Nepřehlížejme domácí násilí - projekt ZK

 

Základní údaje o projektu

Projekt si klade za cíl informovat širokou – odbornou i laickou veřejnost o problematice domácího násilí prostřednictvím konferencí, seminářů, mediální a letákové kampaně.
Úkolem projektu je zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice domácího násilí, o možnostech a způsobech pomoci a podpory obětem domácího násilí a zároveň tyto oběti prostřednictvím aktivit krajského projektu motivovat k aktivní spolupráci řešit vzniklý osobní problém cestou spolupráce s kompetentními institucemi, přičemž projekt současně neopomíjí důležitost práce s násilnými osobami v rámci zejména probace a mediace.

 

Na realizaci projektu se podílí partneři:

  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace, Intervenční centrum (dále jen „IC“) 
  • Policie ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 
  • Probační a mediační služba ČR, středisko Zlín.

Tisková zpráva: http://old.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=165057&doctype=I02&&cpi=1

Domácí násilí
Místa pomoci
Sborník Nepřehlížejme domácí násilí

dokumenty ke stažení

.pdf program konference 178,6 kB
.pdf Prezentace PMS ČR-středisko Zlín 363,38 kB
.pdf Prezentace Mgr.Hasoňová 998,39 kB
.pdf Prezentace Mgr.Paed Dr. Bc.Pašteková 261,89 kB
.pdf Prezentace kpt. Mgr. Pokorná 160,1 kB
aktualizováno: 4.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap