Možnosti spolupráce obcí, poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnavatelů v procesu transformace

Obce

mohou napomoci průběhu procesu transformace v rámci jednotlivých regionů.

 • Obce v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb definují potřeby v oblasti plánování sítě sociálních služeb.
 • Obce se mohou podílet na vzniku pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, např. se mohou podílet na podpoře vzniku a rozvoje chráněných dílen a programů podporovaného zaměstnávání.
 • Obce se mohou podílet na přístupu k dalším veřejným službám, na realizaci vzniku návazných služeb.

 

Poskytovatelé sociálních služeb

mohou v procesu plánování rozvoje sociálních služeb spolupracovat na rozvoji potřebných sociálních služeb, kterými jsou především:

 • chráněné bydlení
 • podpora samostatného bydlení
 • sociálně terapeutické dílny
 • sociální rehabilitace

Rovněž se mohou podílet na rozvoji pracovních příležitostí lidí s postižením např. formou provozování chráněných dílen nebo programů podporovaného zaměstnávání.

 

Zaměstnavatelé

mohou napomoci průběhu procesu transformace a začleňování lidí s postižením do běžného života prostřednictvím:

 • podpory vzniku pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
 • zřízení chráněných dílen nebo formou programů podporovaného zaměstnávání.


aktualizováno: 26.6.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap