Náhradní rodinná péče

Základní informace o náhradní rodinné péči

Jak ukazují osobní životní zkušenosti a potvrzují i různé studie a výzkumy, nejlepším výchovným prostředím pro dítě je dobře fungující rodina. Ne všechny děti však mohou v rodině společně se svými rodiči a dalšími blízkými osobami vyrůstat. Důvodem je skutečnost, že se původní rodina nemůže, nechce nebo neumí o dítě postarat. Takovým dětem je třeba zajistit včasnou, citlivou a účelnou pomoc. Jednou z možností je svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno "náhradními rodiči" v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.

Právní předpisy upravující oblast náhradní rodinné péče

  • Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ);
  • Zákon č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (ZSPOD);
  • Mezinárodní předpisy – Úmluva o právech dítěte, Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag), Evropská úmluva o osvojení. 

Formy náhradní rodinné péče

O všech formách rozhoduje soud.

Pěstounství
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Poručenství
Svěření dítěte do péče jiné osoby
Jiná forma rodičovství - osvojení

Související dokumenty

.pdf doporucene-webove-odkazy-na-organizace-nrp (1) 411,12 kB
.pdf Cesta Peˇstouna Zlin (A4) II 774,39 kB
.pdf Vybrané statistické údaje web 2021 170,7 kB
.pdf Konzultace_o_vykonu_PP 227,93 kB
.pdf Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče KÚZK - schema 421,43 kB
.pdf Být_náhradní_rodinou_není_tak_složité 306,68 kB
.pdf Doporučená literatura k NRP 302,01 kB
.pdf Rozhovor s pěstouny 298,53 kB
.pdf Informace o procesu náhradní rodinné péče 191,82 kB
.pdf 10 kroků a tipy 182,48 kB
.pdf Mýty a fakta o pěstounské péči 211,81 kB
.pdf Proces odborného posouzení NRP 35,52 kB
aktualizováno: 1.9.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap