Muzeum regionu Valašsko

Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – stavební úpravy – II. etapa

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí je nemovitá kulturní památka v majetku Zlínského kraje, kterou má svěřenou k hospodaření příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko. Akce navazuje na realizaci nové plynové kotelny v roce 2009 a I. etapu stavebních úprav zámku z roku 2013, které se týkaly zejména obnovy střechy hlavní budovy, při které nebyly řešeny střechy provozních částí zámku.

Záměrem připravované akce je celková obnova objektu zámku, zejména se jedná o:

 • odstranění havarijních stavů, zejména se jedná o odstranění vlhkosti zdiva a opravě dešťové i splaškové kanalizace v i vně objektu na základě navržených sanačních opatření a další související činnost,
 • nové depozitáře vybavené posuvnými regály (rezerva cca 15%) navržené ve dvou podlažích na polovině půdorysné plochy 2.NP a podkroví,
 • nové expozice, výstavní a edukační prostory navržené ve dvou podlažích v 1.NP (přízemí) a polovině půdorysné plochy 2.NP,
 • bezbariérová opatření spočívající ve výstavbě výtahu, nájezdové rampy,
 • vyvolané stavební úpravy
  - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, EZS, datových rozvodů, zbudování nového EPS (doposud chybí), 
  - klimatizace a vzduchotechnika zejména pro depozitáře a související statické úpravy,
  - rekonstrukce a nové vybavení dílny konzervátora jako podmínka pro odpovědnou a profesionální ochranu svěřených sbírkových předmětů,
  - rekonstrukce vstupních prostor s pokladnou, šatny, WC, společenského sálu,
  - ostatní stavební úpravy (oprava zatékající střechy přístavby, rozšíření prostor dílny správce).

Akce navazuje na realizaci nové plynové kotelny v roce 2009 a I. etapu stavebních úprav zámku z roku 2013, které se týkaly zejména obnovy střechy hlavní budovy. Střechy provozních částí zámku nebyly řešeny.

Tiskové zprávy k projektu:

ZLÍNSKÝ KRAJ USPĚL S DALŠÍM ROZSÁHLÝM PROJEKTEM V OBLASTI KULTURY A OPRAVÍ ZÁMEK KINSKÝCH
V ZÁMKU KINSKÝCH BYLY ZAHÁJENY STAVEBNÍ PRÁCE ZACÍLENÉ NA MODERNIZACI EXPOZIC
OPRAVA MEZIŘÍČSKÉHO ZÁMKU KINSKÝCH FINIŠUJE, OTEVÍRAT SE MÁ NA PODZIM

 

aktualizováno: 26.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky