Návratná finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2023

Radou Zlínského kraje dne 22. 08. 2022, usnesením č. 0649/R22/22 byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2023" (viz Příloha č. 1) a dokument „Program pro poskytování návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023“ (viz Příloha č. 2).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2023“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 26. 09. 2022 do 30. 09. 2022 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí bude zpřístupněna v druhé polovině září 2022, ve stejném termínu bude zveřejněn "Seznam poskytovatelů sociálních služeb, kteří mohou požádat o návratnou finanční výpomoc včetně maximální možné výše NFV").

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva NFV 2023 663,5 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program NFV 2023 750,71 kB
.xlsx Příloha č. 3 - Maximum pro NFV za ID 27,57 kB
aktualizováno: 19.9.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap