Na Velehradě se koná druhá mezinárodní konference o připravované evropské poutní stezce

  25.6.2013
Na Velehradě se koná druhá mezinárodní konference o připravované evropské poutní stezce

VELEHRAD – V pořadí již druhá mezinárodní konference zaměřená na projekt Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje byla dnes zahájena na Velehradě za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, Jeho Excelence arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera, radního Zlínského kraje Ladislava Kryštofa, zodpovědného za kulturu, cestovní ruch a spolupráci s církvemi, Jeho Excelence honorárního konzula České republiky v Itálii Franco Giorgio Alettiho a čtyř desítek hostů z České republiky, Slovenska, Itálie, Řecka a Bulharska. Všichni, kdo na velehradskou konferenci zavítali, působí buď v akademické sféře či v oblasti vzdělávání, kultury a cestovního ruchu. Nechyběli zde ani zástupci Matice velehradské, Matice svatoantonínské či Matice svatokopecké, kteří již s rozvojem poutnictví mají bohaté zkušenosti.

„Je mi ctí přivítat vás ve Zlínském kraji, a to na místě, kde za několik dní vyvrcholí oslavy 1 150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Před několika lety, když se Zlínský kraj začal připravovat na tuto událost, se zrodila myšlenka, že vedle samotné oslavy jubilea coby určité časově vymezené události vážící se právě k onomu 1 150. výročí od příchodu byzantských věrozvěstů, by bylo velmi hezké a přínosné postavit na cyrilometodějském výročí něco, co by mělo časově neomezenou platnost, co by pokračovalo v čase a odkaz sv. Cyrila a Metoděje nejen připomínalo, ale také tvořivým způsobem rozvíjelo,“ řekl ve svém úvodním vystoupení hejtman Stanislav Mišák, který nad konferencí převzal záštitu.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner krátce připomenul tradici poutnictví spjatou s Velehradem a také vyjádřil svůj názor, že krize dnešní společnosti, o níž se neustále hovoří, souvisí především s krizí mravních a duchovních hodnot. Proto vyslovil přání, aby i nově vytvářená poutní cesta připomínala všem zemím, zapojeným do tohoto projektu, jejich křesťanské kořeny.

Radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof konstatoval, že Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je evropskou sítí měst a regionů propojujících historicky významná poutní místa spojená s misijním působením či odkazem slovanských věrozvěstů. „V současné době Zlínský kraj na realizaci této stezky spolupracuje s jedenácti partnery, a to dvěma tuzemskými a devíti zahraničními, kteří již podepsali deklaraci o spolupráci. S dalšími čtyřmi zahraničními partnery o možné spolupráci jednáme,“ uvedl Ladislav Kryštof.

Zajímavé možnosti výměny studentů středních a vysokých škol mezi evropskými regiony nastínil proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci Pavel Černuška, který se současně zmínil o konkrétních aktivitách, které již v současné době v oblasti kulturní a vzdělávací výměny mladých Evropanů existují.

O originálních projektech, které populárně naučnou formou seznamují zejména mladou generaci s významem sv. Cyrila a Metoděje a které již realizovalo, případně do budoucna připravuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, hovořil odborný pracovník této instituce Miroslav Vaškových.

Dvoudenní konference pokračuje jednáním v tematicky zaměřených workshopech, z nichž vzejdou konkrétní úkoly a dílčí projekty. 

Historicky první mezinárodní konference s tímto zaměřením se uskutečnila na Velehradě před rokem.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

25. 6. 2013

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela            
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161                                

Fotografie č. 2 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 3 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 4 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 5 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 6 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 7 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 8 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 9 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 10 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 11 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 12 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 13 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 14 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 15 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 16 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 17 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 18 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 19 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 20 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 21 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 22 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 23 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 24 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 25 (foto: Petr Zákutný)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap