Nositelkou ceny PRO AMICIS MUSAE 2017 je Růžena Děcká

  14.12.2017
Nositelkou ceny PRO AMICIS MUSAE 2017 je Růžena Děcká

ZLÍN – Ocenění „PRO AMICIS MUSAE" (Přátelům múz) za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu udělil v letošním roce Zlínský kraj paní Růženě Děcké z Valašského Meziříčí, za její celoživotní přínos v oblasti kultury, zejména za propagaci hry na cimbál a lidových i folklorních tradicCenu, která jespojena s výtvarným symbolem, diplomem a s finanční odměnou, předal Růženě Děcké krajský radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

Slavnostnímu ceremoniálu ve zlínské Baťově vile byli přítomni někteří držitelé ocenění z minulých let i letošní nominovaní, kterým za Zlínský kraj kromě radního pro kulturu Miroslava Kašného popřál také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop a radní Jan Pijáček.

„Na základě zveřejněné výzvy bylo na Odbor kultury a památkové péče doručeno 11 návrhů, kdy dvě osobnosti byly navrženy dvakrát. Nominace zasílali převážně představitelé měst, obcí, kulturních organizací a občanských sdružení, ojediněle i soukromé osoby. Tváří v tvář nominovaným si opět uvědomujeme, jak rozsáhlé je spektrum kultury v regionu a kolik pozoruhodných osobností živou kulturu vytváří. Velká gratulace patří všem nominovaným a poděkování těm, kdo posílali své návrhy," řekl radní Miroslav Kašný.

Růžena Děcká, kterou navrhlo Město Vsetín a současně i Město Valašské Meziříčí, byla oceněna za propagaci valašského folkloru, za celoživotní hudební a pedagogickou činnost. Je autorkou učebnice hry na cimbál, předsedkyní Občanského sdružení cimbalistů ČR, členkou výboru Světové asociace cimbálu v Budapešti a předsedkyní Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí. Svým dokonalým interpretačním uměním patří ke špičkám v tomto oboru, jako sólistka se často účastní festivalů, seminářů a workshopů v ČR i v zahraničí. Pedagogicky působí na ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí a na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, současně je vedoucí ženského pěveckého sboru Hedvika a členkou cimbálové muziky souboru písní a tanců Jasénka ze Vsetína.

Ocenění je udělováno každoročně zpravidla jednomu kandidátovi, a to již od roku 2005. Ve dvou letech byli současně oceněni dva laueráti.

Na udělení ocenění PRO AMICIS MUSAE za rok 2017 byli nominováni:

1. prof. Ak. soch. Jan Ambrůz, sochař a pedagog

2. Růžena Děcká  (nominována 2x), cimbalistka a pedagožka

3. Mgr. George King (nominován 2x), režisér, scénárista, hudební vydavatel

4. PhDr. RNDr. Jana Langová, archeoložka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

5. PhDr. Pavel Popelka, CSc., etnograf, spisovatel, sběratel, autor projektu Musaionfilm

6. PhDr. Alena Prudká, etnografka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

7. František Říha, hudebník, pořadatel mezinárodních folklorních festivalů

8. František Segrado, textař, zpěvák, hráč na fujaru, filmový herec

9. PhDr. Jana Spathová, od r. 2013 ředitelka Národního památkového ústavu – pracoviště Kroměříž, nominována za mimořádný podíl na záchraně, revitalizaci a rehabilitaci památkového fondu na území Zlínského kraje

Nositelé ocenění PRO AMICIS MUSAE:

2005 - PhDr. Karel Pavlištík, CSc. pracovník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, oceněn za výzkumnou, publikační, výstavní a folkloristickou činnost, kterou významně přispěl k zachování a rozvoji tradiční lidové kultury a zejména folkloru jednotlivých regionů Zlínského kraje.

2006 - Pavel Hejcman z Bystřice pod Hostýnem, oceněn za celoživotní rozsáhlé literární dílo.

2007 - Mojmír Trávníček z Nového Hrozenkova, oceněn za celoživotní významnou ediční a literárně kritickou činnost.

2008 - PhDr. Josef Jančář, CSc., oceněn za celoživotní vědeckou i praktickou činnost v oblasti tradiční lidové kultury a její popularizaci v mezinárodním měřítku.

2009 – akad. sochař Otmar Oliva, oceněn za rozvoj tradice křesťanského kulturního dědictví a šíření dobrého jména moravského umění v zahraničí.

2010 - Mgr. Helena Chybová, oceněna za soustavnou práci na záchranných archeologických výzkumech, literární činnost především za knihu Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města.

2011 - Mgr. Jiří Severin, oceněn za významný přínos kultuře regionu za celoživotní publicistickou, publikační, scénáristickou a organizační práci, za propagaci kultury Zlínského kraje v zahraničí a za autorský podíl na významných projektech, především Muzeu lidových pálenic.

2012 – Mgr. Eva Urbachová, oceněna za celoživotní etnografickou práci, za zásluhy při vybudování stálé expozice o lidové výrobě, krojích a obyčejích v Muzeu regionu Valašsko.

2013 - spisovatel Josef Holcman, oceněn za soustavnou literární a publikační činnost, a hudební skladatel Václav Maňas mladší, oceněn za soustavnou kompoziční a aranžérskou činnost pro české a moravské hudby.

2014 – PaedDr. Jiří Jilík, spisovatel a publicista, působil jako šéfredaktor Slováckých novin, napsal několik filmových scénářů a televizních dokumentů, je autorem a spoluautorem více než dvou desítek knižních titulů s tématikou lidové kultury a regionální historie.

2015 - Vlasta Grycová získala ocenění za péči o lidové tradice v oblasti písňové tvorby a její zásluhy při spoluzaložení Ženského pěveckého sboru ve Strání, a PhDr. Věra Kovářů, oceněna za celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje zasahující do celé řady kulturních činností.

2016 - MUDr. Eva Nováková za celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména za realizaci zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

2017 -  Růžena Děcká, oceněna za celoživotní přínos v oblasti kultury, zejména za propagaci hry na cimbál a lidových i folklorních tradic.


Zpracovala: Helena Mráčková (s využitím podkladů Odboru kultury a památkové péče KÚZK)

14. 12. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

-mg-2916-foto-jiri-balat.jpg
-mg-2944-foto-jiri-balat.jpg
-mg-2950-foto-jiri-balat.jpg
-mg-2982-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3005-foto-jiri-balat.jpg

Dokumenty ke stažení

.zip Pro_Amicis 10882,44 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap