Na rozvoj Pusteven a Radhoště budou dohlížet sousedící kraje i obce

  20.12.2019
Na rozvoj Pusteven a Radhoště budou dohlížet sousedící kraje i obce

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zastupitelé schválili memorandum o spolupráci mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem a obcemi Trojanovice a Prostřední Bečva. Cílem memoranda je rozvoj turisticky oblíbené lokality Pusteven a Radhoště.  

„Před dvěma lety navázal Zlínský kraj spolupráci s Moravskoslezským krajem. Společně jsme pořídili Architektonicko-urbanistickou studii a Manuál veřejného prostranství, které nastavují limity, jak se v tomto území chovat a jak přistupovat k plánování, užívání a údržbě veřejných prostranství v chráněné krajině,“ uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za cestovní ruch, a doplnil, že pro další rozvoj lokality je nezbytné zapojení obcí Trojanovice a Prostřední Bečva.

Za účelem zajištění širší spolupráce v lokalitě a monitorování naplňování memoranda vznikla pracovní skupina zastoupená klíčovými aktéry z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, zejména okolních obcí, podnikatelů v cestovním ruchu, správy CHKO Beskydy a významných vlastníků pozemků. Pracovní skupina se bude setkávat minimálně jednou ročně. Stálé členy pracovní skupiny tvoří dva zástupci každé smluvní strany, za Zlínský kraj byl schválen radní Jan Pijáček a pracovník Odboru strategického rozvoje kraje.

Pracovní skupina bude spolupracovat na naplňování vypracovaných dokumentů, přípravě nových a rozvoji stávajících cyklistických a trialových tras, úpravě lyžařských běžeckých tras i řešení dopravní situace v lokalitě.

Zpracovala: Adéla Čuříková

20. 12. 2019

 

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

            

 

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap