Na konferenci byla představena aktualizovaná Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje

  14.11.2018
Na konferenci byla představena aktualizovaná Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje

ZLÍNSKÝ KRAJ – Představení aktualizované Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období dalších dvou let a také místní strategie města Otrokovice bylo hlavním bodem konference Aktivně s BESIPEM, která se ve čtvrtek 8. listopadu uskutečnila v prostorách 14I15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně. Akci uspořádal Zlínský kraj společně s Centrem služeb pro silniční dopravu.

„Sebelepší strategie, pokud se neuvádí v život, je jenom svazkem popsaných papírů. Na druhou stranu se však může stát velmi živým dokumentem, podle něhož je dobré se řídit a stanovené cíle naplňovat. A to je právě případ Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje, kterou považuji za jednu ze skutečně smysluplných strategií. Proto bych chtěl poděkovat všem, kdo jsou jejími hnacími motory a snaží se problematiku BESIP ve Zlínském kraji intenzivně řešit," uvedl v úvodu konference Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu.

Aktualizovaná strategie, kterou představili zástupci Centra dopravního výzkumu, přímo cílí na konkrétní problémy týkající se bezpečnosti silničního provozu ve Zlínském kraji a navrhuje nápravná opatření, jak tyto problémy řešit, a tím snížit počet dopravních nehod a v jejich důsledku usmrcených a zraněných osob. Doporučuje přitom zaměřit se na tři základní oblasti. Jsou jimi bezpečné pozemní komunikace, bezpečné dopravní prostředky a bezpečné chování účastníků silničního provozu.

Co se týká bezpečných pozemních komunikací, doporučuje strategie více se soustředit na výstavbu obchvatů měst a obcí a také na úpravu míst nebezpečných pro zranitelné účastníky silničního provozu, tedy chodce a cyklisty. V této souvislosti Centrum dopravního výzkumu vyzdvihlo, že Zlínský kraj má zaveden dotační titul na podporu stavebně technických řešení, který mohou využívat i menší obce pro zlepšení situace na svých místních komunikacích, jež jsou z tohoto pohledu problematické. Jak na konferenci zaznělo, je při plánování a realizaci těchto opatření nezbytná metodická a odborná pomoc Zlínského kraje obcím, jelikož ty zpravidla nedisponují potřebnými odborníky. Důležité je také věnovat pozornost preventivním programům zacíleným na jednotlivé účastníky silničního provozu. I tyto aktivity Zlínský kraj finančně podporuje. V posledních třech letech podpořil kraj ze svého dotačního programu BESIP Zlínského kraje celkem 32 žadatelů, a to v celkové výši téměř 2,3 milionu korun.

Při zvyšování bezpečnosti silničního provozu je rovněž důležité nezaměřovat se jen na silnice I. až III. tříd, ale i na místní komunikace. V tom může výrazně pomoci vytváření místních strategií, které, pokud jsou kvalitně zpracovány, městům ukáží, jakým směrem se mají vydat. Průkopníkem jsou v tomto ohledu Otrokovice, které si nechaly zpracovat svoji místní strategii navazující na strategii krajskou i celostátní, aby mohly systematicky a systémově zlepšovat bezpečnost silničního provozu ve městě.

„Otrokovice jsou v tomto první nejen ve Zlínském kraji, ale dokonce i v celé České republice. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, a věřím, že další města budou tento chvályhodný počin brzy následovat," řekl Martin Štětkář z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, který má na starost BESIP v kraji.

O tom, že Otrokovice snad v této své aktivitě nezůstanou jediné, svědčí to, že město Kroměříž má ve svém rozpočtu na příští rok vyčleněny finanční prostředky na zpracování takovéto strategie a stejný dokument se chystá nechat zpracovat také město Valašské Meziříčí, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu. Právě tato organizace je při vytváření místních strategií připravena metodicky pomoci i ostatním městům.

Zpracoval: Jan Vandík

14. 11. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

-mg-5081-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5082-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5089-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5091-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5096-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5098-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5100-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5104-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5105-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5110-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.