Na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách přispěje MMR 50 milionů korun

  19.10.2016

V rámci národních programů na příští rok vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu na podávání žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Na příští rok je připraveno 50 milionů korun. Žadatele mohou své žádosti podávat do 30. 12. 2016.

„Chceme tak přispět prostřednictvím naší dotace k obnově základních funkcí v území a odstranit nebo omezit následky živelních pohrom,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora regionů". Dotaci lze získat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.
 
Žadatelem mohou být obce a kraje postižené živelní pohromou. Dotace bude poskytována až do výše 70 % (obec), 40% (kraj) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na rok 2017 je připraveno 50 milionů korun.
 
Žádosti lze posílat od 18. 10. 2016 do 30. 12. 2016. Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap