Náměstek hejtmana Radek Doležel navštívil silniční stavby na Podhostýnsku

  29.11.2021
Náměstek hejtmana Radek Doležel navštívil silniční stavby na Podhostýnsku

ZLÍNSKÝ KRAJ – Realizované i plánované silniční stavby v regionu Podhostýnska si v minulém týdnu prohlédl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel. Doprovázel jej ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý a nechyběla ani setkání se starosty obcí.

Náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležal s ředitelem Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislavem Malým si prohlédli již rekonstruovaný průtah silnice II/150 v Loukově a probíhající rekonstrukci na silnici III/43810 mezi Loukovem a Libosváry. Další zastávka náměstka hejtmana patřila obci Vítonice, přes kterou prochází rekonstruovaná silnice II/438. Od okružní křižovatky nad Bystřicí pod Hostýnem si představitel kraje s ředitelem ŘSZK prohlédl trasu další části plánovaného obchvatu města.

„Chtěli bychom pravidelně navštěvovat všechny obce ve Zlínském kraji, kde bude dokončena nějaká silniční stavba, protože tam v návaznosti na to mohou vznikat nové problémy a ty je potřeba s dotyčnými starosty co nejrychleji řešit. Zde šlo o vůbec první z těchto návštěv,“ uvedl náměstek hejtmana Radek Doležel.

Loukov

Rekonstrukce silnice II/150 v Loukově v délce bezmála dvou kilometrů probíhala v letech 2019 – 2021. Zlínský kraj za ni zaplatil prostřednictvím ŘSZK téměř 72 milionů korun. Součástí díla byla rovněž přestavba propustku přes Blazický potok na nový rámový most včetně nezbytné úpravy koryta vodního toku, stavební úprava mostu ev. č. 150-089 přes potok Libosvárka, výstavba zpomalovacího ostrůvku včetně jeho osvětlení na vjezdu do obce ve směru od Bystřice pod Hostýnem, zrušení dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy u areálu zemědělského družstva, výstavba pěti nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a přeložky telefonních kabelů a plynovodu.

„Jsem rád, že je silniční průtah po rekonstrukci. Mluvilo se o ní a připravovala se několik volebních období. Obyvatelé obce se rovněž těší na dokončení rekonstrukce silnice III. třídy z Loukova do Libosvár,“ řekl starosta Loukova Antonín Zlámal.

Oprava silnice III. třídy z Loukova na začátek Libosvár v délce bezmála jednoho kilometru za 23 milionů korun začala v květnu 2021 a bude dokončena v prvním pololetí roku 2022. „V Libosvárech připravujeme podle našeho střednědobého plánu ještě další dvě etapy rekonstrukcí krajských silnic,“ doplnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Vítonice

V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce silnice II/150 a II/438 z Bystřice pod Hostýnem na hranici Olomouckého kraje. Úsek dlouhý 6,5 kilometru prochází i přes obec Vítonice. „Jsme rádi, že se podařila v poměrně krátké době realizovat rekonstrukce průtahu. Vybudovali jsme také nové chodníky, autobusová nástupiště, osvětlení u míst pro přecházení a přechodu pro chodce. Ještě nám zbývají doplnit autobusové přístřešky a vhodný mobiliář,“ uvedla starostka Vítonic Ladislava Hradilíková.  Obyvatele obce však podle ní i nadále trápí nadměrná kamionová doprava a nedodržování maximální povolené rychlosti projíždějících vozidel. „Domluvili jsme se proto, že budeme iniciovat snížení maximální povolené rychlosti ještě před začátkem Vítonic ve směru od Hranic na 70 kilometrů v hodině,“ sdělil ředitel ŘSZK.

Zástupci kraje si ve Vítonicích prohlédli také dvě problematická místa na silnici III/43811. Dochází zde jednak k částečnému sesuvu silničního tělesa, jednak k vylévání vodního toku na silnici po silném dešti v blízkosti přemostění komunikace. Také zde bude ŘSZK hledat řešení.

Bystřice pod Hostýnem

„Ředitel ŘSZK mi od nové okružní křižovatky silnic II/150 a II/438 ukázal trasu, kudy povede další část budoucího obchvatu tohoto města. Nová komunikace zde propojí mimo zástavbu silnice II/438 a II/437. Již pro ni byla zpracována odborná studie. Starosta města již vypsal výběrové řízení na projektanta, který připraví dokumentaci pro územní řízení,“ uvedl náměstek hejtmana Radek Doležel.

Při modernizaci silniční infrastruktury v severovýchodní části kroměřížského okresu funguje dobrá spolupráce mezi Zlínským krajem a obcemi. „Věřím, že tato spolupráce bude pokračovat, že jízda po krajských silnicích v této oblasti bude pro motoristy plynulá a bezpečná a že budou kvalitní komunikace přispívat také k dobrému vzhledu obcí, ke snížení hlučnosti a klidnějšímu životu obyvatel domů podél cest,“ dodal Radek Doležel.   

Kontakt:
Ředitelství silnic Zlínského kraje
Tel. 577 044 206
E-mail:  rszk@rszk.cz
Internetové stránky: www.rszk.cz

Zpracoval: Jan Vandík (s využitím tiskové zprávy Ředitelství silnic Zlínského kraje)

29. 11. 2021

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-8329-foto-jiri-balat.jpg
img-8339-foto-jiri-balat.jpg
img-8344-foto-jiri-balat.jpg
img-8353-foto-jiri-balat.jpg
img-8355-foto-jiri-balat.jpg
img-8358-foto-jiri-balat.jpg
img-8371-foto-jiri-balat.jpg
img-8373-foto-jiri-balat.jpg
img-8375-foto-jiri-balat.jpg
img-8382-foto-jiri-balat.jpg
img-8389-foto-jiri-balat.jpg
img-8393-foto-jiri-balat.jpg
img-8397-foto-jiri-balat.jpg
img-8404-foto-jiri-balat.jpg
img-8411-foto-jiri-balat.jpg
img-8413-foto-jiri-balat.jpg
img-8416-foto-jiri-balat.jpg
img-8422-foto-jiri-balat.jpg
img-8425-foto-jiri-balat.jpg
img-8431-foto-jiri-balat.jpg
img-8435-foto-jiri-balat.jpg
img-8437-foto-jiri-balat.jpg
img-8441-foto-jiri-balat.jpg
img-8447-foto-jiri-balat.jpg
img-8457-foto-jiri-balat.jpg
img-8462-foto-jiri-balat.jpg
img-8468-foto-jiri-balat.jpg
img-8474-foto-jiri-balat.jpg
img-8485-foto-jiri-balat.jpg
img-8496-foto-jiri-balat.jpg
img-8497-foto-jiri-balat.jpg
img-8504-foto-jiri-balat.jpg
img-8509-foto-jiri-balat.jpg
img-8514-foto-jiri-balat.jpg
img-8522-foto-jiri-balat.jpg
img-8535-foto-jiri-balat.jpg
img-8540-foto-jiri-balat.jpg
img-8552-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap