Nepřehlížejme domácí násilí - projekt ZK

 

Základní údaje o projektu

Projekt si klade za cíl informovat širokou – odbornou i laickou veřejnost o problematice domácího násilí prostřednictvím konferencí, seminářů, mediální a letákové kampaně.
Úkolem projektu je zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice domácího násilí, o možnostech a způsobech pomoci a podpory obětem domácího násilí a zároveň tyto oběti prostřednictvím aktivit krajského projektu motivovat k aktivní spolupráci řešit vzniklý osobní problém cestou spolupráce s kompetentními institucemi, přičemž projekt současně neopomíjí důležitost práce s násilnými osobami v rámci zejména probace a mediace.

 

Na realizaci projektu se podílí partneři:

  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace, Intervenční centrum (dále jen „IC“) 
  • Policie ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 
  • Probační a mediační služba ČR, středisko Zlín.

Tisková zpráva: http://old.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=165057&doctype=I02&&cpi=1

Domácí násilí
Místa pomoci
Sborník Nepřehlížejme domácí násilí

dokumenty ke stažení

.pdf program konference 178,6 kB
.pdf Prezentace PMS ČR-středisko Zlín 363,38 kB
.pdf Prezentace Mgr.Hasoňová 998,39 kB
.pdf Prezentace Mgr.Paed Dr. Bc.Pašteková 261,89 kB
.pdf Prezentace kpt. Mgr. Pokorná 160,1 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap