NATURA 2000 ve Zlínském kraji II

Program:
Operační program Životní prostředí

Prioritní osa:
6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory:
6.1. – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Období realizace:
6. 5. 2013 - 31. 12. 2015

Předpokládaný rozpočet:
626 074,99 Kč

Financování:
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) - 95 %
Státní fond životního prostředí ČR - 5 %

Stručný obsah:
Předmětem projektu je implementace soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje. V rámci projektu budou vytvořeny podklady (inventarizační průzkumy, plány péče, geodetické zaměření a značení v terénu) nezbytné pro zajištění ochrany EVL Nad Kašavou a Hostýnské vrchy, čili k vyhlášením osmi zvláště chráněných území (PP Nad Kašavou, PP Nádrž Tesák, PP Bludný, PP Loučka pod Bukovinou, PP Pavlínka, PP Orlí hnízdo, PR Čerňava, PR Sochová).
 
Aktivity projektu:
1. Zajištění podkladů pro plány péče (inventarizační průzkum)_05/2013 – 10/2013
2. Vypracování plánů péče o jednotlivé EVL a návrhů na vyhlášení území jako ZCHÚ_08/2013 – 01/2014
3. Jednání s vlastníky pozemků, seznámení s plány péče a návrhem na vyhlášení lokalit_02/2014- 12/2014
4. Geodetické zaměření a vytýčení EVL/ZCHÚ_08/2014 – 04/2015
5. Vyhlášení navržených ZCHÚ_01_2015 - 06/2015
5. Značení ZCHÚ a EVL v terénu_03/2015 – 10/2015

Všeobecný cíl:
Cílem projektu je implementovat evropskou soustavu chráněných území NATURA 2000 na území Zlínského kraje. Zajistit ochranu evropsky významných lokalit Nad Kašavou a Hostýnské vrchy.

Aktuální stav:
Realizace projektu byla úspěšně dokončena. Po administrativním ukončení bude následovat fáze udržitelnosti.

Odkazy:
Více o soustavě NATURA 2000 a chráněných územích Zlínského kraje, jakož i o zákonných předpisech vztahujících se k implementaci soustavy Natura 2000 se dozvíte na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - http://www.nature.cz/

Kontaktní osoby:
Bc. Karolína Doležalová, DiS., manažerka projektu, tel.: 577 043 844, email: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz
Petr Pavelčík, odborný pracovník odboru Životní prostředí a zemědělství, tel.: 577 043 361, email: petr.pavelcik@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 1.4.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap