Návody a modelové situace

Povinnost stavebníka ve vztahu k archeologii - ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči

V článku najdete odkaz na formulář potřebný ke splnění oznamovací povinnosti stavebníka ve vztahu k archeologii. více »

Kulturní památky a jejich prohlašování

Proč je věc kulturní památkou? Jak probíhá prohlašování věci za kulturní památku? Kdo vlastně věc za kulturní památku prohlašuje? Odpověďi najdete v našem přiloženém stručném článku. více »

Archeologické nálezy – jak s nimi nakládat?

Informace o nakládání s archeologickými nálezy dle zákona o státní památkové péči. více »

Informace k postupu při zamýšleném přemístění kulturní památky

Přemísťování kulturních památek - ust. § 18 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. více »

FOND KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE - Podpora obnovy památek

Prezentace Ing. Ladislava Kryštofa, radního Zlínského kraje pro oblast kultury, církve, památkovou péči a cestovní ruch ze dne 25. března 2014. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky