Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji

dokumenty ke stažení

.pdf Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2018-2019 384,39 kB

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2018 - 2019 probíhalo na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém elektronickém Systému evidence preventivních aktivit. V roce 2016 zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví, nyní Systém evidence preventivních aktivit (SEPA). Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s návratností 75,3 %. Pro školní rok 2018 - 2019 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

  • špatné vztahy mezi žáky (19,71 %)
  • užívání tabáku (19,39 %)
  • závažné přestupky vůči ŠŘ (10,11 %)
  • záškoláctví (7,66 %)
  • užívání alkoholu (5,93 %)

 

Ze získaných dat dále vyplynulo:

Prevent. program školy zpracován převážně: na základě sledování výskytu RCH (90,28 %), dále potom na základě diskuze s vedením školy a učitelským sborem (89,88 %)

Počet tř. hodin v měsíci: 1 hodina (40,49 %), 0 hodin (17,41 %)

Témata tř. hodin: práce se vztahy (79,35 %); práce s pravidly (78,55 %),

Počet let ve funkci ŠMP: 10 let (35,63 %), 2 – 3 let (16,19 %)

Ukončeno spec. stud.: má (42,11 %), aktuálně studuje (8,1 %)

Finanč. ohodnocení ŠMP: dle ZP (42,91 %), ne (23,08 %)

Hlavní formy práce v programu: přednáška, prezentace informací (25,84 %); interaktivní skupinová diskuse (22,02 %)

Úroveň programu v preventivních aktivitách: všeobecná prevence (86,2 %), selektivní (9,17 %), indikovaná (3,12 %)

Typ poskytovatele programu: nestátní organizace (31,37 %); škola sama (25,79 %); šk. zařízení – poradna, SVP, SPC (6,05 %)

Programy hrazeny převážně: jinak (36,21 %); cílovou skupinou - žáky (20,04 %)

Nejčastější zaměření programů: šikana a projevy agrese (15,44 %), prevence kriminálního jednání (10,69 %); prevence kyberšikany (8,57 %)

Vyhodnocení: stanovené cíle se spíše podařilo naplnit (72,06 %); stanovené cíle se zcela podařilo naplnit (12,96 %)

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.).

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap