Monitoring v Otrokovicích pomůže odhalit možné původce znečištění ovzduší a zápachu ve městě

  9.7.2018
Monitoring v Otrokovicích pomůže odhalit možné původce znečištění ovzduší a zápachu ve městě

ZLÍNSKÝ KRAJ – Identifikaci škodlivých látek včetně jejich zdrojů, které způsobují opakované problémy s kvalitou ovzduší v Otrokovicích, zajistí pro Zlínský kraj odborná firma, kterou kraj pro tento účel vybral ve výběrovém řízení.

„V Otrokovicích se setkáváme s opakovanými stížnostmi obyvatel na zápach v ovzduší. Monitoring realizovaný odbornou firmou nám umožní určit podíl jednotlivých technologií a zdrojů na znečišťování ovzduší v této lokalitě. Výsledek měření poslouží k přijetí konkrétních opatření i k tomu, abychom účelně stanovovali podmínky při povolování provozů zdrojů znečišťování ovzduší, jak nám stanoví zákon," uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Monitoring bude realizován na minimálně 14 místech v katastru města Otrokovice, případně v jeho bezprostředním okolí. Odběrová místa se budou nacházet jak v průmyslových zónách města, tak i v obytné zástavbě, kde se vyskytují nejčastější stížnosti na zápach, a pro srovnání i na dalších místech. Zajištěny budou odběry prašného aerosolu, polétavého prachu, celkového prachu a těkavých organických látek (VOC) jako jsou styren, benzen, toluen či xylen. Následně budou provedeny speciální laboratorní analýzy odebraných vzorků.

Měření bude probíhat minimálně ve dvou kampaních, vždy po dobu jednoho celého týdne, a to mimo topnou sezonu, aby bylo možno vyloučit lokální zdroje vytápění. Výsledky všech měření a následných analýz budou zapracovány do Závěrečné zprávy, která bude zveřejněna prostřednictvím Informačního systému kvality ovzduší ve Zlínském kraji (www.ovzdusizlin.cz). Známy by měly být do konce letošního listopadu.

Zpracoval: Jan Vandík

9. 7. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.