MUDr. Radim Slováček: Nová nemocnice může být pro Vsetín inspirací

  3.5.2019
MUDr. Radim Slováček: Nová nemocnice může být pro Vsetín inspirací

MUDr. Radim Slováček je zkušeným chirurgem a již několik let také primářem Chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice. Patří k těm lékařům, kteří podporují stavbu nové nemocnice v Malenovicích. „Pokud vznikne nová, moderní nemocnice a bude vybavena špičkovými technologiemi, může být inspirativní nejen pro začínající lékaře, ale také pro některé erudované odborníky z okolních nemocnic.“

Vidíte zde i nějaké hrozby pro Vsetínskou nemocnici?
Nevidím to nijak vážně. Jistě, může nastat odliv personálu, ale situace nemusí být nijak fatální. Není to jen otázka samotné budovy, ale také kolektivu na pracovišti, vybudovaného odborného postavení, rodinného zázemí a podobně. Naopak, pro některé obory, které skomírají a stěží přežívají v menších nemocnicích, může být nová nemocnice, koncentrující péči i v „malých“ oborech, možným řešením odborné existence nebo jistoty erudice v oboru.

Často zaznívají argumenty, že nová nemocnice bude od Vsetína dál…
Diskutovaná změna dojezdové vzdálenosti ze Vsetína asi není podstatná- pokud se jedná o terciální, specializovanou péči, pak dojezd do Malenovic je vždy rychlejší než do Olomouce, Brna či Ostravy. Pro pacienty jedoucí vlastním autem nebo hromadnou dopravou je limitující průjezd přes město Zlín resp. navazující spoje při přesedání ve Zlíně. Ale dosud byla situace obdobná pro obyvatele jižně od Zlína.

Co si myslíte o rekonstrukci stávajícího areálu KNTB?
Stavba nemocnice v Malenovicích mi přijde jako daleko vhodnější alternativa. Nijak nezatíží areál té stávající, všechny provozy poběží do doby stěhování bez omezení. V případě postupné rekonstrukce nebo bourání a stavění nových pavilonů ve stávajícím areálu bude nutno starý pavilon uzavřít a pro provoz najít jiný prostor. Nebo péči zde zastavit a převést do ostatních nemocnic. Obojí je nereálné. Nejsou kapacity na převzetí takového objemu péče. Navíc po dobu rekonstrukce bude celý areál vystaven výrazné hlukové a dopravní zátěži, prašnosti či naopak zabahněným cestám. A mezi tím se budou pohybovat sanity, chodit pacienti, dopravovat zásobování. Během celé doby rekonstrukce bude nutné část areálu uzavřít nebo přestěhovat a kromě omezení péče dojde také k výraznému dopadu na ekonomickou produkci celé nemocnice.

Někdo přirovnával rekonstrukci uvnitř KNTB ke stavbě interny ve Vsetíně…
Slyšel jsem o tom, stavěli jsme ve Vsetínské nemocnici nový interní pavilon a prý to „taky šlo“. To však byla jiná situace. Pavilon sice byl v areálu nemocnice, ale stavěl se na volném prostranství a původní interna fungovala až do doby stěhování. Zdravotnický provoz tedy nebyl omezen. Ale jinak byla stavba uvnitř areálu zatížena všemi negativy, které jsem uvedl výše.

Takže varianta „zelená louka“ vám přijde lepší?
Všichni – odpůrci i zastánci různých variant – se shodnou na tom, že stávající situace je neúnosná a musí se vyřešit. Mým jednoznačným favoritem je komplet nová nemocnice. Je mi vcelku jedno, kde přesně bude stát. Měla by však být dobře fungující a poskytovat péči na úrovni současné moderní medicíny. A může být velkým kladem a přínosem i pro kteroukoliv okolní nemocnici, pokud se podaří ji nejen postavit, ale také plně funkčně rozběhnout. Tak, aby byla skutečně poskytovatelem specializované péče pro celý Zlínský kraj, v některých oblastech medicíny třeba s přesahem mimo kraj. Těším se, že bude také centrem a garantem postgraduálního vzdělávání lékařů i ostatních nelékařských zdravotnických profesí a nabídne zázemí pro vědeckou a publikační činnost.

 

Více informací o projektu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích najdete na webových stránkách: www.vasenemocnicezlin.cz.

3. 5. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap