Nová publikace

  20.2.2018

Na přelomu roku 2017 a 2018 vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Zlínský kraj publikaci Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II. Stává se tak druhým rozšířeným a aktualizovaným vydáním prvního dílu, který byl vydaný v roce 2008. Cílem výzkumů a z nich vycházejících publikací je upozornit všechny zainteresované subjekty, především obecní úřady a majitele nemovitostí, na hodnoty dochovaných objektů tradičního lidového stavitelství. Odborné instituce zabývající se tradiční lidovou kulturou si velmi dobře uvědomují potřebu zachovat hodnotné objekty původního vesnického stavitelství pro budoucí generace a pro udržení charakteristického rázu místních sídel.

„Publikace vznikla v rámci několikaletého grantového úkolu Ministerstva kultury České republiky Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. Z výsledků průzkumů vyplynula povinnost předat získané výsledky veřejnosti, především však představitelům obce, starostům, stavebním úřadům a vlastníkům zabránit ztrátám kulturních hodnot. Spolu s popisem stavu a návrhy na záchranu nejhodnotnějších, ale často i ohrožených staveb,“ popsal Jan Káčer, etnograf Slováckého muzea, jakému tématu se publikace věnuje. Druhým neméně důležitým důvodem, proč publikace vznikly, je upozornit na konkrétní stavby a jejich majitele podnítit a motivovat k jejich záchraně a péči o ně. „Počet staveb se velmi rychle snižuje, lidové stavby doslova mizí z vesnických sídel ze dne na den. Vedle prohlášených památek lidového stavitelství se nacházejí další významné doklady vývoje místní stavební kultury dosud nepovšimnuté a málo známé, mnohdy ale mimořádných architektonických hodnot,“ míní Káčer.

                Na území okresu Uherské Hradiště se potkává několik etnografických subregionů Slovácka, jejichž charakteristické znaky tradiční lidové kultury se projevují také v lidovém stavitelství. Odlišnosti v něm jsou dány především místními podmínkami přírodními, geografickými, hospodářskými, sociálními i historickými, způsobem osídlení, vznikem sídel apod.

„Objekty se často nachází ve špatném stavebně technickém stavu, chátrají, v některých obcích tento proces pokročil natolik, že se již tradiční stavby v podstatě nezachovaly. Ve všech případech jsou opodstatněné důvody objekty, které ještě lze, chránit a udržovat. Přispět k tomu má i tato publikace, jež chce připomínat skutečnost, že vesnické tradiční stavby patří k nejohroženějším dokladům historického vývoje venkova, a proto je třeba jejich existenci i záchraně věnovat mimořádnou pozornost,“ zdůrazňuje Káčer.

                Mimořádně významným počinem Rady Zlínského kraje a Odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje se v této oblasti stalo vyhlášení soutěže Lidová stavba Zlínského kraje. Možnosti financování oprav a údržby tradičních památek mohou nabídnout proto různé dotační tituly.

Publikace je k dispozici zájemcům o lidové stavitelství, odborným pracovníkům institucí, ale i široké veřejnosti. Mimo jiné bude také přístupná v on-line podobě na webových stránkách Slováckého muzea.

Dokumenty ke stažení

.pdf 2017_03 Publikace - Lidiové stavby 568,02 kB
.jpg Lidové stavby známé neznámé, Zlínský kraj - Uherskohradišťsko 129,78 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap