Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji

dokumenty ke stažení

.jpg Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2017-2018 90,32 kB

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2017 - 2018 probíhá od roku 2016 na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém elektronickém Systému výkaznictví. V roce 2016 zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví. Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s návratností 92,9 %. Pro školní rok 2017-2018 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly:

  • špatné vztahy mezi žáky (20,0 %)      
  • užívání tabáku (18,3 %)
  • šikana (10,3 %)
  • přestupky proti ŠŘ (9,9 %)
  • záškoláctví (9,4 %)

Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.).

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap