Náhradní rodinná péče

Základní informace o náhradní rodinné péči

Jak ukazují osobní životní zkušenosti a potvrzují i různé studie a výzkumy, nejlepším výchovným prostředím pro dítě je dobře fungující rodina. Ne všechny děti však mohou v rodině společně se svými rodiči a dalšími blízkými osobami vyrůstat. Důvodem je skutečnost, že se původní rodina nemůže, nechce nebo neumí o dítě postarat. Takovým dětem je třeba zajistit včasnou, citlivou a účelnou pomoc. Jednou z možností je svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno "náhradními rodiči" v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.

Právní předpisy upravující oblast náhradní rodinné péče

  • Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ);
  • Zákon č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (ZSPOD);
  • Mezinárodní předpisy – Úmluva o právech dítěte, Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag), Evropská úmluva o osvojení. 

Formy náhradní rodinné péče

O všech formách rozhoduje soud.

Pěstounství
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Poručenství
Svěření dítěte do péče jiné osoby
Jiná forma rodičovství - osvojení

Související dokumenty

.docx doporucene-webove-odkazy-na-organizace_NRP 14,62 kB
.pdf vybrane-statisticke-udaje-web-2019 342,02 kB
.pdf Být_náhradní_rodinou_není_tak_složité 306,68 kB
.pdf Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče KÚZK - schema 201,09 kB
.pdf Konzultace o výkonu Pěstounské péče 231,87 kB
.pdf Doporučená literatura k NRP 302,01 kB
.pdf Rozhovor s pěstouny 298,53 kB
.pdf Informace o procesu náhradní rodinné péče 191,82 kB
.pdf 10 kroků a tipy 182,48 kB
.pdf Mýty a fakta o pěstounské péči 211,81 kB
.pdf Proces odborného posouzení NRP 35,52 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap