Na Ploštině byla slavnostně zahájena obnova památníku

  25.9.2020
Na Ploštině byla slavnostně zahájena obnova památníku

DRNOVICE – V místech, kde před 75 lety došlo k vypálení pasekářské osady Ploština a k brutálnímu vyvraždění jejích obyvatel nacisty, položili dnes představitelé Zlínského kraje a zástupci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně symbolický základní kámen k úpravě a modernizaci památníku.

Projekt „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – expozice tragédie na Ploštině“ je jednou ze čtyř velkých investičních akcí, s nimiž Zlínský kraj uspěl při žádosti o evropské dotace a na které získal přes 400 milionů korun. Obnova Ploštiny je vyčíslena na 121 milionů, přičemž 108 milionů pokryjí peníze z Integrovaného regionálního operačního programu a zbylých 12,5 milionů uhradí Zlínský kraj ze svého rozpočtu.

Hejtman Jiří Čunek uvedl, že Ploština je nejvýznamnějším místem připomínajícím utrpení, které s sebou přinesla 2. světová válka ve Zlínském kraji. Proto současně s dokončením stavebních prací v roce 2022 se rozjede také vzdělávací program o historii Ploštiny pro všechny základní a střední školy v regionu, aby nebylo žáka, který by toto místo neznal. „Je to důležité proto, že naše děti nedokážou vnímat, co válka skutečně byla. Je to přemírou filmů, ve kterých hrdinové neumírají, ale jsou nesmrtelní a nikoho nic nebolí. To potom v mladých lidech způsobuje velkou rezistenci vůči tomu, co vidí a slyší a myslí si, že vše je jen hra. Smyslem projektu je atmosféru tohoto místa, které má silného genia loci, přenést na děti a na všechny návštěvníky tak, aby tomu skutečně rozuměli,“ řekl hejtman.

Obnova celého areálu Ploštiny tedy míří k tomu, aby si dnešní člověk dokázal udělat představu jednak o tom, jak vypadala a jak žila tato osada před válkou, ale také o průběhu samotného masakru i o tom, jak region poznamenal v dalších letech. „Bude k tomu využito moderní virtuální techniky, která umožní smutný příběh místa sugestivně prožít a odcházet s přesvědčením, že se podobné tragédie již nesmí nikdy opakovat,“ sdělil radní pro kulturu, památkovou péči, mládež a sport Miroslav Kašný.

Ředitel Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec vyjádřil potěšení nad tím, že k symbolickému zahájení stavby dochází na konci volebního období 2016-2020, protože právě v roce 2016 se podle něj začalo s Ploštinou něco dělat, zatímco desítky let předtím to neumožňovaly například nevypořádané majetkové vztahy. „S příchodem této politické reprezentace se věci začaly hýbat. Upřímně musím poděkovat Radě Zlínského kraje, protože podpořila naše snažení, vykoupila pozemky a také projekt spolufinancuje,“ konstatoval ředitel Hrubec, který za spolupráci poděkoval také náměstkovi hejtmana Josefu Zichovi za to, že „byl coby místní rodák a naprostý lokální patriot velkou hnací silou projektu“.  

Samotný investiční záměr tvoří tři části: rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 23 (kde bude znovu vystavěna původní stodola); novostavba návštěvnického zázemí s depozitárně-expoziční funkcí a konečně i rekonstrukce Národního kulturního památníku Ploština. Nejnáročnější etapou má být vybudování nového návštěvnického centra na místě někdejšího amfiteátru. Bude částečně zapuštěno do terénu a architektonicky pojednáno tak, aby nenarušovalo pietní charakter areálu.

Stávající betonový památník evokující plameny, který zde byl instalován v roce 1975 podle návrhu architekta Šebestiána Zeliny, a je zapsán ve Státním seznamu národních kulturních památek, bude opraven pouze zpevněním ploch a terénní úpravou tak, aby dešťové vody byly novými drenážemi svedeny do přilehlé půdy.

Ploština se nachází v krásné krajině, která skýtá možnosti pro pěší i cyklistické výlety, což v budoucnu může mít i další návaznosti - například i na připravovanou přehradu ve Vlachovicích.

Zpracovala: Helena Mráčková

 

25. 9. 2020


Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

-mg-0282-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0290-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0295-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0301-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0303-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0308-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0314-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0319-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0321-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0324-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0328-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0330-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0331-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0332-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0345-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0347-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0350-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0360-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0369-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0388-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0390-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0398-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap