Muzeum regionu Valašsko

Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – stavební úpravy – II. etapa

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí je nemovitá kulturní památka v majetku Zlínského kraje, kterou má svěřenou k hospodaření příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko. Akce navazuje na realizaci nové plynové kotelny v roce 2009 a I. etapu stavebních úprav zámku z roku 2013, které se týkaly zejména obnovy střechy hlavní budovy, při které nebyly řešeny střechy provozních částí zámku.

Záměrem připravované akce je celková obnova objektu zámku, zejména se jedná o:

 • odstranění havarijních stavů, zejména se jedná o odstranění vlhkosti zdiva a opravě dešťové i splaškové kanalizace v i vně objektu na základě navržených sanačních opatření a další související činnost,
 • nové depozitáře vybavené posuvnými regály (rezerva cca 15%) navržené ve dvou podlažích na polovině půdorysné plochy 2.NP a podkroví,
 • nové expozice, výstavní a edukační prostory navržené ve dvou podlažích v 1.NP (přízemí) a polovině půdorysné plochy 2.NP,
 • bezbariérová opatření spočívající ve výstavbě výtahu, nájezdové rampy,
 • vyvolané stavební úpravy
  - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, EZS, datových rozvodů, zbudování nového EPS (doposud chybí), 
  - klimatizace a vzduchotechnika zejména pro depozitáře a související statické úpravy,
  - rekonstrukce a nové vybavení dílny konzervátora jako podmínka pro odpovědnou a profesionální ochranu svěřených sbírkových předmětů,
  - rekonstrukce vstupních prostor s pokladnou, šatny, WC, společenského sálu,
  - ostatní stavební úpravy (oprava zatékající střechy přístavby, rozšíření prostor dílny správce).

Akce navazuje na realizaci nové plynové kotelny v roce 2009 a I. etapu stavebních úprav zámku z roku 2013, které se týkaly zejména obnovy střechy hlavní budovy. Střechy provozních částí zámku nebyly řešeny.

Tiskové zprávy k projektu:

ZLÍNSKÝ KRAJ USPĚL S DALŠÍM ROZSÁHLÝM PROJEKTEM V OBLASTI KULTURY A OPRAVÍ ZÁMEK KINSKÝCH
V ZÁMKU KINSKÝCH BYLY ZAHÁJENY STAVEBNÍ PRÁCE ZACÍLENÉ NA MODERNIZACI EXPOZIC

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

 • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky