Archiv tiskových zpráv

Příští rok bude hlavním lákadlem pro turisty baroko, aktivní turistika a zdravý životní styl

5. 12. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Částku ve výši 8,5 milionů korun schválil Zlínský kraj pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy na rok 2017. Hlavním tématem kampaně příštího roku bude „baroko“. Nově se Centrála cestovního ruchu bude soustředit i na zvýšení nabídky bezbariérové turistiky na Východní Moravě....

Kraj hodlá podpořit vodohospodářské projekty 32 miliony korun

5. 12. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Ke zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění a zvýšení množství čištěných odpadních vod ve Zlínském kraji má přispět 32 milionů korun, které má pro příští rok kraj připraveny ve svém rozpočtu....

Konference ukázala, jak vytvářet zdravý vztah dětí k přírodě

2. 12. 2016 / ZLÍN - Ukázky zajímavých forem environmentální výchovy včetně prezentace výrobků z tradičních regionálních zdrojů doplnily XVI. ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, kterou ve Zlíně ve čtvrtek 1. prosince zahájila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. Hlavní téma tohoto odborného setkání znělo „Odkud se bere jídlo aneb Jídlo s příběhem.“...

Kraj má připraveny více než 2 miliony pro hasiče a horskou službu

2. 12. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Dotace 2,3 milionu korun pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS) projednala krajská rada a doporučila je schválit krajskému zastupitelstvu. Dotace má v příštím roce obdržet Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – konkrétně všechna jeho čtyři okresní sdružení v kraji (dohromady 2 miliony korun), Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (200 tisíc korun) a Horská služba ČR (100 tisíc korun)....

Kraj usiluje o získání zahraničních zkušeností v péči o ohrožené děti

2. 12. 2016 / ZLÍN – Radní Zlínského kraje chtějí pokračovat v projektu usilujícím o to, aby malé děti do tří let nemusely být umisťovány do dětských domovů, pokud z nějakých důvodů selhává jejich přirozené rodinné zázemí. Už v minulých letech se Zlínský kraj intenzivně zabýval problematikou ohrožených dětí a v roce 2014 získal grant 7,8 milionů korun z EHP a Norských fondů s cílem snížit pobytové kapacity pro děti v ústavech a zaměřit se na poskytování ambulantních a terénních služeb, díky kterým by děti moh...

Nadjezd v Gahurově ulici bude plně průjezdný od pondělí 5. prosince

2. 12. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Silniční provoz na nadjezdu v Gahurově ulici ve Zlíně se v brzké době vrátí do svých všech čtyř jízdních pruhů. Východní polovina mostního objektu je opravena a rekonstrukce západní poloviny začne až na jaře příštího roku. Současná uzavírka dvou jízdních pruhů východní poloviny mostu skončí v neděli 4. prosince 2016....

Omezení u Luhačovic skončilo, sesuv terénu byl zabezpečen

2. 12. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ - Místo ohrožené sesuvem na silnice II/492 mezi Luhačovicemi a Biskupicemi je již plně zabezpečeno. V minulých dnech zde skončilo také dopravní omezení se světelnou signalizací. Za sanaci sesuvu zaplatil Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje šest a půl milionu korun....

Plán rozvoje kraje na příští rok počítá s aktivitami za více než 800 milionů

2. 12. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Plán rozvoje kraje na rok 2017 vzala na vědomí a doporučila ke schválení zastupitelstvu krajská rada. Plán obsahuje celkem 82 rozvojových aktivit za více než 800 milionů korun. Největší akce jsou plánovány v oblasti zdravotnictví....

Sídlo kraje se v době adventu otevírá charitativním prodejním akcím

1. 12. 2016 / ZLÍN – Dobročinný prodej různých drobných předmětů vhodných třeba jako malé vánoční dárečky uspořádá v nadcházejících dnech Krajský úřad Zlínského kraje ve svém sídle – ve 3. etáži Baťova mrakodrapu ve Zlíně. V několika termínech nabídnou k prodeji své výrobky chráněné dílny a občanská sdružení zaměřená na pomoc potřebným....

Rada navrhuje zastupitelstvu schválení dotací do kultury

1. 12. 2016 / ZLÍN – Dva programové rámce, díky kterým bude Zlínský kraj moci v následujícím roce rozdělovat individuální dotace žadatelům z oblasti kultury, projednali krajští radní a nyní svůj návrh předloží ke schválení krajskému zastupitelstvu. Kraj se takto připravuje na možnost přidělování dotací do kultury v celkovém objemu 8 500 000 korun....

Kraj připravuje dotace do mládežnického sportu

1. 12. 2016 / ZLÍN – Dva programové rámce, na základě kterých bude možné v roce 2017 rozdělovat krajské dotace do sportu dětí a mládeže, projednala krajská rada a nyní předkládá tento bod ke schválení krajskému zastupitelstvu....

Kraj chce v příštím roce 1 milionem podpořit ekologické aktivity

1. 12. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 1 milionem korun chce v příštím roce Zlínský kraj podpořit ekologické aktivity na svém území a tím přispět k většímu zapojování dětí, mládeže i dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí v kraji....

Kraj má pro rok 2017 připraveno 27 milionů na podporu obnovy venkova

30. 11. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Rámec Programu na podporu obnovy venkova pro rok 2017 projednala Rada Zlínského kraje a doporučila jej schválit krajskému zastupitelstvu. Z programu bude podporována obnova a údržba obecního majetku a také zpracování územních plánů obcí....

Kraj podpoří dobrovolnictví

30. 11. 2016 / ZLÍN – Rada Zlínského kraje projednala a Zastupitelstvu doporučuje ke schválení rámec programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví a také rámec programu na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2017....

Radní odsouhlasili opravy v krajských nemocnicích za více než 3 miliony

30. 11. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Provedení různých oprav za více než 3 miliony korun v Kroměřížské a Uherskohradišťské nemocnici, jejichž zakladatelem je Zlínský kraj, odsouhlasila krajská rada. Opravy budou uskutečněny na základě požadavků nemocnic a posouzení jejich potřebnosti....

Kraj finančně podpoří regionální funkce knihoven

30. 11. 2016 / ZLÍN – Rada Zlínského kraje projednala a Zastupitelstvu navrhuje ke schválení poskytnutí účelových neinvestičních dotací třem knihovnám na území Zlínského kraje, a to na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2017....

Rada kraje podpořila záměr zpracovat katalogy unikátních sbírek

30. 11. 2016 / ZLÍN – Dva projektové rámce k zajímavým iniciativám v oblasti kultury schválila krajská rada. Oba projekty předkládají příspěvkové organizace Zlínského kraje a jsou zaměřeny na unikátní sbírkové předměty kulturních institucí Zlínského kraje, jejichž výstupem bude vydání odborného katalogu....

Díky zvýšení financí pro školy byla posílena informační bezpečnost

30. 11. 2016 / ZLÍN – Navýšení příspěvku na provoz pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem o 16 929 000 Kč na celkovou částku 347 905 000 Kč úpravou krajského rozpočtu odsouhlasila krajská rada....

Modernizace rožnovského domova pro seniory je úspěšně završena

28. 11. 2016 / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Revitalizovaná zahrada byla dnes slavnostně otevřena v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. Vznikly zde čtyři specifické zóny (pohybová, reminiscenční, relaxační a pocitová), které budou využívány pro již zavedené terapie, odpočinek, setkávání s blízkými a další akce seniorů. Současně s úpravou zahrady byly provedeny také rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií v celkové délce 350 metrů a rekonstrukce oplocení celého areálu. Investorem prací za 9 milionů ko...

Hejtman Čunek: počasí je normální, kalamita byla pouze v organizacích, které mají udržovat cesty

28. 11. 2016 / ZLÍNSKÝ KRAJ – Několik míst ve Zlínském kraji postihla v ranních hodinách ledovka, která zablokovala provoz. Auta mimo silnici či zablokovaná vozovka, to byl obrázek dnešního rána ve Zlínském kraji....

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar Zlínského kraje ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Jednotné územní plány a územně analytické podklady Otevřené brány
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.