Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora Rymice

Na základě posouzení vhodnosti objektů pro umístěním archeologických sbírkových předmětů, nalezených zejména v rámci výstavby liniových staveb ve Zlínském kraji z roku 2010, byl jako nejvhodnější vybrán hospodářský dvůr Rymice, který je chráněnou kulturní památkou, jejíž výstavba proběhla v období baroka.

V červenci 2016 zajistilo Muzeum Kroměřížska, p. o. zpracování konceptu rozvoje hospodářského dvora Rymice u společnosti GG Archico, a.s. spočívající v rekonstrukci areálu, vybudování depozitářů pro archeologické předměty a zemědělskou techniku, vybudování archeologických a etnografických expozic, vybudování nezbytného zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, úpravě vnějších prostor a dopravního řešení. V rámci rekonstrukce areálu je navrženo realizovat bezbariérová opatření, sanaci vlhkosti v jednotlivých objektech, komplexní opravě střechy vč rekonstrukce krovu a výměně krytiny, výměně výplní otvorů, nové řešení vnitřní rozvodů elektro, ZTI, UT, VZT, MaR, nové provedení přípojek inženýrských sítí vč. retenční nádrže pro zavlažování.

Realizací akce dojde k celkové obnově areálu s výjimkou bývalé konírny.

Tiskové zprávy k rekonstrukci:

RYMICE SE PROMĚNÍ V ATRAKTIVNÍ SKANZEN
V RYMICÍCH ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE PŘESTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO DVORA
V RYMICÍCH ZDÁRNĚ POKRAČUJE ROZSÁHLÁ OBNOVA HOSPODÁŘSKÉHO DVORA
aktualizováno: 1.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky