Na krajském úřadě se debatovalo o možnostech decentralizovaného čištění odpadních vod v obcích

  28.6.2022
Na krajském úřadě se debatovalo o možnostech decentralizovaného čištění odpadních vod v obcích

ZLÍNSKÝ KRAJ – Decentralizované čištění odpadních vod bylo tématem odborného semináře, který minulý týden na krajském úřadě uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR ve spolupráci se Zlínským krajem.

„Cílem je vyvolat kvalifikovanou debatu s odborníky, aby se obce dozvěděly, za jakých podmínek jim tuto variantu čištění úřady povolí,“ vysvětlil 1. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Oldřich Vávra, hlavní organizátor a moderátor akce. „Proto jsme pozvali nejen úředníky z kraje, ale také i z Povodí Moravy, vodoprávních úřadů, Ministerstva zemědělství ČR či Státního fondu životního prostředí. Potěšilo nás, že dorazili i projektanti, jež se zabývají vodohospodářskými stavbami a prof. Petr Hlavínek z VUT Brno, který ve svém příspěvku zhodnotil obrovský kvalitativní posun posledních let.“

Možnosti promluvit si na toto téma se starosty si cení i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „Velmi chválím tuto společnou aktivitu, kterou realizujeme se Sdružením místních samospráv. Podobné odborné diskuze přispívají k lepší spolupráci mezi úředníky, starosty i projektanty,“ řekl hejtman.

Na semináři se blíže probíraly decentralizované čistírny odpadních vod, tedy řešení pro místa, kde jiné možnosti zpravidla nejsou. Z debaty jednoznačně vyplynulo, že hlavním důvodem pro povolení tohoto způsobu čištění odpadních vod je roztroušená zástavba, kde by tradiční řešení pomocí kanalizace ukončené na centrální čistírně odpadních vod bylo pro obce neúměrně drahé.

Velká většina diskuse se týkala podmínek a možností změny klíčového strategického dokumentu, kterým je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Pro Povodí Moravy je hlavním hlediskem zajištění kvality čištění a provozování i po době udržitelnosti. Jeho hlavním zájmem je kvalita vody v okolních tocích. Pro Zlínský kraj je zase klíčové mít stanoviska od všech úřadů k dispozici, i když třeba nejsou souhlasná. Zástupkyně Ministerstva zemědělství ČR upřesnila, že tyto čistírny nejsou naprosto vhodné pro aglomerace nad 2 000 osob, v koncentrovaných zástavbách či v povodí vodních nádrží.

Na druhé názorové straně stáli projektanti a odborníci z oboru, kteří úředníky přesvědčovali, že decentralizované čistírny odpadních vod už technologicky pokročily natolik, že se není čeho bát.

Jak informoval profesor Hlavínek z brněnského VUT, pohled na decentrální čištění se mění. Lze totiž navrhnout technologie, které už čistí velmi kvalitně. V současné době začal boom těchto čistíren s monitorovacími systémy. Ty nahrazují manuální vzorkování, které je nákladné.

Celý seminář se protáhl o více než hodinu kvůli živé debatě ke každému bodu. „Těší nás, že od starostů zaznívaly nadšené ohlasy, to je silná motivace pro další zorganizování podobné akce,“ uzavřel Oldřich Vávra.

Zpracoval: Jan Vandík (s využitím tiskové zprávy Sdružení místních samospráv ČR)

28. 6. 2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz    

img-0124-foto-jiri-balat.jpg
img-0126-foto-jiri-balat.jpg
img-0131-foto-jiri-balat.jpg
img-0134-foto-jiri-balat.jpg
img-0135-foto-jiri-balat.jpg
img-0137-foto-jiri-balat.jpg
img-0144-foto-jiri-balat.jpg
img-0148-foto-jiri-balat.jpg
img-0151-foto-jiri-balat.jpg
img-0153-foto-jiri-balat.jpg
img-0158-foto-jiri-balat.jpg
img-0161-foto-jiri-balat.jpg
img-0162-foto-jiri-balat.jpg
img-0167-foto-jiri-balat.jpg
img-0171-foto-jiri-balat.jpg
img-0179-foto-jiri-balat.jpg
img-0182-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap