Myslivost - minulost a současnost

1.7.2019 - 27.10.2019
Zámek a park v Lešné
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
http://www.muzeumvalassko.cz/akce-a-vystavy/myslivost-minulost-a-soucasnost

Myslivost je jednou z nejrozšířenějších volnočasových aktivit dnešní doby. Je to jen záliba nebo bychom měli hledat její hlubší smysl? Jaká je historie a jaké je poslání myslivce dnes? Odpovědi na tyto otázky naleznete při prohlídce výstavy Myslivost – minulost a současnost.

Málokterý obor lidské činnosti prošel v minulosti tak významnými proměnami jako právě myslivost. Původní nezbytnost zajištění potravy se časem změnila v zálibu a kratochvíli, vedoucí k zakládání loveckých řádů a spolků, až po přerod v povolání a úplnou profesionalizaci. Nejvíce změn ale doznala v posledních stech letech, a to od společensky uznávané profese v minulém století až po její dnešní chápání především jako zájmové činnosti. Myslivost je posláním a její podstatou není jen lov, ale i péče o krajinu a volně žijící zvěř. Je založena na hlubokém a letitém vztahu člověka k přírodě, a také na tradici, tvořící nedílnou součást našeho národního kulturního dědictví.

„ K dobrým mravům a obyčejům našich mysliveckých předků patřila láska ke zvěři, která se projevovala zdrženlivostí v lovu, v usilovné ochraně zvěře a ve vzorné péči o zvěř v době zimní nouze. Právě tyto dobré vlastnosti chovatelské proslavily českou myslivost a zjednaly jí úctu i obdiv daleko za hranicemi“. Takto hovoří o mysliveckých tradicích v roce 1955 Jaromír Javůrek, jeden z nestorů české myslivosti. Tyto ušlechtilé zásady platí i dnes.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap