Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021

Nyní zveřejňujeme návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 včetně příloh, po veřejném projednání, jak bude předložen na Zastupitelstvo Zlínského kraje. Návrh Akčního plánu je zveřejněn spolu s přílohami a vypořádáním připomínek.  

Návrh Akčního plánu k připomínkám/veřejnému projednání byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách Zlínského kraje od 23. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Připomínky bylo možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu nora.vasickova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musely být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2020.

dokumenty ke stažení

.docx Akční plán pro rok 2021_ZZK 572,25 kB
.xlsx AP 2021_Příloha č. 1_ Základní síť 2021_final 42,98 kB
.xlsx AP 2021_Příloha č. 2_ Zásobník 2021 25,77 kB
.pdf AP 2021 Příloha č. 4 Priorizace potřeb ze strany SO ORP a ZK pro rok 2021 440,72 kB
.docx AP 2021 Příloha č. 5 Podrobné vyhodnocení opatření za rok 2019 23,07 kB
.xlsx Vypořádání připomínek AP2021 27,44 kB

Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 bylo původně plánováno na 27. 4. 2020 ve Zlíně.

Je třeba reagovat na nouzový stav nařízený vládou usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru na území České republiky a návazným opatřením vlády a dalších ústředních orgánů České republiky, kterými byl mimo jiné omezen pohyb a shromažďování osob. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 7. 4. 2020 schválila prodloužení nouzového stavu kvůli nynější koronavirové krizi do 30. 4. 2020.

Není možné posunout termín projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 vzhledem k termínům uzávěrky pro předložení Akčního plánu pro rok 2021 do orgánů Zlínského kraje. Pozdější předložení by mělo dopad na možnost podání žádosti Zlínského kraje na finanční prostředky MPSV.

Z těchto důvodů bude realizován náhradní postup. Tento postup (i termíny) může být změněn, pokud MPSV vydá v průběhu dubna 2020 doporučení či jiný pokyn k veřejnému projednání strategických dokumentů (plánů rozvoje sociálních služeb).

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu nora.vasickova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2020.

Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 na webových stránkách Zlínského kraje.

Níže naleznete jednotlivé dokumenty - Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok  2021 a jeho přílohy č. 1,2,4 a 5. Dočasná síť není přiložena, protože zde není žádná změna mimo schvalované aktualizace. Jedná se o verze pro veřejné projednání. Dokumenty neprošly jazykovou ani grafickou korekturou.

dokumenty ke stažení

.xlsx Formulář pro připomínky k AP 2021 11,53 kB
.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021_veřejné projednání 1810,1 kB
.pdf Příloha č. 1 Základní síť 2021_veřejné projednání_final 333,5 kB
.pdf Příloha č. 2 Zásobník 2021_veřejné projednání_final 618,67 kB
.pdf Příloha č. 4 Priorizace potřeb SO ORP a ZK 440,72 kB
.pdf Příloha č.5 Podrobné vyhodnocení systémových a věcných opatření za rok 2019 656,64 kB
aktualizováno: 10.6.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap