Nadační fond Sudička

Nadační fond Sudička byl založený v roce 2016 a jedním z jeho cílů je dlouhodobá podpora oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty v Praze, konkrétně Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, která se systematicky zabývá nitroočními záněty. Nedílnou součástí práce nadačního fondu je podpora a informovanost pacientů, kteří se kvůli své diagnóze ocitli v nelehké životní situaci.

Zejména se nadační fond bude zaměřovat na finanční a materiální výpomoc, osvětovou činnost a medializaci problematik se zaměřením na pomoc:

 • osobám se zrakovým postižením
 • osobám dlouhodobě, či nevyléčitelně nemocným
 • osobám sociálně slabým či jinak sociálně znevýhodněný

Uveitida je nitrooční zánět postihující duhovku, řasnaté těleso a cévnatku. Onemocnění postihuje především obyvatelstvo středního věku. Existuje řada způsobů dělení této heterogenní skupiny onemocnění.
Rozdělení podle příčiny předjímá i způsob léčby: infekční a neinfekční uveitida. Je-li prokázáno infekční agens, pak je pacient léčen kauzálně. U neinfekčních uveitid je příčina neznámá.

Předpokládá se autoimunitní zánět. Přibližně ve 30 % je tento typ uveitidy spojen se systémovou chorobou (např. sarkoidóza, roztroušená skleróza, ankylózující spondyloatritida apod.).

Zvláštní skupinou onemocnění jsou tzv. maskující syndromy. Oční projevy v těchto případech odpovídají známkám uveitidy. Jedná se však o nezánětlivé afekce.

Dělíme je na benigní (např. cévní anomálie) a maligní (např. lymfom, leukemie), které mohou kromě devastace oční tkáně ohrozit pacienta i na životě.

V evropské populaci je udávaná prevalence 40-71 případů na 100 000 obyvatel. Tedy v ČR lze předpokládat přibližně 4000 – 7100 případů. Nejpočetnější skupinu tvoří pacienti mezi 20. – 50. rokem života. Závažné formy nitroočního zánětu postihují i děti, a to již v předškolním období.

VÍCE O NADAČNÍM FONDU SUDIČKA NA: https://www.nfsudicka.cz/

 

Pomozte Adélce a dalším pacientům se zrakovým postižením

Uveitida je zrak ohrožující onemocnění. O tom ví své i naše pacientka Adélka, která je nyní po své desáté oční operaci. Adélka má juvenilní sarkoidózu – Blauův syndrom (granulomatózní dermatitida, artritida a UVEITIDU).  S tímto autoimunitním onemocněním její tělo bojuje zánětlivými stavy v kloubech, na kůži i v očích. Léčba zánětu v oku se řeší dávkami kortikoidů. Jejich nevýhoda ale je, že zvyšují nitrooční tlak. Adélky zrak tak ohrožuje zelený zákal.

K čemu slouží sbírka:

 • Aby mohli lékaři vývoj mojí nemoci sledovat a správně reagovat léčbou, potřebují přístroj Flare meter. Ten bohužel žádná oční klinika v ČR nemá, stojí totiž 1 800 000 Kč.
 • S vaší pomocí bude moci Nadační fond Sudička přístroj zakoupit a umístit do Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty v Praze, kam chodí Adélka a další pacienti s uveitidou na kontroly.

Co Flare meter umí:

 • Posoudit část zánětlivé reakce v oku.
 • Zhodnotit zánětlivé zkalení komorové tekutiny u pacientů se zánětem.
 • Definovat stupeň zánětlivé aktivity v tak přesných jednotkách, které lidské oko nemůže určit.
 • Díky přesnému měření dokáže přístroj zjistit, jakým směrem se zánět ubírá a lékař tak může správně nasadit léčbu.
 • U dětských pacientů je hodnota zakalení (flare) klíčová a je ukazatelem aktivity onemocnění.

 

Svým příspěvkem na nákup přístroje pomůžete nejen Adélce, ale i tisícům dalších pacientů se stejnou diagnózou.

Sbírku najdete na www.znesnaze21.cz/sbirka/pomozte-adelce-a-dalsim-pacientum-se-zrakovym-postizenim

aktualizováno: 3.6.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap