Náhradní rodinná péče

Základní informace o náhradní rodinné péči

Jak ukazují osobní životní zkušenosti a potvrzují i různé studie a výzkumy, nejlepším výchovným prostředím pro dítě je dobře fungující rodina. Ne všechny děti však mohou v rodině společně se svými rodiči a dalšími blízkými osobami vyrůstat. Důvodem je skutečnost, že se původní rodina nemůže, nechce nebo neumí o dítě postarat. Takovým dětem je třeba zajistit včasnou, citlivou a účelnou pomoc. Jednou z možností je svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno "náhradními rodiči" v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.

Právní předpisy upravující oblast náhradní rodinné péče

  • Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ);
  • Zákon č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (ZSPOD);
  • Mezinárodní předpisy – Úmluva o právech dítěte, Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag), Evropská úmluva o osvojení. 

Formy náhradní rodinné péče

O všech formách rozhoduje soud.

Pěstounství
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Poručenství
Svěření dítěte do péče jiné osoby
Jiná forma rodičovství - osvojení

Související dokumenty

.pdf Konzultace_o_vykonu_PP 227,93 kB
.pdf Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče KÚZK - schema 421,43 kB
.pdf Vybrané statistické údaje web 2020 170,79 kB
.docx doporucene-webove-odkazy-na-organizace_NRP 14,62 kB
.pdf Být_náhradní_rodinou_není_tak_složité 306,68 kB
.pdf Doporučená literatura k NRP 302,01 kB
.pdf Rozhovor s pěstouny 298,53 kB
.pdf Informace o procesu náhradní rodinné péče 191,82 kB
.pdf 10 kroků a tipy 182,48 kB
.pdf Mýty a fakta o pěstounské péči 211,81 kB
.pdf Proces odborného posouzení NRP 35,52 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap