v Uherském Hradišti. Ředitel této obecně prospěšné společnosti Jan Blahůšek rovněž obdržel...

Radní schválili záměr na rozšíření vzdělávacího střediska zdravotnických záchranářů

11. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozšíření vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) ve Zlíně je předmětem investičního záměru, který schválila krajská rada. Středisko má být zaměřené na rozvoj specifických dovedností a součinnosti základních složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje při řešení mimořádných událostí....

Rada schválila investice do škol za čtvrt miliardy korun

11. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 14 investičních záměrů, které budou v průběhu příštích dvou let uskutečněny na školách zřizovaných Zlínským krajem, schválili krajští radní. Dohromady jde o investici dosahující výše 254,157 milionu korun....

Kroměřížská dialýza zajistí péči desítkám pacientů

11. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Nutnost rozšíření dialyzační kapacity v Kroměřížské nemocnici a.s., o níž v pondělí jednala krajská rada v souvislosti se zahájením veřejné zakázky na dodávku stavby, vysvětlil náměstek hejtmana Lubomír Nečas zodpovědný za zdravotnictví....

Kraj se ohrazuje proti kampani mířené na Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně

11. 10. 2016 / ZLÍN – Vývoj hospodaření Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, akciové společnosti založené Zlínským krajem, komentoval na dnešní tiskové konferenci ve Zlíně náměstek hejtmana Lubomír Nečas zodpovědný za zdravotnictví....

Ve Zlínském kraji se zvýší počet tříd v odborném vzdělávání

11. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Stanovení počtu tříd prvních ročníků denní formy vzdělávání ve středních školách a vyšších odborných školách zřizovaných Zlínským krajem pro školní rok 2017/2018, respektive rozšíření jejich počtu o tři nové třídy, schválila krajská rada....

Kraj rybářům proplatí škody na rybách způsobené chráněnou vydrou

11. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Náhradu škod způsobených vydrou říční, která je zvláště chráněným živočichem, vyplatí krajský úřad dvěma místním organizacím Českého rybářského svazu ze Zlínského kraje. V obou případech se jedná o škody způsobené na rybách. Vyplaceno bude celkem 82 108 korun. Tyto peníze byly do rozpočtu Zlínského kraje poukázány ze státního rozpočtu a rozpočtovým opatřením, které na svém jednání schválili krajští radní, se nyní dostanou ke konečným příjemcům....

Stav krajských silnic se zlepšil. Více peněz se projevuje v lepším hodnocení

10. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Poměrně výrazné zlepšení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji vyplývá z výsledků posledního hodnocení specializovanou nezávislou firmou. Celková „známka“ hodnocení se zlepšila z loňské hodnoty 3,58 na 3,46. Přibylo silnic v kategoriích „výborný“, „dobrý“ a „vyhovující“, ubylo úseků hodnocených jako „nevyhovující“ nebo „havarijní“....

Na Nedašovsku skončila oprava tří mostů

10. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Poslední zářijový den byla ukončena částečná uzavírka silnice III/50736 a skončily stavební práce na opravě tří mostů na Nedašovsku v jihovýchodní části zlínského okresu. Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje za opravu zaplatí 3,7 milionu korun....

Odborníci v Uherském Brodě jednali o vzdělávání propojeném s praxí

7. 10. 2016 / UHERSKÝ BROD – Jak dosáhnout efektivního vztahu mezi odborným vzděláváním a současnými i předvídatelnými budoucími požadavky trhu práce a jakými systémovými opatřeními podpořit obory, které jsou (a teprve budou) ze strany zaměstnavatelů poptávány, tak by se dalo vyjádřit zaměření šestého ročníku dvoudenní konference Škola ve firmě – firma ve škole Uherský Brod 2016, kterou ve čtvrtek 6. října ve Školicím středisku Slováckých strojíren v Uherském Brodě zahájil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mi...

Kraj uspořádal další seminář k sociálnímu podnikání

7. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Seminář věnovaný problematice podnikatelských záměrů sociálních podniků se včera uskutečnil na Krajském úřadě Zlínského kraje. Akce byla volným pokračováním úvodního informačního semináře z letošního června a určena tak byla především všem zájemcům, kteří připravují podnikatelský záměr naplňující základní znaky sociálního podniku. Záštitu nad akcí převzala radní Zlínského kraje pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan....

Návštěva prezidenta republiky ve Zlínském kraji: den třetí

7. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Prohlídkou Experimentária při Střední průmyslové škole Otrokovice a také besedou s žáky této školy začal ve čtvrtek 6. října dopoledne třetí den návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Zlínském kraji, kterého doprovází hejtman Stanislav Mišák....

V kraji se bude volit na 685 místech, kontakty na volební místnosti jsou na krajském webu

6. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem v 685 volebních okrscích budou ve volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje, které proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016, odevzdávat své hlasy občané kraje. Seznam kontaktů (adresa, telefonní číslo) na všechny volební místnosti je k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje, v sekci Volby do Zastupitelstva ZK....

Klub seniorů z Rožnova získal za své aktivity významnou celostátní cenu

6. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Významné ocenění za svoji činnost získal Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm. Z rukou předsedy české vlády Bohuslava Sobotky a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové obdrželi jeho zástupci Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Ta je udělována za významný přínos v oblasti seniorské problematiky a za aktivity vedoucí ke zvýšení kvality života seniorů či řešení problematiky stárnutí a stáří....

Návštěva prezidenta ČR ve Zlínském kraji: den druhý

5. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Prohlídkou společnosti TESCOMA s.r.o. ve Zlíně a setkáním s jejími zaměstnanci začal ve středu 5. října dopoledne druhý den návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Zlínském kraji, kterého doprovází hejtman Stanislav Mišák....

Zlínský kraj premiérově ocenil aktivní seniory

5. 10. 2016 / LUHAČOVICE – Sedm desítek seniorů ze Zlínského kraje, kteří se věnují práci v seniorských spolcích a organizacích, bylo dnes za svoji činnost oceněno na konferenci ke Dni seniorů konané v Luhačovicích. Stalo se tak v rámci ankety „Senioři sobě i jiným“. Tu letos poprvé vyhlásila Komise Rady Zlínského kraje pro seniory, v čele s předsedkyní a zároveň krajskou radní pro sociální oblast Taťánou Valentovou Nersesjan, která dnes společně s ostatními členkami komise i krajskými radními Petrem Navrátil...

Senioři se opět po roce bavili na Barvách života

5. 10. 2016 / BORŠICE – Již dvanáctý ročník akce s názvem Barvy života se včera odpoledne uskutečnil v Boršicích u Buchlovic. Toto tradiční a velmi oblíbené setkání pro klienty domovů pro seniory opět uspořádal Zlínský kraj pod patronátem radní pro sociální oblast Taťány Valentové Nersesjan. Dobře se bavící seniory přišel pozdravit radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof....

Návštěva prezidenta ČR ve Zlínském kraji: den první

5. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – V úterních dopoledních hodinách přivítal v sídle Zlínského kraje hejtman Stanislav Mišák se svou manželkou Pavlou prezidenta republiky Miloše Zemana s manželkou Ivanou. Hlava státu přicestovala na v pořadí čtvrtou oficiální návštěvu Zlínského kraje, kde se tentokrát pozdrží do čtvrtku 6. října....

Odborníci se radili, jak digitálně zpřístupnit staré mapy

4. 10. 2016 / ZLÍN – Seminář „Staré mapy v současnosti“, který uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci se společností Omnium, se dnes uskutečnil v prostorách 14I15 Baťova institutu ve Zlíně s cílem přiblížit možnosti digitálního zpřístupnění historických map a dalších dokumentů. Seminář byl určen pro pracovníky paměťových institucí, tedy knihoven, archívů, muzeí, Národního památkového ústavu, ale také pro zájemce z řad městských úřadů, kteří zodpovídají za archivaci důležitých informačních pramen...

Výstava v krajském sídle je vzpomínkou na úspěšnou divadelní hru Smrt Hippodamie

4. 10. 2016 / ZLÍN – Vrátit se v čase o deset let zpět mají možnost ti, kdo v měsíci říjnu zavítají do 3. etáže Baťova mrakodrapu, sídla Zlínského kraje. K vidění je zde totiž fotografická výstava Roberta Goláně zachycující divadelní představení Smrt Hippodamie, které bylo uvedeno v roce 2006 v Městském divadle Zlín pod režijním vedením J. A. Pitínského....

FOTOREPORTÁŽ: Den Zlínského kraje

3. 10. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Krásné slunečné počasí a velký zájem veřejnosti provázely v sobotu 1. října již sedmý ročník Dne Zlínského kraje. Akce, kterou tradičně pro své občany uspořádal Zlínský kraj, nabídla bohatý program pro všechny generace. Z jejího průběhu přinášíme podrobnou fotoreportáž....

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar Zlínského kraje ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Jednotné územní plány a územně analytické podklady Otevřené brány
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.