Na konferenci o environmentální výchově byli oceněni lidé s příkladným vztahem k přírodě

  7.11.2017
Na konferenci o environmentální výchově byli oceněni lidé s příkladným vztahem k přírodě

ZLÍN - Sedmnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji zahájil dnes v prostorách Fakulty technologické ve Zlíně hejtman Jiří Čunek, který vyzdvihl význam utváření zdravého vztahu člověka k přírodě, jak se o to snaží pořadatelská organizace Líska a její partneři, a zároveň konstatoval, že pokud jde o environmentální výchovu, prožíváme určité schizma. „Na jedné straně jsou organizace, které dělají výborné aktivity, díky nimž mají lidé přirozený kontakt s přírodou a učí se mít k ní úctu, což je velmi záslužné. Na druhé straně jsme svědky toho, že několik jedinců může destruovat veřejný zájem, když pod záminkou ochrany přírody blokují například výstavbu obchvatu a vystavují tak nebezpečí přetíženého provozu i exhalací obyvatele obcí a měst. Slovo ´environmentální´ potom v těchto souvislostech získává negativní význam," řekl hejtman Jiří Čunek a poděkoval pracovníkům Lísky a středisek ekologické výchovy za to, že rozvíjejí správnou rozlišovací schopnost, aby si lidé přírody vážili, a přitom nebyli v kolizi s tím, co moderní svět potřebuje.

Konferenci připravila organizace Líska, která ve Zlínském kraji ve spolupráci s krajským úřadem pomáhá široké veřejnosti porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního a kulturního dědictví. Rovněž pořádá kampaně pro školy, neziskové organizace a veřejnost, jako např. ´Poctivě vyrobené´ – na podporu místní udržitelné ekonomiky, ´Ptáci – žijí tady s námi´, ´Přírodní zahrada´ nebo ´Stromy a my´.

Po dobu konání konference probíhaly ukázky práce v tematických dílnách, které předvedly, jak lze zajímavou, poutavou a hravou formou rozvíjet zájem dětí o přírodu a vše, co s ní souvisí.

Součástí programu bylo také oceňování jednotlivců či škol, úřadů či podnikatelů, kteří jsou v oblasti environmentální výchovy příkladem pro ostatní.

V kategorii Osobnost EVVO si cenu odnesla Mgr. Monika Havlásková, Středisko volného času Klubko, Staré Město.

Dále byli oceněni:

V kategorii Ředitel školy/ školského zařízení - Mgr. Hynek Hromada, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436.

V kategorii Školní koordinátor EVVO/ pedagog, lektor - Mgr. Jan Husák, Muzeum regionu Valašsko, Vsetín.

V kategorii Pracovník/dobrovolník neziskové organizace - Mgr. Jitka a Mirek Dvorští, Ochránci přírody Valašské Meziříčí a Mgr. Stanislav Chumchal, ČSOP Choryňská stráž.

V kategorii Veřejná správa - Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál, a Magda Pospíšilová z Magistrátu města Zlína.

V kategorii Žák základní či střední školy/ student - Kateřina Bachůrková a Pavel Jeřábek ze SPŠ Otrokovice.

V kategorii Podnikatelský sektor - Ludmila Rumánková Mužikovská – Ekofarma AGROFYTO Lidečko.

V kategorii Škola/ školské zařízení/ nevládní nezisková organizace/ organizační složka obce - Mateřská a základní škola Kašava a Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště.

V kategorii Projekt/ aktivita/ program EVVO realizovaný na území Zlínského kraje - Semínkovna Vsetín, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436.

V kategorii Objev EVVO - Vladan Krmášek ze spolku přátel hradu Lukova.

Akce se konala pod záštitou radního Zlínského kraje pro školství Petra Gazdíka a pod patronací Margit Balaštíkové, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Zpracovala: Helena Mráčková

7. 11. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

-mg-8262-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8263-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8265-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8269-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8272-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8276-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8279-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8283-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8294-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8297-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8302-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8305-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8308-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8320-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8325-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8333-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8341-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8344-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8347-foto-jiri-balat.jpg
-mg-8350-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.