Na Velehrad přijeli zástupci několika evropských zemí jednat o spolupráci na Cyrilometodějské stezce

5. 12. 2019

VELEHRAD, ZLÍN - Mezinárodní konference o Cyrilometodějské stezce přilákala do Slovanského sálu na Velehradě v úterý 3. 12. kolem stovky účastníků z několika zemí Evropy z oblasti vědy, kultury, veřejné správy, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury i církve. Zástupci z České a Slovenské republiky, Maďarska, Bulharska, Severní Makedonie či Chorvatska se seznámili s plánovaným rozvojem kulturní stezky v příhraničí co se týká aktivit i rozšiřování sítě partnerů.

„Během dvouleté spolupráce s řadou nových partnerů z celého moravsko-slovenského příhraničí se podařilo nastartovat řadu aktivit, které pomohou rozvinout Cyrilometodějskou stezku nejen v oblasti kulturní a poutní turistiky, ale i v oblasti vědy a výzkumu, uměleckých praxí či zapojení mládeže do poznávání širokého odkazu byzantské misie. Partneři dvouletého přeshraničního projektu představí své akční plány, zahraniční experti rozšíří pohled na vnímání cyrilometodějského odkazu, který v našem prostoru zapustil kořeny v době Velké Moravy, ale jinde v jiném dějinném kontextu. Budou představeny i další projekty inspirované kulturní stezkou jako připravované Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě nebo série kulturních setkání Musica Cordis/Hudbou k srdci,“ uvedl Jan Pijáček, radní Zlínského kraje pro řízení dotačních programů, rozvoj venkova a cestovní ruch, zároveň předseda pořádajícího sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (zkr. EKSCM).

Co se během dvouleté přeshraniční spolupráce podařilo uskutečnit zrekapitulovala Martina Janochová z neziskového sdružení EKSCM: „V zapojeném území zlínského, jihomoravského, trnavského, bratislavského a nitrianského kraje byly sestaveny pracovní týmy, které ve své oblasti mapovaly nosné cyrilometodějské dědictví (v Bratislavě, Nitře a na Uherskohradišťsku k tomu byly zorganizovány i studijní cesty), analyzovaly potenciální partnery, připravily společnou strategii a navazující akční plány, jejichž plnění napomůže plnit kritéria vedoucí k uznání Kulturní stezka Rady Evropy. Byla vytvořena databáze dobrých praxí, dále databáze a propagační mapa asi 50 strategických lokalit v příhraničí a společně dokončujeme shrnující brožuru, která bude sloužit jako návod pro obdobné nastartování aktivit stezky na jiných územích, třeba i mimo tyto dvě země. Za dva roky intenzívní spolupráce můžeme říci, že dědictví Velké Moravy je vnímáno jako nosné i pro regionální rozvoj, což dokládá množství nových zapojených partnerů i přítomnost zástupců dotačního programu Interreg VA SK-CZ na konferenci. Účast odborníků z dalších států jen dokazuje, že je o toto téma zájem i mimo ČR a SR.“

Konference konaná v závěru projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí byla organizovaná vedoucím partnerem projektu, zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Programem spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, projektovými partnery (MAS Buchlov, Trnavský samosprávný kraj, Nitrianský samosprávný kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita v Brně) a dalšími partnery (obec Modrá, obec Velehrad, ŘKF Velehrad, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy).

Projekt je realizován v letech 2018-2019 a je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

4. 12. 2019, více informací: Ing. Martina Janochová, ředitelka sdružení EKSCM, tel. +420 733 161 674

-mg-5999-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6006-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6012-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6019-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6030-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6042-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6050-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6088-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6091-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6108-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6060-foto-jiri-balat.jpg
-mg-6099-foto-jiri-balat.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap