Multikulturní škola

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:

1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Období realizace:

1. 9. 2009 - 31. 3. 2012

Celkový schválený rozpočet:

3 288 925 Kč

Financování:

Evropský sociální fond (ESF) - 85 %

Státní rozpočet ČR - 15 %

Partner projektu:

Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno, www.llp.cz

Aktivity projektu:

1. Vytvoření osvětově vzdělávacího programu Multikulturní škola

Program byl vytvořen týmem zkušených lektorů a ověřen v praxi. Zahrnuje několik modulů/bloků určených různým cílovým skupinám. Každý modul je popsán ve struktuře - cílová skupina, časová dotace, cíl modulu, doporučené pomůcky, metody, předpokládané výstupy a výsledky; může tak být opětovně aplikován.

Popis programu je přiložen níže. Vzdělávací program je popsán také v publikaci Metodika multikulturní výchovy.

Školy zapojené do programu obdržely certifikát Zlínského kraje - Multikulturní škola (ukázka ke stažení níže). Jedná se o tyto školy:

SŠ Obchodu a služeb Vsetín; ZŠ Vsetín, Sychrov 97; ZŠ Vsetín, Luh 1544; ZŠ Vsetín, Trávníky 1217; 3. ZŠ Holešov, ZŠ Hulín, okres Kroměříž; Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace; Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace; Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace a Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště.

Školy (nejen ty zapojené do projektu) mohou dále pokračovat v postupu k multikulturalitě pod vedením partnera projektu Ligy lidských práv - v programu Férová škola - www.llp.cz.

2. Semináře pro žáky

4 bloky seminářů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1 blok pro 1. stupeň ZŠ

- Majorita - minorita

- Historie Romů a postavení Zlínského kraje a měst k národnostním menšinám

- Můj vztah k ostatním I

- Můj vztah k ostatním II

- Multikulturní výchova pro nejmenší

Před zahájením seminářů a po jejich aplikaci byly žákům předloženy dotazníky. Tyto lektorům poodhalily, s jakou skupinou budou pracovat, jaké je její vnímání cizinců, menšin nebo znalosti pojmů a v závěru lekcí pak měly odhalit, zda se postoje či znalosti změnily. Závěrečný dotazník ukázal jednoznačně postup ve znalostech.

3. Semináře pro dospělé

Semináře pro pedagogy a NNO (3 moduly)

Kulaté stoly pro vedoucí pracovníky (ředitele škol a NNO)

- Jak se neztratit v průřezových tématech

- Diskriminace ve školní (mimoškolní) výuce (MŠMT ČR akreditovaný program)

- Státní správa a národnostní menšiny

4. Publikační činnost

- Metodika multikulturní výchovy: návod jak v hodinách aplikovat multikulturní výchovu, příklady konkrétních činnosti, vhodné postupy. Metodika byla zpracována v tištěné a elektronické verzi na CD, obě verze jsou již rozebrány. Ke stažení je k dispozici níže.

- Férová škola: dotisk publikace partnera projektu LLP jako pomůcka pro kulaté stoly s vedoucími pracovníky; k vyžádání u projektové manažerky, ke stažení na stránkách partnera projektu.

- Ohlasy projektu: výsledky, výstupy, postřehy a zkušenosti, zajímavosti z realizace projektu - v podobě nástěnného kalendáře pro šk.r. 2012/2013;

- Plakáty (osvěta): plakáty k tématu multikulturní výchovy k umístění ve školách; ke stažení níže.

5. Konference

Konference na témata spjatá s projektem - rovné příležitosti, prevence rasismu a xenofobie, zkušenosti s multikulturní výchovou v ČR i zahraničí určená školám a neziskovým organizacím a všem dalším zájemcům. Konference se uskutečnila 1.3.2012 ve Zlíně.

Všeobecný cíl:

Zlepšení rovných příležitostí dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s důrazem na sociokulturně znevýhodněnou minoritní společnost (zejména romské etnikum) ve školách a organizacích pracujících s mládeží ve ZK, a to zejména prostřednictvím zvyšování znalostí cílových skupin a kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků; prevence rasismu a xenofobie zaváděním prvků multikulturní výchovy do škol, do výuky.

Specifický cíl:

- Vytvořit osvětově vzdělávací program Multikulturní škola a aplikovat ho ve školách

- Vytvořit metodiku multikulturní výchovy k aplikaci ve výuce

- Informovat o možnostech zařazení multikulturní výchovy do učebních plánů a kurikulí

- Zvýšit znalosti a dovednosti z řešené oblasti pedagogů i žáků

Cílové skupiny:

- žáci ZŠ a studenti SŠ

- pedagogové

- vedoucí pracovníci škol

- pracovníci a vedoucí pracovníci NNO

Celkem bylo podpořeno11 škol (9 ZŠ, 2 SŠ) ze všech okresů Zlínského kraje.

Aktuální stav:

REALIZACE PROJEKTU BYLA ÚSPĚŠNĚ UKONČENA.

PROJEKT JE VE FÁZI UDRŽITELNOSTI.

Školy a neziskové organizace mohou nadále využívat možnosti konzultace s lektory projektu/partnerem projektu:
Bc. Jiřina Bradová, tel.  577046 156, email: jirina.bradova@kr-zlinsky.cz - odbor Kancelář hejtmana;
Liga lidských práv Brno: www.llp.cz.

V případě zájmu o aplikaci programu ve vaší škole se prosím obraťte na kontaktní osobu.

Veřejné zakázky v projektu - UKONČENÉ:

Název zakázky: Výroba a dodání tiskovin, CD/DVD a propagačních předmětů pro projekt „Multikulturní škola“ II

Vyhlášení: 21. 12. 2011

Ukončení: 11. 1. 2012

Název zakázky: Výroba a dodání tiskovin, CD/DVD a propagačních předmětů pro projekt „Multikulturní škola“

Vyhlášení: 26. 10. 2011

Ukončení (výběrové řízení zrušeno): 11. 11. 2011

Název zakázky: Dodávka propagačních předmětů pro projekty realizované Zlínským krajem

Vyhlášení: 24. 2. 2010

Ukončení: 5. 3. 2010

Název zakázky: Polygrafické práce pro projekty OP VK

Vyhlášení: 16. 4. 2010

Ukončení: 26. 4. 2010

Kontaktní osoba:

Bc. Karolína Doležalová, DiS., tel.: 577 043 844, e-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.pdf KALENDAR Ohlasy projektu 28846,04 kB
.pdf PLAKAT_multikulturni_skola 1062,66 kB
.pdf METODIKA multikulturni vychovy 18361,03 kB
.pdf Vzdelavaci program Multikulturni skola 593,87 kB
aktualizováno: 27.3.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap