NEJSTE v izolaci (případně karanténě) kvůli COVID-19, přesto byste chtěli z jiných (zejména zdravotních) důvodů hlasovat mimo volební místnost?

Volič, který se z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší).

Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky:

  • u obecního úřadu PODLE SVÉHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ,
  • ve dnech voleb i přímo u okrskové volební komise PODLE SVÉHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ.

Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič ji může formulovat písemně i ústně (např. telefonicky). Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti je zveřejněn na webu krajského úřadu.

 Více zde: Hlasování mimo volební místnost - Volby (mvcr.cz)

Hlasování do přenosné volební schránky může využít i volič s voličským průkazem.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ je veřejnou listinou, na jejímž základě je volič oprávněn hlasovat ve vybraných volbách mimo volební okrsek, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu, tj. úřadu svého TRVALÉHO BYDLIŠTĚ. O vydání voličského průkazu je možné požádat u OBECNÍHO ÚŘADU DLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:

  • poštou nebo datovou schránkou nejpozději do 16:00 hodin dne 06.01.2023 anebo
  • osobně nejpozději do 11.01.2023.

Rovněž je možné požádat o vydání voličského průkazu u zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož se volič nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů (pro volbu prezidenta republiky, volby do Senátu, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu).

Více zde: Voličský průkaz - Volby (mvcr.cz)

 

aktualizováno: 10.1.2023

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap