Námitky proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3), kromě plánů schválených Vojenským lesním úřadem

01. Základní informace k životní situaci:
Ministerstvo zemědělství v přenesené působnosti rozhoduje o námitkách proti oznámení o neschválení plánu podle § 27 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. Vlastník lesa je povinen ve lhůtě stanovené orgánem státní správy lesů předložit upravený návrh plánu nebo do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu podat u tohoto orgánu písemné námitky. O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů (ministerstvo zemědělství) do 30 dnů. Neuzná - li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník lesa pořizující lesní hospodářský plán, který nebyl schválen (§ 27 odst. 3 lesního zákona).

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podat písemně námitky do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu u orgánu, který vyrozumění vydal.

         

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 

05. Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz

         

06. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádné.
 

07. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají. 

         

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů (ministerstvo zemědělství) do 30 dnů.

         

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.
 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 

12. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

         

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

         

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 

16. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 

17. Popis byl naposledy aktualizován:
11. 12. 2019
 

18. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven.

 

aktualizováno: 17.12.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap