Národní kulturní památky ve Zlínském kraji

 

Okres Kroměříž

Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou (prohlášen nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16. 8.1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky). Tvrz, gotický hrad, renesanční sídlo a po třicetileté válce barokní palác – to byly proměny kroměřížského zámku, rezidence olomouckých biskupů. Součástí zámeckého komplexu jsou dvě historické zahrady, tvořící součást městské zeleně a současně představující nejvýznamnější památky zahradní architektury u nás i v Evropě.
Podzámecká zahrada vznikla pod zámkem z užitkové, později renesanční a barokní zahrady do současného anglického parku, vytvořeného v 1. pol. 19. stol. s romantickými stavbami, vodním systémem a botanickými zajímavostmi. Je jedním z nejhodnotnějších evropských krajinářských parků.
Květná zahrada z 2. pol. 17.stol. je ukázkou práce italských architektů, kteří ji pojali jako osovou pozdně renesanční zahradu.
Barokní hřbitov ve Střílkách.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

Okres Uherské Hradiště

Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman - expozice v přírodě (vyhlášené nařízením vlády č. 147/1999 Sb. ze dne 16. 6.1999, vyhlášeno ochranné pásmo) je opevněno trojím pásem valů s příkopy a vzniklo v pol. 9. stol. Na nejvyšším místě byl v téže době postaven kostel. Po zániku Velké Moravy sloužilo hradiště jako útočiště okolního obyvatelstva až do 12. stol. Ve 14. stol. zde vystavěli augustiniáni klášter a rozšířili kostel, takže původní velkomoravská stavba se stala kněžištěm nového chrámu. Zcela opuštěno bylo hradiště v 16. stol.
Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – Modrá - expozice v přírodě mimo lokality Na valách ( vyhlášen nařízením vlády č. 147/1999 Sb. ze dne 16.6.1999, vyhlášeno ochranné pásmo) zahrnuje jedno z největších center Velké Moravy na území Starého Města a okolí. Bohatost nálezů nasvědčuje, že ve 2. pol. 9. stol. se velkomoravská sídlištní aglomerace vyrovnala, ba dokonce i předčila obdobná centra tvořících se feudálních států v západní Evropě. O vysoké řemeslné, ale i duchovní úrovni tehdejších obyvatel svědčí nejen nálezy tavících pecí, nářadí, keramiky, zbraní a šperků, ale také pozůstatky zděné sakrální architektury, které byly odkryty ve Starém Městě , Sadech u Uherského Hradiště a v Modré u Velehradu .
Zámek Buchlovice (vyhlášený nařízením vlády č. 132/2001Sb. ze dne 28.3.2001, vyhlášeno ochranné pásmo) se dochoval jako příkladná ukázka barokního „ celkového díla“, na jehož podobě se souběžně a nedílně podílely všechny obory výtvarné kultury – architektura, malířství, umělecké řemeslo, zahradní a vodní umění. Zámecký park o rozloze 18,8 ha je tvořen mimořádně významnou sbírkou dendrologicky cenných dřevin s výskytem více než 60 druhů jehličnanů a 150 druhů listnatých dřevin.
Hrad Buchlov (vyhlášený nařízením vlády č. 132/2001 Sb. ze dne 28.3.2001) který byl vybudovaný za účelem ochrany obchodní cesty přes Chřiby, je skvělou ukázkou středověké opevňovací techniky a náleží k neznámějším a nejstarším středověkým hradům na Moravě .

Okres Vsetín

Pustevny ( vyhlášeny nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16.8.1995, vyhlášeno ochranné pásmo), které jsou tvořeny Starou hospodou , Pustevnou, Libušínem, Maměnkou a zvonicí , jsou cenným komplexem roubené architektury, postavené podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče z r. 1898 .
Valašské muzeum v přírodě Rožnově pod Radhoštěm ( vyhlášeno nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16.8.1995, vyhlášeno ochranné pásmo) bylo založeno v r.1925 v Rožnově pod Radhoštěm a v současné době jsou zpřístupněny na téměř 80 hektarech tři rozsáhlé areály expozic: Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina, jejichž cílem je přiblížit návštěvníkům životní prostředí obyvatel Valašska 18. a 19. stol. Expozice Valašského muzea zahrnuje jednak vzácné sbírkové předměty z oblasti lidového umění, odívání, keramiky, kovářství, barvířství, zemědělství, jednak na 80 ( dnes asi už 120) architektonických objektů, instalovaných v přírodě . Současné tři areály muzea jsou samy o sobě kronikou metod záchrany lidové architektury, když areál technických staveb – Mlýnská dolina je příkladem dobře promyšlené rekonstrukce lokalizace staveb s respektováním jejich funkce, Dřevěné městečko reprezentuje klasické formy záchrany, charakteristické pro 1. pol. 20. stol. a na příkladě Valašské dědiny můžeme sledovat změnu názorů na transfer i prezentaci prostředí objektů a výsledků lidské práce.

Okres Zlín

Památník protifašistického odboje Ploština (vyhlášený nařízením vlády č. 147/1999 Sb. ze dne 16.6.199) je místem, kde až do r. 1945 stávala pasekářská osada, v níž žilo několik desítek lidí. Den 19 .4. 1945 byla osada za přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty. V plamenech našlo smrt 24 obyvatel. Dominantou celého místa je památník 2. světové války a okupace zlínského okresu, který byl vybudován na návrší nad osadou v r. 1975 k 30. výročí osvobození (památník s 5 pylony a tesaným kvádrem). Upomínkou na samotnou tragédii je kaple se jmény zavražděných pasekářů. Jeden z místních domků byl Muzeem Jihovýchodní Moravy zadaptován pro muzejní účely (historie protifašistického odboje ve zlínském okrese, zahraniční odboj, koncentrační tábory, oběti rasové perzekuce, informace o osvobozovacích hnutích v okrese).
Zámek Vizovice ( prohlášen nařízením vlády č. 132/2001 Sb. ze dne 28.3.2001) který byl postaven dle projektu brněnského architekta F.A.Grimma náleží k nejvýznamnějším projevům jeho francouzsky orientované tvorby. Vedle knihovny a souboru grafik reprezentuje zámek především obrazová galerie, která patří k předním zámeckým sbírkám u nás .

Senam národních kulturních památek Zlínského kraje

.pdf SEZNAM NKP a UNESCO ZLK 01072018 379,13 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky