Multikulturní škola

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:

1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Období realizace:

1. 9. 2009 - 31. 3. 2012

Celkový schválený rozpočet:

3 288 925 Kč

Financování:

Evropský sociální fond (ESF) - 85 %

Státní rozpočet ČR - 15 %

Partner projektu:

Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno, www.llp.cz

Aktivity projektu:

1. Vytvoření osvětově vzdělávacího programu Multikulturní škola

Program byl vytvořen týmem zkušených lektorů a ověřen v praxi. Zahrnuje několik modulů/bloků určených různým cílovým skupinám. Každý modul je popsán ve struktuře - cílová skupina, časová dotace, cíl modulu, doporučené pomůcky, metody, předpokládané výstupy a výsledky; může tak být opětovně aplikován.

Popis programu je přiložen níže. Vzdělávací program je popsán také v publikaci Metodika multikulturní výchovy.

Školy zapojené do programu obdržely certifikát Zlínského kraje - Multikulturní škola (ukázka ke stažení níže). Jedná se o tyto školy:

SŠ Obchodu a služeb Vsetín; ZŠ Vsetín, Sychrov 97; ZŠ Vsetín, Luh 1544; ZŠ Vsetín, Trávníky 1217; 3. ZŠ Holešov, ZŠ Hulín, okres Kroměříž; Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace; Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace; Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace a Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště.

Školy (nejen ty zapojené do projektu) mohou dále pokračovat v postupu k multikulturalitě pod vedením partnera projektu Ligy lidských práv - v programu Férová škola - www.llp.cz.

2. Semináře pro žáky

4 bloky seminářů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1 blok pro 1. stupeň ZŠ

- Majorita - minorita

- Historie Romů a postavení Zlínského kraje a měst k národnostním menšinám

- Můj vztah k ostatním I

- Můj vztah k ostatním II

- Multikulturní výchova pro nejmenší

Před zahájením seminářů a po jejich aplikaci byly žákům předloženy dotazníky. Tyto lektorům poodhalily, s jakou skupinou budou pracovat, jaké je její vnímání cizinců, menšin nebo znalosti pojmů a v závěru lekcí pak měly odhalit, zda se postoje či znalosti změnily. Závěrečný dotazník ukázal jednoznačně postup ve znalostech.

3. Semináře pro dospělé

Semináře pro pedagogy a NNO (3 moduly)

Kulaté stoly pro vedoucí pracovníky (ředitele škol a NNO)

- Jak se neztratit v průřezových tématech

- Diskriminace ve školní (mimoškolní) výuce (MŠMT ČR akreditovaný program)

- Státní správa a národnostní menšiny

4. Publikační činnost

- Metodika multikulturní výchovy: návod jak v hodinách aplikovat multikulturní výchovu, příklady konkrétních činnosti, vhodné postupy. Metodika byla zpracována v tištěné a elektronické verzi na CD, obě verze jsou již rozebrány. Ke stažení je k dispozici níže.

- Férová škola: dotisk publikace partnera projektu LLP jako pomůcka pro kulaté stoly s vedoucími pracovníky; k vyžádání u projektové manažerky, ke stažení na stránkách partnera projektu.

- Ohlasy projektu: výsledky, výstupy, postřehy a zkušenosti, zajímavosti z realizace projektu - v podobě nástěnného kalendáře pro šk.r. 2012/2013;

- Plakáty (osvěta): plakáty k tématu multikulturní výchovy k umístění ve školách; ke stažení níže.

5. Konference

Konference na témata spjatá s projektem - rovné příležitosti, prevence rasismu a xenofobie, zkušenosti s multikulturní výchovou v ČR i zahraničí určená školám a neziskovým organizacím a všem dalším zájemcům. Konference se uskutečnila 1.3.2012 ve Zlíně.

Všeobecný cíl:

Zlepšení rovných příležitostí dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s důrazem na sociokulturně znevýhodněnou minoritní společnost (zejména romské etnikum) ve školách a organizacích pracujících s mládeží ve ZK, a to zejména prostřednictvím zvyšování znalostí cílových skupin a kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků; prevence rasismu a xenofobie zaváděním prvků multikulturní výchovy do škol, do výuky.

Specifický cíl:

- Vytvořit osvětově vzdělávací program Multikulturní škola a aplikovat ho ve školách

- Vytvořit metodiku multikulturní výchovy k aplikaci ve výuce

- Informovat o možnostech zařazení multikulturní výchovy do učebních plánů a kurikulí

- Zvýšit znalosti a dovednosti z řešené oblasti pedagogů i žáků

Cílové skupiny:

- žáci ZŠ a studenti SŠ

- pedagogové

- vedoucí pracovníci škol

- pracovníci a vedoucí pracovníci NNO

Celkem bylo podpořeno11 škol (9 ZŠ, 2 SŠ) ze všech okresů Zlínského kraje.

Aktuální stav:

REALIZACE PROJEKTU BYLA ÚSPĚŠNĚ UKONČENA.

PROJEKT JE VE FÁZI UDRŽITELNOSTI.

Školy a neziskové organizace mohou nadále využívat možnosti konzultace s lektory projektu/partnerem projektu:
Bc. Jiřina Bradová, tel.  577046 156, email: jirina.bradova@kr-zlinsky.cz - odbor Kancelář hejtmana;
Liga lidských práv Brno: www.llp.cz.

V případě zájmu o aplikaci programu ve vaší škole se prosím obraťte na kontaktní osobu.

Veřejné zakázky v projektu - UKONČENÉ:

Název zakázky: Výroba a dodání tiskovin, CD/DVD a propagačních předmětů pro projekt „Multikulturní škola“ II

Vyhlášení: 21. 12. 2011

Ukončení: 11. 1. 2012

Název zakázky: Výroba a dodání tiskovin, CD/DVD a propagačních předmětů pro projekt „Multikulturní škola“

Vyhlášení: 26. 10. 2011

Ukončení (výběrové řízení zrušeno): 11. 11. 2011

Název zakázky: Dodávka propagačních předmětů pro projekty realizované Zlínským krajem

Vyhlášení: 24. 2. 2010

Ukončení: 5. 3. 2010

Název zakázky: Polygrafické práce pro projekty OP VK

Vyhlášení: 16. 4. 2010

Ukončení: 26. 4. 2010

Kontaktní osoba:

Bc. Karolína Doležalová, DiS., tel.: 577 043 844, e-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.pdf KALENDAR Ohlasy projektu 28846,04 kB
.pdf PLAKAT_multikulturni_skola 1062,66 kB
.pdf METODIKA multikulturni vychovy 18361,03 kB
.pdf Vzdelavaci program Multikulturni skola 593,87 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap