MKČR - Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

  20.5.2020

Výběrové řízení je určeno pouze fyzickým osobám, které jsou držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel dle Nařízení vlády č. 5/2003, Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů, a současně výkon řemeslné činnosti, ve kterém jim bylo toto ocenění uděleno, byl ztížen nebo znemožněn v důsledku vyhlášení nouzového stavu na území ČR.

 

Toto stipendiumje finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí činnost, jejímž výsledkem bude zhotovení řemeslného díla nebo souboru řemeslných děl v oboru, ve kterém získali titul Nositel tradice lidových řemesel. Toto stipendium je vypsáno pouze pro rok 2020.

Po ukončení realizace projektu je příjemce stipendia povinen předložit ministerstvu, společně se závěrečnou zprávou dokumentaci vytvořeného díla (foto nebo video dokumentace).

 

Bližší informace na zdroji:

https://www.mkcr.cz/stipendijni-program-ornk-podminky-vyhlaseni-vysledky-2295.html

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap