Na podzim odstartuje další vlna kotlíkových dotací, pro Zlínský kraj je připraveno 155 milionů korun

  28.8.2017
Na podzim odstartuje další vlna kotlíkových dotací, pro Zlínský kraj je připraveno 155 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ – Specifikaci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, v rámci kterého budou občanům kraje zprostředkovávány další tzv. kotlíkové dotace, projednala krajská rada a doporučila její schválení zastupitelstvu. Podpořena bude opět výměna starých, nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové, nízkoemisní zdroje tepla v rodinných domech na území Zlínského kraje, což povede ke zlepšení kvality ovzduší v obytné zástavbě měst a obcí. Oproti první vlně kotlíkových dotací, jejíž dvě výzvy proběhly na přelomu let 2015/2016 a v prvním čtvrtletí roku 2017, však dojde k určitým změnám.

„Ministerstvo životního prostředí, které tento program administruje, pro druhou vlnu kotlíkových dotací upravilo podmínky pro poskytování podpory. Ta bude určena pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které jsou zařazeny do první nebo druhé emisní třídy, případně nemají emisní třídu určenu vůbec. Podporováno nebude ani pořízení kotlů čistě na uhlí a kombinovaných kotlů s ručním přikládáním. Snížena bude také míra a výše podpory u některých zdrojů tepla. Na druhou stranu odpadne povinnost realizace doplňkových, tzv. mikroenergetických opatření u podpořených nemovitostí," informoval radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

Podpora tak bude poskytována fyzickým osobám, vlastníkům rodinných domů na území Zlínského kraje, kteří využívají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 (podle normy ČSN EN 303-5). Tyto kotle na pevná paliva budou moci být s finanční podporou vyměněny za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný) nebo plynový kondenzační kotel. Podpora bude moci být poskytnuta i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.

Celková předpokládaná částka určená pro druhou vlnu kotlíkových dotací je 155 339 806 korun. Zveřejnění programu a vyhlášení výzvy se předpokládá 21. září, příjem žádostí by měl být zahájen během října. Také tentokrát bude registrace žádostí probíhat elektronickou formou. O poskytnutí, či neposkytnutí podpory budou orgány kraje rozhodovat v lednu nebo únoru příštího roku.

Bližší informace na kotliky@kr-zlinsky.cz

Kontaktní osoby:
Ing. Petr Hasala (577 043 825), Ing. Petr Valášek (577 043 826), Ing. Marcela Kvapilová (577 043 828), Ing. Barbora Kubernátová (577 043 843), Ing. Kateřina Válková (577 043 838), Ing. Alena Trčková (577 043 834), Ing. Lenka Peterková (577 043 783)

Zpracoval: Jan Vandík

28. 8. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.