Moravská Jantarová stezka číslo projektu 2005/20

Program:

Společný regionální operační program

Priorita:

4 - Rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Období realizace:

10/2006 – 04/2008

Celkový rozpočet:

6 896 500 Kč

Financování:

EU: 5 172 375 Kč (75%)
Státní rozpočet: 1 013 095 Kč (15%)
Zlínský kraj: 474 030 Kč (7%)
Jiné zdroje: 237 000 Kč (3%)

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu turistických oblastí na území Zlínského a části Jihomoravského kraje. Turistické oblasti mají v současné době velmi málo společných nadregionálních produktů, které by byly konkurenceschopné na domácím a především pak na zahraničním trhu cestovního ruchu. Realizací projektu dojde k potřebné kompletaci nabídky atraktivit a služeb celého regionu a k cílenému marketingu nově vytvořeného nadregionálního produktu.


Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu Moravy a Slezska a prosazení této destinace na domácím a zahraničním trhu. Konkrétně jde o eliminování jedné z hlavních slabých stránek současného cestovního ruchu celého moravského regionu – absence obchodovatelných turistických produktů a málo rozvinutý systém cíleného marketingu.

Specifické cíle:

 • Zvýšení celkové návštěvnosti celého regionu.
 • Zvýšení podílu pobytů realizovaných zprostředkovatelů služeb (CA, CK, ...)
 • Prodloužení délky pobytu.
 • Zvýšení návštěvnosti v mimosezóně.
 • Zvýšení počtu opakování návštěv v regionu.
 • Zvýšení vytíženosti ubytovacích kapacit.

Výstupy projektu:

 • Podpořené marketingové projekty – 1 ks
 • Vytvořená pracovní místa – 1 osoba
 • Vytvořená partnerství veřejného a soukromého sektoru – 5 partnerství
 • Účast na evropských a světových veletrzích cestovního ruchu – 6 ks
 • Účast na evropských a světových veletrzích cestovního ruchu – 12 osob
 • Propagační materiály a brožury – 10 druhů

Partneři projektu:

 • ZO ČSOP Adonis
 • Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism
 • Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
 • Statutární město Zlín

Aktuální stav:

V lednu 2007 proběhlo výběrové řízení na vytvoření pilotního nadregionálního turistického produktu Moravská jantarová stezka. Vybraný dodavatel v termínu do 31.7.2007 zpracuje tyto výstupy:
1. Situační analýza včetně pasportizace cílů a služeb pro území realizace produktu
2. Definování marketingových a strategických cílů produktu
3. Popis pilotního produktu
4. Vytvoření loga a grafického manuálu produktu
5. Detailní plán komunikačního mixu produktu na období 2007-2008
6. Návrh strategických opatření pro další rozvoj produktu.


Kontaktní osoba:

Ing. Vladimíra Divílková
577 043 420
vladimira.divilkova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap