Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji

dokumenty ke stažení

.pdf Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2021-2022 309,32 kB

Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2021/2022

Systém evidence preventivních aktivit (SEPA), který je podporován MŠMT ČR, celorepublikově systémově zajišťuje evidenci realizovaných aktivit v oblasti prevence. Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže Zlínského kraje za školní rok 2021 - 2022 probíhalo na základě vyhodnocení údajů uvedených v SEPě s návratností 70,4 %. Pro školní rok 2021 - 2022 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

  • Užívání tabáku (výskyt u počtu žáků) 25,1 %
  • Špatné vztahy mezi žáky (počet případů) 23,5 %
  • Záškoláctví (výskyt u počtu žáků) 7,7 %
  • Užívání alkoholu (výskyt u počtu žáků) 5,2 %

Ze získaných údajů dále vyplynulo za celý Zlínský kraj:

SEPA vyplnilo: 254 škol, 231 uzavřelo (90,9 %); návratnost 70,4 % (při celkovém počtu škol 328)

Písemně zpracován MPP: 87,4 %

Prevent. program školy zpracován převážně: na základě sledování výskytu RCH (89,37 %), na základě diskuze s vedením školy a učitelským sborem (88,98 %);

Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: výchovný poradce (88,19 %); asistent pedagoga (71,65 %)

Počet tř. hodin v měsíci: 1 hodina (35,04 %); 2 hodin (27,95 %)

Témata tř. hodin: práce se vztahy (84,25 %); práce s pravidly (83,86 %)

Počet let ve funkci ŠMP: 10 let (44,49 %); 6 – 7 let (14,57 %)

Ukončeno spec. stud.: má (47,64 %); aktuálně studuje (3,94 %)

Finanč. ohodnocení ŠMP: dle ZP (53,15 %); ne (21,65 %)

Ve kterých oblastech PPRCH máte zájem se dále vzdělávat: prevence kyberšikany (62,2 %); prevence duševních onemocnění (50,39 %)

Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi: ne, ale mám o ni zájem (48,03 %); ne a nemám o ni zájem (43,7 %)

Nejvíce času v roli ŠMP věnujete: Vzdělávání a rozvoji v oblasti PPRCH (3,54 hod./měsíc)

Nejméně: Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny (1,46 hodin/měsíc)

Hlavní formy práce v programu: přednáška, prezentace informací (23,44 %); interaktivní skupinová diskuse (21,27 %)

Úroveň programu v preventivních aktivitách: všeobecná prevence (88,17 %), selektivní (7,68 %), indikovaná (2,8 %)

Typ poskytovatele programu: nestátní organizace (26,48 %); jiný typ subjektu (12,69 %); šk. zařízení – poradna, SVP, SPC (10,31 %)

Certifikovaný poskytovatel programu: Hope4kids z. s. (2,12 %); R-Ego o. s. (1,76 %)

Programy hrazeny převážně: nevyplněno (32,4 %); jinak (27,33 %)

Nejčastější zaměření programů: šikana a projevy agrese (16,87 %); prevence kyberšikany (11,4 %); prevence kriminálního jednání (9,16 %)

Výskyt RCH v počtech: viz graf

Vyhodnocení: stanovené cíle se spíše podařilo naplnit (67,72 %); stanovené cíle se podařilo naplnit přibližně napůl (16,14 %);

Okres Zlín: SEPA vyplnilo: 73 škol, 69 uzavřelo

Okres Kroměříž: SEPA vyplnilo: 57 škol, 51 uzavřelo

Okres Uherské Hradiště: SEPA vyplnilo: 62 škol, 55 uzavřelo

Okres Vsetín + Val. Meziříčí: SEPA vyplnilo: 62 škol, 56 uzavřelo

aktualizováno: 30.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap